Fen Bilimleri Kulübü

”İnsanların hayatına faaliyetine hakim olan kuvvet; yaratma ve icat kabiliyetidir…”

M. Kemal ATATÜRK

AMAÇ : Fen Kulüpleri bilimsel ve teknolojik bakımdan, büyük keşiflerin yapıldığı ve pek çok yeni buluşun hayata geçirildiği süreçte öğrencilerimizi bilinçlendirmek, onlara farklı bakış açıları ve bilimsel çalışmaların temellerini kazandırmak için kurulmuştur. Bu süreçte öğrencilerimizin bilime duydukları ilgiyi uyandırmayı, öğrencileri bir üst öğretim kurumuna hazırlamayı ve onları toplumda bilimsel okur- yazar düzeyine ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Öğrenci Kazanımları:

 •  Günlük hayatla bilim arasında ilişki kurmak.
 •  Kullanarak, yaparak, deneyerek öğrenmeyi tamamlamak.
 • Temel bilim dallarında yüksek öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve mahareti kazanmak.
 •  Öğrenme yollarını öğrenmek.
 • Sabretmeyi, engeller karşısında yılmamayı, hatalardan ders çıkarmayı öğrenmek.
 •  Bilim ve teknoloji okur yazarlığı geliştirmek.
 •  Fen konuları ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavramak.
 •  Yeni teknoloji ürünlerini takip eden ve bunları hayatlarına adapte eden bireyler olmaya çalışmak.
 •  Fen konuları ile sosyal konular arasında ilişkiyi kurmak.
 •  Fen konularını kişisel düzeyde yararlı hale getirmek.
 •  Güvenli laboratuar çalışma alışkanlıklarını geliştirip, uygular.
 •  Laboratuar araç ve gereçlerini tanır, doğru kullanmayı öğrenir.
 •  Bilimsel etiğe saygı duymak.

Faaliyetlerimiz:

 • Güncel olan bilimsel konuları araştırmak.
 •  Kaynak tarama çalışmaları yapmak.
 •  Fen deneyleri yapmak.
 •  Fen projeleri hazırlamak ve yayımlamak.
 •  Seçilen konularla ilgili projeler yapmak ve sunmak.
 •  Kültürel etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek.
 •  Bilim tarihi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak
 •  ’’Bunları biliyor musunuz?’’ köşesiyle öğrencilerde ilgi ve merak uyandıracak bilgileri toplamak.
 •  Bilimsel dergi ve yayınları takip etmek.

“Yükselmiş ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

M. Kemal ATATÜRK

Rehber Öğretmen: Zehra Müge Kuşka Bal ve Hazal Pişkinoğlu
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: J Blok Fizik Laboratuarı

Geçmiş Yıllardaki Çalışmalarımız ve Katıldığımız Yarışmalardan Kareler;

 

“Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.”

M. Kemal ATATÜRK

Rehber Öğretmen: Merve Çolpan ve Didem Erkut
Çalışma Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Çalışma Yeri: J Blok Kimya Laboratuvarı

Geçmiş Yıllardaki Çalışmalarımız ve Katıldığımız Yarışmalardan Kareler;

 

“Yük Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler.’’

M. Kemal ATATÜRK

Rehber Öğretmenler: Gökalp Erkan ve Merve Gizem Bayyurt
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: J Blok Biyoloji Laboratuarı

Geçmiş Yıllardaki Çalışmalarımız ve Katıldığımız Yarışmalardan Kareler;

 

Rehber Öğretmen: Deniz KARADAĞ
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: J Blok Fizik Dersliği

Amaç: Temel amacı, öğrencilerin temel bilimler alanlarına ilgisini artırmaktır. ÖğrencilerTübitak Bilim Olimpiyatları, İstanbul Bilim Olimpiyatları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası olimpiyatlara yönelik müfredat uygulanır. Kulüpte işlenen konuların üst düzey ve yoğun bir içeriği vardır. Öğrencilerimiz ile kulüp saatleri dışında da çalışmalar yürütülmektedir.

Rehber Öğretmen: Metin TAŞÇI

Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: J Blok Biyoloji Dersliği

Amaç: Temel amacı, öğrencilerin temel bilimler alanlarına ilgisini artırmaktır. ÖğrencilerTübitak Bilim Olimpiyatları, İstanbul Bilim Olimpiyatları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası olimpiyatlara yönelik müfredat uygulanır. Kulüpte işlenen konuların üst düzey ve yoğun bir içeriği vardır. Öğrencilerimiz ile kulüp saatleri dışında da çalışmalar yürütülmektedir.

Rehber Öğretmen: Hüseyin ÇANKAYA

Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: J Blok Kimya Dersliği

Amaç: Temel amacı, öğrencilerin temel bilimler alanlarına ilgisini artırmaktır. ÖğrencilerTübitak Bilim Olimpiyatları, İstanbul Bilim Olimpiyatları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası olimpiyatlara yönelik müfredat uygulanır. Kulüpte işlenen konuların üst düzey ve yoğun bir içeriği vardır. Öğrencilerimiz ile kulüp saatleri dışında da çalışmalar yürütülmektedir.

“Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.”

M. Kemal ATATÜRK

Rehber Öğretmen: Gökalp Erkan ve Merve Gizem Bayyurt
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: J Blok Biyoloji Dersliği

Amaç: Öğrencilerin fikirlerini çevreleriyle paylaşarak üretime dönüştürmelerinin sağlanması hedef alınmaktadır.  Girişimcilik felsefesi doğrultusunda amacımız öğrencilerimizi eğitmek ve geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olarak  fikirleri girişime dönüştürmeyi sağlamaktır. Öğrencilerimizi lise sıralarında kendi potansiyellerini keşfederek hayallerinin peşinden gitmeleri için gereken cesareti, heyecanı ve bilinci oluşturacak bir ortam yaratmayı hedeflemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar ile ulusal ve uluslararası platformdaki program ve yarışmalara katılım sağlanacaktır.

Kulüpte Yapılanlar:

 • Yapılan çalışmaları ve girişimcilik örneklerini araştırmak,
 • Yeni fikirler üretmek, bu fikirleri uygulama ortamları araştırmak,
 • İlgili şirketlerle temasa geçmek,
 • Ortaya çıkan ürünün tanıtımı ile ilgili dikkat çekici sunumlar, reklamlar hazırlamak.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube