Matematik Kulübü

Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi…

Rehber Öğretmenler: Matematik Öğretmeni Tahsin DİZREN, Mine TOKTAŞ
Toplantı Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: Matematik dersliği
Kulüp Süresi: 1 Yıl

Amaç:
1. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek,
2. Matematiksel düşünceyi bir yaşam biçimi haline getirmek için;
   a) Bilişsel davranışları kazandırmak ve bu davranışları pekiştirmek,
   b) Matematiksel kavram ve/veya formları 1-2 ve 3 boyutlu modellemeye dönüştürmek,
   c) Duyuşsal davranışları dengelemek,
   d) Matematik hobisi geliştirmek,
3. Paradokslara matematik aksiyomları yardımıyla yaklaşmak,
4. Öğrencilerimizin matematik alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmelerini sağlamak.

Faaliyetlerimiz:
1. Öğrencilerle matematik projeleri üzerinde çalışmalar yapmak,
2. Ulusal ve uluslararası düzeydeki matematik yarışmalarına öğrencileri hazırlamak,
3. Üniversitelerin matematik bölümleri, Tubitak, Tüba ve matematik alanında çalışma yapan diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak bu alanda öğrencileri geliştirmek,
4. Meraklı öğrencilerle ucu açık matematik çalışmaları yapmak,
5. Sanat ve sosyal sorumluluk projelerine destek olmak.

Rehber Öğretmen: Müslüm ÖRMECİ

Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: Matematik Dersliği

Amaç: Temel amacı, öğrencilerin temel bilimler alanlarına ilgisini artırmaktır. ÖğrencilerTübitak Bilim Olimpiyatları, İstanbul Bilim Olimpiyatları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası olimpiyatlara yönelik müfredat uygulanır. Kulüpte işlenen konuların üst düzey ve yoğun bir içeriği vardır. Öğrencilerimiz ile kulüp saatleri dışında da çalışmalar yürütülmektedir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube