Plastik Sanatlar Kulübü

Bakmak, görmek, duygu ve düşünceleri aktararak özgün çalışmalar yapmak…

Programa Genel Yaklaşımımız

Plastik Sanatlar Eğitimi Bölümü olarak amacımız; Öğrencilerimizin MEF Okullarında almış olduğu sanat eğitimiyle, duygu, düşünce ve  tasarımlarını; biçimlendirme teknik ve yöntemleri kullanarak estetik bir bütünlük içinde  kendini ifade etmesinde rehber olmaktır.

Plastik Sanatlar Eğitimi Bölümü kapsamında; Görsel Sanatlar Dersi ile birlikte Resim,Vitray, Seramik, Fotoğraf, Grafik ve Özgün Baskı Resim, Heykel, Karikatür,  alanlarında kulüpler ryer almaktadır.

Hedeflerimiz

 • Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip,
 • Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izleyen,
 • Görsel sanatlara ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
 • Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade eden,
 • Görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendirerek, edindikleri sanat kültürü ve estetik bilincini hayatlarının her alanında kendilerini özgürce ifade ederken kullanabilen bireyler yetiştirmek hedeflerimizdir.

Özgün Uygulamalarımız

Her çocuk yaratıcıdır. Kendilerini keşfedip yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayan gerekli teknik donanıma sahip farklı alanlarda; alanında uzman öğretmenler eşliğinde sanatsal anlamda kendilerini özgürce ifade etme imkanı sağlanır.

Bakmak ve görmek edimini, yaratıcı bir eyleme dönüştürmek…

Rehber Öğretmen: Ferda Çağlayan
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. Saat
Toplantı Yeri: Fotoğraf Atölyesi

Amaç:
 Çağımızda yazılı ve sözlü iletişimden çok daha fazla etkili olan görselliği, iletişim dilini doğru algılamayı, sorgulamayı ve analitik bakış açısını geliştirmek, görsel okur yazar olmasını sağlamak. Kültür ve sanatın, yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu, insanın ruhsal ve sosyal gelişimindeki etkilerini, diğer olgularla organik ilişkisini, kavramalarını sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Fotoğraf kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı beceriler şunlardır:

1. Öğrenciler arasında fotoğraf sanatına ve diğer görsel sanatlara ilgi uyandırmak
2. Sorgulayan, eleştiren, analitik düşünen ve sonuç çıkaran, bakış açısının gelişmine katkıda bulunmak
3. Bakmak ve görmek edimini, yaratıcı bir eyleme dönüştürmek
4. Fotoğraf tekniğini öğretmek
5. Sanat fotoğrafı ile sıradan fotoğraf arasındaki farkın, kriterlerini kavramasını sağlamak
6. Fotoğrafın ve diğer sanatların, nasıl bir emek, tutku ve disiplinle ortaya çıktığını farketmelerini sağlamak
7. Sanatsal yaratıcılığın, kültürel ve diğer sanatların birikimiyle geliştirilebileceğini göstermek
8. Çok yönlü okuma ve araştırmaya yönlendirmek

Faaliyetlerimiz:

 • Fotoğraf tarihiyle ilgili çalışma yapmak
 • Ünlü fotoğraf sanatçı albümleri incelemek ve yorumlamak
 • Konulu fotoğraf projeleri çalışmak ve sunmak
 • Fotoğrafın çekim aşamasından, film banyosu ve baskı sürecini gerçekleşmesini sağlayarak, fotoğraf tekniğine hakim olmasını sağlamak
 • Biçim ve içerik açısından fotoğraf okumaları gerçekleştirmek
 • Çekim tekniklerini geliştirmek için, çekim pratikleri yapmak
 • Fotoğraf yorumlarında tartışma ortamı yaratmak.

Yaratıcılığın ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak…

Rehber Öğretmen: A.Dilek Hekimoğlu
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. Saat
Toplantı Yeri: Heykel Atölyesi

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; kültür ve sanat değerlerimize önem verme, sanat eserlerini korumava sahip olma duyarlılığını kazandırma, Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önemi kavrayabilme, kültür ve sanat birikimlerimizi yarınlara aktarma bilincini kazanma, sanatın yaşamdaki önemini kavrama, plastik sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri yaratıcı çalışmalarına uygulayabilme, kendini ifade etme becerisini kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Heykel Kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı davranışlar şunlardır:

 • Öğrencilerde Heykel sanatına ilgi ve merak uyandırmak.
 • Zengin malzeme çeşitliliği ile teknik ve yöntemleri öğrenmek.
 • Yaratıcılığın ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak, özgür düşünce ve ifade ortamları oluşturmak.
 • Hacim, ışık-gölge, denge, leke, renk, malzeme etkileri, kompozisyon, perspektif vb. gibi plastik değerleri ile Heykel tanım ve terimlerini kavramak.
 • Sanat çalışmalarında, ürüne duygu ve düşüncelerini katarak dinamizmi hissettirecek özgün çalışmalar yapmak.
 • Bir sanat eserine kompozisyon, ışık ve leke açısından bakabilmek ve bu açıdan incelemek.
 • Sanat eğitimi ile görsel algı ve duyarlılığı geliştirmek.
 • Başlıca Heykel sanatçılarını ve eserlerini tanımak.
 • Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanmak ve zamanı doğru kullanma becerisini geliştirmek.
 • Özgüveni ve estetik duyarlılığı gelişmiş, doğayı seven, çevreye saygılı, uygar, barışçı ve çağdaş bir kişiliğe sahip olmak.
 • Grup bilinci yaratmak ve sergi organizasyonu yapmak.

Çalışmalarımız:

 • Kitle iletişim araçlarından plastik sanatlar açısından yararlanmak.
 • Kompozisyon çalışmaları.
 • Malzeme, tanım ve terimleri bilgisi.
 • Büst çalışması.
 • Rölyef çalışması.
 • Tors ve figür çalışması.
 • Sanatçı ve sanat eseri inceleme.
 • Desen çalışması.
 • Yapılan çalışmaları sergilemek.
 • Çamur,ytong,tel,alçı ve atık malzemelerle yapılan uygulamalı çalışmalar.

Duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar yapmak…

Rehber Öğretmen: Selçuk Ulaş
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. Saat
Toplantı Yeri: Seramik Atölyesi

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; kültür ve sanat değerlerimize önem verme, sanat eserlerini korumava sahip olma duyarlılığını kazandırma, Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önemi kavrayabilme, kültür ve sanat birikimlerimizi yarınlara aktarma bilincini kazanma, sanatın yaşamdaki önemini kavrama, plastik sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri yaratıcı çalışmalarına uygulayabilme, kendini ifade etme becerisini kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Seramik Kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı davranışlar şunlardır:

 • Öğrenciler arasında sanata ilgi ve merak uyandırmak.
 • Seramik çamuru ile teknik ve yöntemleri öğrenmek.
 • Yaratıcılığın ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak, özgür ve mutlu ortamlar oluşturmak.
 • Çizgi, doku, renk, kompozisyon, üç boyutlu iş üretme vb. gibi plastik değerleri kavramak ve uygulamak.
 • Sanat çalışmalarında, ürüne duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar yapmak.
 • Seramik sanatının esrlerine plastik açıdan bakabilmek ve bu açıdan incelemek.
 • Sanat eğitimi ile görsel algı ve duyarlılığı geliştirmek.
 • İki ve üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları yapmak.
 • Zamanı doğru kullanma becerisini kanmak.
 • Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığlı kazanmak.
 • Özgüveni ve estetik duyarlılığı gelişmiş, doğayı seven, çevreye saygılı, uygar, barışçı ve çağdaş bir kişiliğe sahip olmak.
 • Grup bilinci yaratmak ve sergi organizasyonu yapmak.

Çalışmalarımız:

 • Kitle iletişim araçlarından, seramik sanatı açısından yararlanmak.
 • Sucuk tekniği çalışmaları
 • Seramik tekniği ve kuralları bilgisi
 • Serbest elle şekillendirme (sucuk tekniği, plaka tekniği, yığma tekniği vb.)
 • Üç boyutlu ve modelej çalışmaları
 • Sanat eseri inceleme yöntemleri
 • Resim galerileri, sanat fuarları ve müzeleri gezmek ve yararlanmak
 • Yaratıcı çalışmaları ile yarışmalara katılmak.

Cam boyaları ve renkli camlarla, vitray teknik ve yöntemlerini öğrenmek…

Rehber Öğretmen: Saadet Gündoğan Aksoy
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. Saat
Toplantı Yeri: Vitray Atölyesi

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; kültür ve sanat değerlerimize önem verme, sanat eserlerini korumava sahip olma duyarlılığını kazandırma, Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önemi kavrayabilme, kültür ve sanat birikimlerimizi yarınlara aktarma bilincini kazanma, sanatın yaşamdaki önemini kavrama, plastik sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri yaratıcı çalışmalarına uygulayabilme, kendini ifade etme becerisini kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Vitray Kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı davranışlar şunlardır:

 • Öğrenciler arasında cam sanatına ilgi ve merak uyandırmak.
 • Cam boyaları ve renkli camlarla, vitray teknik ve yöntemlerini öğrenmek.
 • Yaratıcılığın ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak, özgür ve mutlu ortamlar oluşturmak.
 • Konu ile ilgili tasarım yapma, leke, çizgi, renk, armoni, kompozisyon, vb. gibi plastic değerleri kavramak ve uygulamak.
 • Vitray çalışmalarında, ürüne duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar yapmak.
 • Bir vitray çalışmasını seyrederken; teknik, plastik ve kompozizyon açısından bakabilmek ve bu açıdan incelemek.
 • Vitray sanatı ve sanat eğitimi ile görsel algı ve duyarlılığı geliştirmek.
 • Eski ve kırılmış camlardan yeni “mozaik vitray” tekniğini uygulyarak farklı sonuçlar elde etme.
 • Zamanı doğru kullanma becerisini kanmak.
 • Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığlı kazanmak.
 • Özgüveni ve estetik duyarlılığı gelişmiş, doğayı seven, çevreye saygılı, uygar, barışçı ve çağdaş bir kişiliğe sahip olmak.
 • Grup bilinci yaratmak ve sergi organizasyonu yapmak.

Çalışmalarımız:

 • Kitle iletişim araçlarından Vitray sanatı açısından yararlanmak.
 • Çizgi, form, nokta ve ritim çalışmaları.
 • Renk ve armoni bilgisi.
 • Renkli camlarla mozaik tekniği, boyama vitray takniği uygulamak.
 • Osmanlı ve selçuklu motiflerinden modern tasarımlar oluşturmak.
 • Üç boyutlu cam tasarımlar yapmak.
 • Fonsiyonel ev eşyaları tasarlamak ve uygulamak (masa, vazo, pano, abajur vb.)
 • Yaptığı çalışmaları sergilemek.
 • Yaratıcı çalışmaları ile yarışmalara katılmak.

Rehber Öğretmen: Yasemin AKDAĞ
Toplantı zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. Saat
Toplantı yeri: Plastik Sanatlar Atölyesi

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; kültür ve sanat değerlerimize önem verme, sanat eserlerini korumava sahip olma duyarlılığını kazandırma, Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önemi kavrayabilme, kültür ve sanat birikimlerimizi yarınlara aktarma bilincini kazanma, sanatın yaşamdaki önemini kavrama, plastik sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri yaratıcı çalışmalarına uygulayabilme, kendini ifade etme becerisini kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Plastik Sanatlar Kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı davranışlar şunlardır:

 • Öğrenciler arasında sanata ilgi ve merak uyandırmak.
 • Zengin malzeme çeşitliliği ile teknik ve yöntemleri öğrenmek.
 • Yaratıcılığın ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak, özgür ve mutlu ortamlar oluşturmak.
 • Çizgi, leke, renk, armoni, kompozisyon, perspektif vb. gibi plastic değerleri kavramak ve uygulamak.
 • Sanat çalışmalarında, ürüne duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar yapmak. – Bir sanat esrine, ikonografik, plastik ve kompozizyon açısından bakabilmek ve bu açıdan incelemek.
 • Sanat eğitimi ile görsel algı ve duyarlılığı geliştirmek.
 • Zamanı doğru kullanma becerisini kanmak.
 • Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığlı kazanmak.
 • Özgüveni ve estetik duyarlılığı gelişmiş, doğayı seven, çevreye saygılı, uygar, barışçı ve çağdaş bir kişiliğe sahip olmak.
 • Grup bilinci yaratmak ve sergi organizasyonu yapmak.

Çalışmalarımız:

 • Kitle iletişim araçlarından plastik sanatlar açısından yararlanmak.
 • Çizgi, nokta ve ritim çalışmaları
 • Renk ve armoni bilgisi
 • Renkli resim teknikleri (suluboya, guaş, yağlı pastel, kuru pastel, akrilik, gazlı kalem, kolaj vb.)
 • Sanat eseri inceleme yöntemleri
 • Resim galerileri, sanat fuarları ve müzeleri gezmek ve yararlanmak
 • Yaratıcı çalışmaları ile yarışmalara katılmak.

Baskı resim tekniklerini kullanarak, özgün ve yaratıcı sanatsal çalışmalar yapmak

Rehber Öğretmen: Ufuk ARSLAN
Toplantı Günleri: Her Çarşamba 4. ve 5. Saat
Toplantı Yeri: Plastik Sanatlar Atölyesi

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; kültür ve sanat değerlerimize önem verme, sanat eserlerini koruma duyarlılığını kazandırma. Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önemi kavrayabilme, kültür ve sanat birikimlerimizi yarınlara aktarma bilincini kazanma, sanatın yaşamdaki önemini kavrama. Plastik sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri yaratıcı çalışmalarına uygulayabilme, kendini ifade etme becerisini kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Plastik Sanatlar Kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı davranışlar şunlardır: : 
1. Öğrenciler arasında baskıresim sanatına ilgi ve merak uyandırmak.
2. Kitle iletişim araçlarından plastik sanatlar açısından yararlanmak.
3. Özgün baskıresim tekniklerini tanımak ve çalışmalarında kullanabilmek.
4. Yaratıcılığın ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak; özgür düşünce ve ifade ortamları oluşturmak.
5. Sanat çalışmalarında, ürüne duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar yapmak.
6. Doku, çizgi, leke, renk, kompozisyon, vb. gibi plastik değerleri kavramak ve çalışmalarında kullanmak.
7. Zengin malzeme çeşitliliği ile teknik ve yöntemleri öğrenmek.
8. Zamanı doğru kullanma becerisi kazanmak.
9. Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanmak.
10. Özgüveni ve estetik duyarlılığı gelişmiş, doğayı seven, çevreye saygılı, barışçı ve çağdaş bir kişiliğe sahip olmak.
11. Grup bilinci yaratmak, sergi organizasyonu yapabilme becerilerisi geliştirmek ve çalışmalarını bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürecek duyarlılığı kazanmak.

Çalışmalarımız:
1. Özgün baskıresim sanatçılarının röprodüksiyonlarını incelemek.
2. Özgün baskıresim tekniklerini tanımak. (Düz, çukur, yüksek, şablon baskı)
3. Baskıresim tekniklerinin özelliklerini ve yapılış aşamalarını incelemek
4. Çalışılacak baskı tekniğine uygun, çizgi, leke, kompozisyon, perspektif vb. gibi plastik değerleri kullanarak resim çizmek.
5. Çizilen resimden kalıp hazırlamak.
6. Kalıplarla, farklı yüzeylerde, renk bilgisini kullanarak denemeler, araştırmalar yaparak özgün sonuçlar elde etmek.
7. Baskıresimleri adet ve sıraya göre numaralandırmak.
8. Çalışmaları sergilenmeye hazırlanmak.

Karikatür sanatına ilgi ve merak uyandırmak…

Rehber Öğretmen: Musa Gümüş
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. Saat
Toplantı Yeri: Karikatür Atölyesi

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; kültür ve sanat değerlerimize önem verme, sanat eserlerini korumaya sahip olma duyarlılığını kazandırma, Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önemi kavrayabilme, kültür ve sanat birikimlerimizi yarınlara aktarma bilincini kazanma, sanatın yaşamdaki önemini kavrama, plastik sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri yaratıcı çalışmalarına uygulayabilme, kendini ifade etme becerisini kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Karikatür Kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı davranışlar şunlardır:

 • Öğrenciler arasında karikatür sanatına ilgi ve merak uyandırmak.
 • Zengin malzeme çeşitliliği ile teknik ve yöntemleri öğrenmek.
 • Yaratıcılığın ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak, kendini ifade etmede karikatürün gücünden yararlanmak.
 • Çizgi, leke, renk, armoni, kompozisyon, perspektif vb. gibi plastik değerleri kavramak ve çalışmalara uygulamak.
 • Sanat çalışmalarında, ürüne duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar yapmak.
 • Sanat eğitimi ile görsel algı ve duyarlılığı geliştirmek.
 • Özgüveni ve estetik duyarlılığı gelişmiş, doğayı seven, çevreye saygılı, uygar, barışçı ve çağdaş bir kişiliğe sahip olmak.
 • Grup bilinci yaratmak ve sergi organizasyonu yapmak, yarışmalara katılmak.

Çalışmalarımız:

 • Kitle iletişim araçlarından karikatür açısından yararlanmak.
 • Çizgi, mürekkepleme ve boyama çalışmaları yapmak.
 • Renk ve armoni bilgisi.
 • Renkli karikatür teknikleri (suluboya, guaş, yağlı pastel, kuru pastel, akrilik, gazlı kalem, kolaj vb.)
 • Yaratıcı çalışmaları ile yarışmalara katılmak.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube