Öğrencileri Tanıma ve Öğretmen Yaklaşımları

Akademik ve Davranışsal Değerlendirme

Öğrenci Gelişim Profili
MEF Lisesinde öğrenciler aşağıdaki ölçütler çerçevesinde öğretmenler tarafından izlenir ve kendilerine destek sağlanır. Bu bilgiler eşgüdüm çerçevesinde Şube Öğretmenler Kurullarında bir form aracılığı ile paylaşılır. Bu sayede ilgili öğrenci hakkında en kısa sürede problem olmadan çözüm seçenekleri ortaya konulmuş olur.

Bu ölçütler öğrencilere dönem başında bildirilerek gelişim aşamaları için öğrencinin destekleneceği alt başlıklar paylaşılmış olur. Bu sayede Öğrencinin tüm öğretmenler tarafından bütünsel olarak değerlendirilmesi gerçekleşmiş olur.

Akademik Boyut

  • Dersi Dinleme
  • Derse Katılım
  • Ders Araç Gereçlerini Yanında Bulundurma
  • Ödev Yapma
  • Dersi Öğrenebilme Potansiyeli

Davranış Boyutu

  • Ders Ortamına Uygun Davranmak
  • Öğretmenleri ile İletişim
  • Arkadaşları ile İletişim
  • Derse Geç Kalma ve Devam

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube