Yabancı Diller Kulüpleri

Dil becerilerini özgürce kullanabilmek…

Araştırma yapma, topluluk önünde konuşma ve liderlik becerilerini geliştirerek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak…

Kulüp Amacı: Uluslararası Örgütleri tanımak ve dahil olmak (AB, BM, UNESCO vb.) Uluslararası Öğrenci Etkinliklerini tanımak ve dahil olmak (Gençlik Değişimleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Erasmus – Stratejik Ortaklıklar vb.), Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve ortaklıklarını tanımak Global Citizenship Kulübünün temel prensibidir. Uluslararası barışın korunması, ülkelerin ekonomik ve sosyal ilerlemelerinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin benimsenmesi ve gelişimi gibi amaç ve ilkeler etrafında; öğrenciler ulusal kimliklerinden sıyrılarak küresel vatandaşlık rollerini üstlenirler. Öğrenciler dünya gündeminde yer alan başlıkların yer aldığı platformda dünya ülkelerinin sorunlarını tartışarak genç bir bakış açısıyla çözümler üretirler.

Kulübün Öğrencilerde Kazandırmaya Çalıştığı Beceriler:

Öğrencilerin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirmek,

LİDERLİK özelliğini geliştirmek,

Araştırma yapmak,

Topluluk önünde konuşma yapabilmek,

Takım çalışması yapabilmek,

Münazara tekniklerini öğrenmek ve münazara becerisini edinmek.

Global Citizenship Kulübünde Yaptığımız Diğer Çalışmalarımız:

Hitabet (Public Speaking) Yarışmaları (Okul içi – Okullararası)

Münazara Yarışmaları (Okul içi – Okullararası)

MUN

BM & Avrupa Birliği Eğitim Programı

Amaç: Kulüp Amacı: Film aktif öğrenme ile alakalıdır. En iyi film eğitimi film izlemenin kendisi kadar film hakkında tartışmayı, sunum yapmayı, kritik düşünmeyi ve takım çalışmasını içerir. Filmler, herkesi her anlamda öğrenmeye teşvik eder. Filmler herkes tarafından izlenebilir ama herkes filmlerin verdiği mesajları anlayamaz. Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin eleştirel bir bakış açısı ile film izlemeyi öğrenerek kültürel ve yaratıcı düşünce şekillerinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Toplantı Zamanı: Her Salı 8 ve 9. saat yazılacak

Kulüp Süresi: 1 yıl

Kulüp Amacı:  IELTS (International English Language Testing System) Sınavı, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde çalışmak veya eğitim almak isteyen kişilerin İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan uluslararası bir sınavdır. Sınav iki türde yapılmaktadır: akademik ve genel amaçlı. Akademik sınav İngilizce konuşulan bir ülkede üniversite eğitimi almak veya mesleklerini icra etmek isteyenler için gereklidir. Genel amaçlı sınav ise akademik olmayan çalışma, staj veya göçmenlik başvuruları için gereklidir. Kulübün amacı öğrencilerimizi Akademik sınava hazırlamaktır.

Kulübe Katılacak Sınıf Seviyesi: Bu Kulübe 9 , 10, 11 12. sınıflar seviyesindeki öğrenciler kabul edilir.

Kulüp Süresi: Bu etkinlik bir dönem boyunca devam eder.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube