Fen Bilimleri Kulübü

”İnsanların hayatına faaliyetine hakim olan kuvvet; yaratma ve icat kabiliyetidir…”

M. Kemal ATATÜRK

Amaç: Fen Kulüpleri bilimsel ve teknolojik bakımdan, büyük keşiflerin yapıldığı ve pek çok yeni buluşun hayata geçirildiği süreçte öğrencilerimizi bilinçlendirmek, onlara farklı bakış açıları ve bilimsel çalışmaların temellerini kazandırmak için kurulmuştur. Bu süreçte öğrencilerimizin bilime duydukları ilgiyi uyandırmayı, öğrencileri bir üst öğretim kurumuna hazırlamayı ve onları toplumda bilimsel okur- yazar düzeyine ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Kulüplerin Hedefleri

Bu kulüpte yer alan öğrencilerin,

 • Bilimsel bakış açılarını geliştirmek,
 • Problem çözme konusunda becerilerini artırmak,
 • Bilimin yaşamlarındaki hizmetleri ve katkılarının farkına varmasını sağlamak,
 • Sağlıklı rekabet ruhunu ve tutumunu geliştirmek,
 • Özgüven, bağımsızlık ve el emeğini sevme alışkanlığını kazanmasına yardımcı olmak,
 • Yapıcı, keşfedici ve yaratıcı yönlerini geliştirmek,
 • Zamanın değerini anlamalarını sağlamak ve saatlerini doğru kullanmalarına yardımcı olmak,
 • Bilimin çeşitli alanlardaki en son buluşlarına ve keşiflerine ilgi duymalarını ve büyük bilim adamlarının yaşam tarihini ve katkılarını tanıtmak,
 • Farklı bilim dallarıyla ilgili bilgilerinin pratik uygulamalarında, meraklıları ve katılımı geliştirmek,
 • Çevresiyle ilgili bilimsel gerçeklere ve olaylara ilgi duymalarını sağlamak,
 • Bilimsel problem çözme yöntemi eğitimi geliştirmek,
 • Bilimsel tutumu aşılamak ve bilimsel yöntem eğitimi için fırsatlar sağlamak,
 • Bilimsel hobilere ilgi geliştirmek,
 • Bireysel ve grup etkinliklerini teşvik etmek,
 • Öğrenme sürecinde aktif katılım ve inisiyatif almalarını sağlamak,
 • Psikomotor becerilerinin gelişimini sağlamak hedeflenmiştir.

Fen Bilimleri Proje Kulüplerinin Etkinlikleri

 • Güncel olan bilimsel konuları araştırmak.
 • Kaynak tarama çalışmaları yapmak.
 • Fen deneyleri yapmak.
 • Fen projeleri hazırlamak ve yayımlamak.
 • Seçilen konularla ilgili projeler yapmak ve sunmak.
 • Kültürel etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek.
 • Bilim tarihi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak
 • ’’Bunları biliyor musunuz?’’ köşesiyle öğrencilerde ilgi ve merak uyandıracak bilgileri toplamak.
 • Bilimsel dergi ve yayınları takip etmek.

“Yükselmiş ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

M. Kemal ATATÜRK

Geçmiş Yıllardaki Çalışmalarımız ve Katıldığımız Yarışmalardan Kareler;

 

“Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.”

M. Kemal ATATÜRK

Geçmiş Yıllardaki Çalışmalarımız ve Katıldığımız Yarışmalardan Kareler;

 

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

M. Kemal ATATÜRK

Geçmiş Yıllardaki Çalışmalarımız ve Katıldığımız Yarışmalardan Kareler;

 

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube