Edebiyat Kulübü

Edebiyata ilgi duymak ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek…

Oku, izle ve yarat…

Edebiyat Kulübü Öğretmenleri: Esin Özer, Hürrem Özdoğan, Bülent Efe, Buket Ülger, Arda Yakut, Simge Durgut, Melike Kolancalı
Toplantı Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: Edebiyat Derslikleri

Amaç: Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak öğrencilerimizin kendine güven ve sorumluluk duygusunu, eleştirel düşünebilme ve kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmesine; araştırma yaparak bilgiye ulaşması, ulaştığı bilgileri amacı doğrultusunda etkin olarak kullanabilmesi için gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Edebiyat  Kulübünde: Kulüpte yer alan öğrencilerle eşzamanlı olarak Okuma Atölyesi , Sine-Sanat ve Diksiyon dersleri yürütülecektir. MEF Lisesi Okuma Atölyesi, 23.09.2011’de “MEF Lisesi Yazma Becerileri Merkezi” projemizin ilk pilot çalışması olarak başlamıştır. MEF Lisesinin tüm yöneticileri, öğretmenleri bu kulübün doğal üyeleri olmuştur.2012 yılında bu yolculuğumuza öğrencilerimizi ve velilerimizi de katarak yolumuza devam ettik. Bu atölyemizin adını da “ MEF Lisesi Veli-Öğrenci Okuma Atölyesi” olarak belirledik. Şu ana kadar toplam 16 okuma atölyesi gerçekleştirdik. Okuma çemberimize geçen yıl kardeş okul öğrencilerimizi de dahil ettik.10. sınıf öğrencilerimiz 2017-2018 Öğretim yılında Micheal Ende “Momo” romanı 2018-2019 Öğretim yılında kardeş okulumuzun 4. sınıf öğrencileriyle “Şeker Portakalı” romanı okuma atölyesini gerçekleştirdi. Okuma serüvenimiz devam ediyor.

Kulübümüzde aşağıdaki belirtilen konularla ilgili çalışmalar yapılacaktır:

Diksiyon derslerimizde etkili ve güzel konuşmanın yaşamımızdaki öneminin uygulamalarla desteklenerek öğretilecektir. Diksiyon dersi öğretim programı;

1- Etkili ve güzel konuşmanın yaşamımızdaki önemini anlamlandırmayı,
2- İletişimin hem sözel hem de bedensel ifadelerini kullanabilmeyi,
3- Duygu ve düşüncelerin anlaşılır bir biçimde ifade edebilmeyi,
4- Doğru iletişim için  sözcüklerin doğru telaffuz edilmesinin önemini,
5- Yapılan ve dinlenilen  konuşmaları diksiyon açısından değerlendirebilmeyi,
6- İyi bir konuşmacının özelliklerini,
7- Türkçemizi kurallarına uygun, güzel ve düzgün kullanmayı amaçlar.

Bu doğrultuda verilen diksiyon dersleri ile öğrencilerin  kendilerini çok daha iyi ifade edebilen, iletişimin öneminin bilincinde birer birey olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Sine-Sanat derslerimizde sinema dünyasının farklı içerikteki filmlerinden yola çıkılarak  film gösterimleri sonrası, film eleştirileri yapmayı, senaryo yazımı üzerine atölyeler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Okuma Atölyesi derslerimizde seçilen bir eser üzerine ayrıntılı inceleme ve analiz çalışması yapılacaktır. Ayrıntılı inceleme ve analiz çalışmasının ardından öğrenciye tezli yazı yazma çalışması yaptırılacaktır. Atölyede ele alınan kitabın yazarı hayattaysa yazar, okuma atölyemize davet edilecektir.

Okuma Atölyelerinin Yarattığı Farkındalıklar:

Yöneticisinden her branştan öğretmenine ve velisine kadar çevresindeki herkes de okuma kültürünü hisseden ve yaşayan öğrenci, bu doğal ortamın ayrıcalığını yakalamaktadır.
Edebi eserler üzerine ayrıntılı inceleme yapmak, öğrencinin yazılı ve sözlü ifadesini güçlendirmektedir.
Kitapla doğrudan bir bağ kuran kitabı her yönüyle inceleyen öğrenci kitap okumayı sevmektedir.
Eseri inceleyen, onun özelliklerini araştırarak sunan öğrencinin kendine güveni artmakta, öğrenci rahatlıkla hazırlıksız konuşma yapacak düzeye gelmektedir.
Öğrencinin kendisiyle ve dış dünyayla ilgili farkındalığı artmaktadır.

Kulüp süresi: Bir yıldır. Yıl boyunca davet edilen şair ve yazarlar tarafından atölye çalışmaları yapılacaktır.

Edebiyat Kulübünün Etkinlikleri:

  • Belirlenen konularda okuma, araştırma çalışmaları yapmak
  • Kültürel etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek
  • Güncel konularda ya da belirlenen konularda kişisel eleştiriler, film eleştirileri yapmak
  • Okul içinde veya okul dışında “Okuma Atölyeleri” düzenlemek veya bu atölyelere katılmak
  • İlçe ve il düzeyinde yapılan yazma, kısa film gibi sanatsal içerikli yarışmalarına katılmak
  • Okul içinde münazara turnuvaları düzenlemek
  • Film gösterimleri gerçekleştirmek ve film analizi yapmak

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube