Fen Bilimleri Kulübü

”İnsanların hayatına faaliyetine hakim olan kuvvet; yaratma ve icat kabiliyetidir…”

M. Kemal ATATÜRK

Amaç: Fen Kulüpleri bilimsel ve teknolojik bakımdan, büyük keşiflerin yapıldığı ve pek çok yeni buluşun hayata geçirildiği süreçte öğrencilerimizi bilinçlendirmek, onlara farklı bakış açıları ve bilimsel çalışmaların temellerini kazandırmak için kurulmuştur. Bu süreçte öğrencilerimizin bilime duydukları ilgiyi uyandırmayı, öğrencileri bir üst öğretim kurumuna hazırlamayı ve onları toplumda bilimsel okur- yazar düzeyine ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Kulüplerin Hedefleri

Bu kulüpte yer alan öğrencilerin,

 • Bilimsel bakış açılarını geliştirmek,
 • Problem çözme konusunda becerilerini artırmak,
 • Bilimin yaşamlarındaki hizmetleri ve katkılarının farkına varmasını sağlamak,
 • Sağlıklı rekabet ruhunu ve tutumunu geliştirmek,
 • Özgüven, bağımsızlık ve el emeğini sevme alışkanlığını kazanmasına yardımcı olmak,
 • Yapıcı, keşfedici ve yaratıcı yönlerini geliştirmek,
 • Zamanın değerini anlamalarını sağlamak ve saatlerini doğru kullanmalarına yardımcı olmak,
 • Bilimin çeşitli alanlardaki en son buluşlarına ve keşiflerine ilgi duymalarını ve büyük bilim adamlarının yaşam tarihini ve katkılarını tanıtmak,
 • Farklı bilim dallarıyla ilgili bilgilerinin pratik uygulamalarında, meraklıları ve katılımı geliştirmek,
 • Çevresiyle ilgili bilimsel gerçeklere ve olaylara ilgi duymalarını sağlamak,
 • Bilimsel problem çözme yöntemi eğitimi geliştirmek,
 • Bilimsel tutumu aşılamak ve bilimsel yöntem eğitimi için fırsatlar sağlamak,
 • Bilimsel hobilere ilgi geliştirmek,
 • Bireysel ve grup etkinliklerini teşvik etmek,
 • Öğrenme sürecinde aktif katılım ve inisiyatif almalarını sağlamak,
 • Psikomotor becerilerinin gelişimini sağlamak hedeflenmiştir.

Fen Bilimleri Proje Kulüplerinin Etkinlikleri

 • Güncel olan bilimsel konuları araştırmak.
 • Kaynak tarama çalışmaları yapmak.
 • Fen deneyleri yapmak.
 • Fen projeleri hazırlamak ve yayımlamak.
 • Seçilen konularla ilgili projeler yapmak ve sunmak.
 • Kültürel etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek.
 • Bilim tarihi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak
 • ’’Bunları biliyor musunuz?’’ köşesiyle öğrencilerde ilgi ve merak uyandıracak bilgileri toplamak.
 • Bilimsel dergi ve yayınları takip etmek.

“Yükselmiş ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

M. Kemal ATATÜRK

Geçmiş Yıllardaki Çalışmalarımız ve Katıldığımız Yarışmalardan Kareler;

 

“Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.”

M. Kemal ATATÜRK

Geçmiş Yıllardaki Çalışmalarımız ve Katıldığımız Yarışmalardan Kareler;

 

“Yük Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler.’’

M. Kemal ATATÜRK

Geçmiş Yıllardaki Çalışmalarımız ve Katıldığımız Yarışmalardan Kareler;

 

Kulüplerin Amacı:

MEF Fen  ve Teknoloji Lisesi , MEF Koleji Anadolu Lisesi  olarak; fizik, kimya ve biyoloji dallarına ilgisi olan  öğrencilerin bu ilgilerini üst düzeyde geliştirmeleri ve  bilimsel çalışmalara yönelmelerini  önemsiyor,  aynı zamanda yapılacak   ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrenci yönlendirmeleri yapıyoruz.

Ulusal yarışmalar çerçevesinde TÜBİTAK, her yıl öğrencilerin temel bilim alanlarında araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla fizik, kimya ve biyoloji branşlarında Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlemektedir. 

Ulusal Bilim Olimpiyatları  iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama sınavı,  lise müfredatındaki konuların üst düzeydeki soruları ile yapılan bir ön eleme sınavıdır. Burada başarılı olan öğrenciler ikinci aşama sınavına davet edilmektedir. Öğrenciler ikinci aşama sınavına hazırlanmak amacı ile bir kampa alınarak alanlarında uzman akademisyenler tarafından yaz ve kış okulu etkinlikleri ile hazırlanmaktadır..İkinci aşamada başarılı olan öğrenciler ise ülkemizi çeşitli dünya bilim olimpiyatlarında temsil etmektedirler. 

TÜBİTAK tarafından yapılmakta olan fizik, kimya ve biyoloji  olimpiyat sınavlarının konuları genel olarak orta öğretim müfredatının üstünde bir alanı kapsamakla hatta üniversitede ilk yıllarda işlenen bazı  ek konuları da içermektedir.

Bu çalışmaları yapan öğrenciler, olimpiyata katıldıkları alanlarda akranlarına göre üniversite sınavında daha avantajlı olacaklardır.

“Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.”

M. Kemal ATATÜRK

Amaç: Öğrencilerin fikirlerini çevreleriyle paylaşarak üretime dönüştürmelerinin sağlanması hedef alınmaktadır.  Girişimcilik felsefesi doğrultusunda amacımız öğrencilerimizi eğitmek ve geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olarak  fikirleri girişime dönüştürmeyi sağlamaktır. Öğrencilerimizi lise sıralarında kendi potansiyellerini keşfederek hayallerinin peşinden gitmeleri için gereken cesareti, heyecanı ve bilinci oluşturacak bir ortam yaratmayı hedeflemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar ile ulusal ve uluslararası platformdaki program ve yarışmalara katılım sağlanacaktır.

Kulüpte Yapılanlar:

 • Yapılan çalışmaları ve girişimcilik örneklerini araştırmak,
 • Yeni fikirler üretmek, bu fikirleri uygulama ortamları araştırmak,
 • İlgili şirketlerle temasa geçmek,
 • Ortaya çıkan ürünün tanıtımı ile ilgili dikkat çekici sunumlar, reklamlar hazırlamak.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube