Yabancı Diller Kulübü

Dil becerilerini özgürce kullanabilmek…

Araştırma yapma ve topluluk önünde konuşma ve liderlik becerilerini geliştirerek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak…

Danışman Öğretmenler: Burcu Taner Tüz, Lenka Mormakova Şahin, Elvan Kurtman Köse
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: İNG.-3
Kulüp Süresi: İki yıl

Özel Şart: Kulüp öğrencilerimizin sene de bir ulusal bir uluslarası konferans olmak üzere en az iki konferansa katılması zorunludur. Kulüp öğrencilerinin bu masrafları kabul etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve sorumluluk bilincini geliştirmek hedefleri doğrultusunda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okulumuzda Global Citizenship Kulübü çalışmaları başlatılmıştır.

Amaç:

Uluslararası Örgütleri tanımak ve dahil olmak (AB, BM, UNESCO, vb.), Uluslararası Öğrenci Etkinliklerini tanımak ve dahil olmak (Gençlik Değişimleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Erasmus – Stratejik Ortaklıklar vb.), Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve ortaklıklarını tanımak Global Citizenship Kulübünün temel prensibidir. Uluslararası barışın korunması, ülkelerin ekonomik ve sosyal ilerlemelerinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin benimsenmesi ve gelişimi gibi amaç ve ilkeler etrafında; öğrenciler ulusal kimliklerinden sıyrılarak küresel vatandaşlık rollerini üstlenirler.  Öğrenciler dünya gündeminde yer alan başlıkların yer aldığı platformda dünya ülkelerinin sorunlarını tartışarak genç bir bakış açısıyla çözümler üretirler.

Kulübün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı beceriler şunlardır:

 • Öğrencilerin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirmek,
 • LİDERLİK özelliğini geliştirmek,
 • Araştırma yapmak,
 • Topluluk önünde konuşma yapabilmek,
 • Takım çalışması yapabilmek,
 • Münazara tekniklerini öğrenmek ve münazara becerisini edinmek.

 GLOBAL CITIZENSHIP KULÜBÜNDE YAPTIĞIMIZ DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ:

 • Hitabet (Public Speaking) Yarışmaları (Okul içi – Okullararası)
 • Münazara Yarışmaları (Okul içi – Okullararası)
 • MUN
 • BM & Avrupa Birliği Eğitim Programı: Öğrencilerimiz Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ederek, Avrupa Birliği ve işleyişi hakkında bilgilendirici seminerlere katılacak ve Parlamenter söyleşilerinin ardından Farciennes Belediyesi ile yerel yönetimler çalıştayına katılacaklar.

Dil becerilerini ve yaratıcılıklarını özgürce kullanabildikleri bir aktivitedir…

Danışman Öğretmenler: Seda Uğur, Mehtap Akbulut
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: İNG.-2 ve BKS
Kulüp Süresi: Bir yıl (Öğrenci sene içinde kulüp değişikliği yapamaz

 • Tiyatro sayesinde öğrenciler kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirirken grup içinde uyumlu çalışma becerisi de kazanırlar.
 • Tiyatro çalışmalarıyla sahne disiplini alan öğrenciler, programlı olmayı, topluluğa sunum yapmayı, iç disiplini sağlamayı, grubun içinde tek olmayı öğrenir.
 • Geçen sene “ A View from the Bridge” adlı oyun sahnelenmiştir. Bu sene ise “ The Outsiders” adlı oyun Nisan ayında sahnelenecektir.
 • Tiyatroya ilgisi olan ve yeterli İngilizce seviyesine sahip olan öğrenciler İngilizce Tiyatro Kulübünde kendilerini etkin bir şekilde ifade etme şansı bulurlar.
 • Yeterli sayı sağlandığı takdirde öğrencilerimiz Uluslararası Okullar Tiyatro Birliğinin (ISTA), düzenlediği festivallerde okulumuzu temsil edeceklerdir. Belirli bir tema etrafında gerçekleşen bu festivallerde öğrenciler düzenledikleri çalıştay ve etkinliklerle bir oyunu sıfırdan yaratıp sahneliyorlar. Drama öğretmenleri, öğrencilere, kostüm ve dekor çalışmalarına katılmanın yanı sıra oyunu yönetmeleri için de fırsat veriyor.

Danışman Öğretmen:  Robert Whittaker
Toplantı Zamanı: Her Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: İNG.-3
Kulüp Süresi: 1 yıl

Amaç: Film aktif öğrenme ile alakalıdır. En iyi film eğitimi film izlemenin kendisi kadar film hakkında tartışmayı, sunum yapmayı, kritik düşünmeyi ve takım çalışmasını içerir. Filmler, herkesi her anlamda öğrenmeye teşvik eder. Filmler herkes tarafından izlenebilir ama herkes filmlerin verdiği mesajları anlayamaz. Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin eleştirel bir bakış açısı ile film izlemeyi öğrenerek kültürel ve yaratıcı düşünce şekillerinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube