Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları

MEF Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

MEF Lisesi’nde öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri ,bireysel farklılıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik bölümünün liderliğinde planlanan “oryantasyon” çalışmaları ile  okulu tanıma ve okula uyum sağlama fırsatı  bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları;

Öğrencilerin bilİnçlendirilmesini sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla çok yogun sınıf rehberlik çalışmaları yapılır.

 • Zaman Yönetimi
 • Akran Zorbalığı
 • Sosyal Beceri Geliştirme Çalışmaları
 • Dijital vatandaşlık
 • Meslek Seçimi/karar verme
 • Ders Seçimi Yönlendirme Çalışmaları
 • Kariyer Seçiminde Değerler
 • Motivasyon ve Hedef Belirleme
 • Cinsel Sağlık Eğitimi
 • Bağımlılık Sunumu
 • Kariyer planlama

Akademik Başarı İzleme
Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
Bunlar;

 • Öğrenme Stilleri Envanteri,
 • Motivasyon Çalışmaları,
 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
 • Sınav kaygısı ile Başetme grup çalışması
 • Etkili Ders Çalışma Seminerleri vb. Çalışmalardır.

Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.
– Kendini Değerlendirme Envanteri
– Geleceğimi Planlıyorum. (Meslek ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları, Söyleşiler, Üniversite Fuarı)
– Kariyer söyleşileri
– Üniversite Tanıtım Etkinlikleri
– İşyeri Meslek Gözlemi Çalışmaları

Üniversite Sınavına Hazırlık Çalışmaları
Öğrencilerimizin, lise sonrası ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.
– Sınav Sisteminin Tanıtımı,
– Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,
– Ders Çalışma ve Zaman Yönetimi Çizelgesi Oluşturulması,
– Motivasyon Çalışmaları,
– Üniversiteye Hazırlık Komisyonu Çalışmaları (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı),
– Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,
– Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması,
– Sınav Kaygısı İle Başetme Çalışmaları,
– Üniversite Tercih Danışmanlığı

Öğrencilerimize toplumsal duyarlığını güçlendirmek, empati becerilerini kazanabilme ve sorumluluk, saygı, işbirliği, yardımseverlik, bireysel farklılıklara saygı vb. evrensel değerleri kazandırmak amaçlı çalışmalardır.

Yapılan Çalışmalar,

 • Umut Işığı Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Kardeş Okul Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Best Buddies Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Bir Kulak Ver Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Lösev Dilek Ağacı Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Barışçıl Okul  Sosyal Sorumluluk Projesi

İşte Meslekler Söyleşileri
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ve online eğitim ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmalardır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, velilerimizle ihtiyaç duyulduğunda çeşitli konuları kapsayan görüşmeler yapılır.

Veli Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Ergenlik ,sınava hazırlık süreci.riskli davranışlar,kariyer planlama,sınav sistemi v.b)

MEF Aile Rehberi
Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanan veli bültenleridir.

MEF LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

KASIM-ARALIK AYLARI DEĞERİ: BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

Tavsiye Kitaplar Listesi ve Tanıtımı
İngilizce derslerinde, kardeşlik ve arkadaşlık konusunun işlendiği ”Of Mice & Men” kitabı okutuldu.derslerde kitaptan yola çıkılarak bu konuyla ilgili öğrencilerle paylaşımlarda bulunuldu.

Konferans-Söyleşi
‘Mezunlarla söyleşiler’ kapsamında mef lisesi mezunları universite seçimleri,sınav ve kariyer planlarıyla ilgili konularda lise öğrencilerimizin sorularını cevapladılar.

Örnek Davranışlar ve Örnek Öğrenci Seçimi
Birlikte yaşama ve kardeşlik değeriyle ilgili örnek davranışta bulunan ve etkinliklere gönüllü olarak katılan öğrencilere mef referans belgesi notu verildi.

Yaşam Becerileri Programı; MEF lisesinde öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmek için 12 haftalık  atölye çalışmaları uygulanır. Atölyelerde dikiş dikme,araba tamiri,su ve elektrik tesisatı,bahçe bakım,boya badana,görgü kuralları,çay kahve demleme,duyguları tanıma, kariyer yolculuğu, ütü,marangozluk becerilerine yer verilmektedir.

21. Yüzyıl Becerileri Programı; Öğrencilerin 21 yüzyıl becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Bu programın amacı öğrencinin,iletişim becerileri,eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi, işbirliği yapmak,liderlik,girişimcilik,bilgye erişime  ve bilgiyi analiz etme ,merak ve hayalgücünü geliştirmektir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube