Rehberlik Kulübü

Lider olabilmek…

Liderlik kavramının doğru algılanması ve öğrencilerde liderlik potansiyellerinin ortaya çıkarılması…

MEF Lisesinde öğrenciler için hazırlanan programda liderlik kavramının doğru algılanması ve öğrencilerde liderlik potansiyellerinin ortaya çıkarılması. Günümüz dünyasında değişim ve hız kavramları herşeyi etkilemektedir. Gençleri hazırladığımız gelecek daha karmaşık ve birbiri ile etkileşimi becerileri gerekli kılmaktadır. Bu becerilerin en başında ve kapsayıcı nitelikte Liderlik kavramı gelmektedir. Liderlik , gelişen dünyada kişisel becerilerin ilk sıralarında aranılan özellik olmaktadır. Farklı düşünebilme ve organizasyon becerileri gelişmiş, liderlik becerilerini etkin kullanabilen gençler yaşamı biçimlendirecek bireyler olacaklardır. Liderlik kulübü etkinlikleri ile gençlerin liderlik becerilerini tanımaları kendilerinde bu becerilerin farkında olmalarını, liderlik için gerekli olan temel bilgileri edinmelerini ve liderlik yetkinliklerini geliştirerek kullanmalarını hedeflemektedir.

Liderlik Kulübü Çalışmaları Başlıkları aşağıdaki şekilde hazırlanan bir program çerçevesinde yürütülmektedir.

1. Liderlik kavramı ve liderlik teorileri – yaklaşımları – Liderin Etki Alanı
2. Kişisel ve Kurumsal Başarı Kavramı ve Örnek Yaşam Öyküleri
3. Kariyer Gelişimi ve Kariyer Planlama
4. İletişim becerileri ve Gençler İçin Empati
5. Liderlik Deneyimleri ve Grup Yönetimi
6. Ruh Sağlığı İlkeleri ve Stresle Başaçıkma Becerileri
7. Zamanı Kullanma ve Planlama Becerileri
8. Öğrenme ve Öğretme Üzerine
9. Yaşamda Güçlükler ve Krizler Karşısında Strateji
10. Düşünme Stratejileri – Yaratıcı Düşünme Becerileri
11. Hedef belirleme – Stratejik Düşünme
12. Kişilik, Özgüven ve Özsaygı
13. Düşünme Becerileri ve Sıradışı Düşünme, Go Oyunu, (Bir Strateji oyunu)
14. Kişilerarası İlişkiler ve İknanın Psikolojisi
15. Hikayeler ve Hikayelerin Gücü
16. Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri
17. İz Bırakan Etki ve Düşünme – Konuşma – Dinleme Becerileri
18. Yaşadığımız Toplum – Ülkemiz Üzerine Düşünme
19. Yaşadığımız Dünya Üzerine Düşünme
20. Dünyayı Değiştiren – Değiştirecek Fikirler
21. Ülkemizi Ve Yakın Çevremizi Değiştirecek Fikirler
22. Geleceği İnşaa Edecek 5 Zihin Üzerine Çalışma

Programda grup çalışmaları, kısa sunumlar, video izleme, kitap okuma ve değerlendirme, sunum provaları hem teorik boyutta hem de uygulamaya aktarılarak gerçekleştirilmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar

 • Dehanızı Keşfedin, Mıchael J. Gelb Boyner Yayınları
 • Hayalini Yorganına Göre Uzat, Prof. Dr. Acar Baltaş Remzi Kitabevi
 • Hızlı Öğren Çok Hatırla Dr. David Gamon, Allen D. Bragdon, Arion Yayınları
 • Kendine Düşünmeyi Öğret, Edward De Bono Remzi Kitabevi
 • Kişisel Atatleti Yenmek, Mümin Sekman Alfa yayınları
 • Kusursuz Liderlik, Susan Boch, Philip Whiteley Optimist Yayınları
 • Öğrenmeyi Öğrenmek, Ramazan Yıldırım Sistem Yayıncılık
 • Sen Doğru Olanı Yap, Thomas G. Planete Adya yayınları
 • Sekizinci Alışkanlık , Stephan Covey
 • Türk Kültüründe Yönetmek, Acar Baltaş Remzi Kitabevi
 • Ekip Çalışması ve Liderlik, Acar Baltaş, Remzi Kitabevi
 • Hayal Avcılığı, Paul Levesque, Arıtan Yayınevi
 • Dehanızı Keşfedin, Michael Gelb, Boyner yayıncılık
 • İknanın Anahtarı, Mark Guldston Media Cat Yayınları
 • Aklın Yeni Sınırları, Daniel Pink Media Cat Yayınları
 • Drive, Daniel Pink Media Cat Yayınları
 • Kurum İçi Koçluk, İşinin Lideri Olmak, Yeni Yöneticinin El Kitabı, Acar Baltaş Zuhal Baltaş Remzi Kitabevi
 • Aranıyor, David Freemantle Optimist Yayınları
 • Liderin Takım Çantası, Cem Kozlu Remzi Kitabevi
 • Bulutların Üstüne Tırmanmak Cem Kozlu Remzi Kitabevi
 • Sizin Kahramanınız Kim, NTV Yayınları
 • Durucker İle Liderlik, William A. Cohen Optimist Yayınları
 • Güvenin Hızı, Stephan Covey Varlık Yayınevi
 • Tüketilen Değerler ve Gençlik, Erdal Atabek Cumhuriyet Kitapları

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube