Rehberlik Çalışmaları

MEF Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

MEF Lisesi’nde öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri ,bireysel farklılıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik bölümünün liderliğinde planlanan “oryantasyon” çalışmaları ile  okulu tanıma ve okula uyum sağlama fırsatı  bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları;

Öğrencilerin bilİnçlendirilmesini sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla çok yogun sınıf rehberlik çalışmaları yapılır.

 • Zaman Yönetimi
 • Akran Zorbalığı
 • Dijital vatandaşlık
 • Meslek Seçimi/karar verme
 • Ders Seçimi
 • Kariyer Seçiminde Değerler
 • Motivasyon
 • Cinsel Sağlık Eğitimi
 • Bağımlılık Sunumu
 • Kariyer planlama

Akademik Başarı İzleme
Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
Bunlar;

 • Öğrenme Stilleri Envanteri,
 • Motivasyon Toplantıları,
 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
 • Sınav kaygısı ile Başetme grup çalışması
 • Etkili Ders Çalışma Seminerleri vb. Çalışmalardır.

Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.
– Kendini Değerlendirme Envanteri
– Meslek Tanıtım Günü
– Meslek uzmanları ile söyleşi
– Üniversite Gezileri
– Bölüm Tanıtım Çalışmaları
– Meslek tanıma gözlem deneyimleme çalışması

Üniversite Hazırlık Çalışmaları
Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.
– Sınav Sisteminin Tanıtımı,
– Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,
– Motivasyon Toplantıları,
– Üniversiteye Hazırlık Komisyonu Çalışmaları (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı),
– Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,
– Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması,
– Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme Çalışmaları,
– Sınav Kaygısı İle Başetme Çalışmaları,
– Üniversite-Bölüm ve Tercihlerin Oluşturulması vb.

Evrensel değerleri (sorumluluk-saygı-işbirliği-dayanışma-çevre bilinci vb.) kazandırma amaçlı yapılan çalışmalardır. Umut Işığı SSP projesi her yıl gerçekleştirilmektedir. Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı geliştirmek bu projenin temel amacıdır. Bu projenin yanısıra  Kardeş Okul, Fidan Dikimi, Farklı Gelişime Sahip Çocuklar, Dinlenmeevi Sakinleri vb.projeler şeklinde yürütülmüştür.

Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, velilerimizle ihtiyaç duyulduğunda çeşitli konuları kapsayan görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Ergenlik ,sınava hazırlık süreci.riskli davranışlar,kariyer planlama,sınav sistemi v.b)

MEF Aile Rehberi
Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanır.

MEF LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

KASIM-ARALIK AYLARI DEĞERİ: BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

Tavsiye Kitaplar Listesi ve Tanıtımı
İngilizce derslerinde, kardeşlik ve arkadaşlık konusunun işlendiği ”Of Mice & Men” kitabı okutuldu.derslerde kitaptan yola çıkılarak bu konuyla ilgili öğrencilerle paylaşımlarda bulunuldu.

Konferans-Söyleşi
‘Mezunlarla söyleşiler’ kapsamında mef lisesi mezunları universite seçimleri,sınav ve kariyer planlarıyla ilgili konularda lise öğrencilerimizin sorularını cevapladılar.

Örnek Davranışlar ve Örnek Öğrenci Seçimi
Birlikte yaşama ve kardeşlik değeriyle ilgili örnek davranışta bulunan ve etkinliklere gönüllü olarak katılan öğrencilere mef referans belgesi notu verildi.

Rehberlik Servisi Tarafından Yapılan Çalışmalar
Rehberlik saatlerinde arkadaşlık ve birlikte yaşama, farklılıklara saygı konusunda etkinlik yapıldı. Bireysel görüşmelerde arkadaşlık ilşkileri ve birlikte yaşama konusunda paylaşımlar yapıldı. Koruncuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler velileri ile birlikte okulumuzda çeşitli yılbaşı hediyeleri yaparak koruncuk yararına satışlar yaptılar. 8 ve 9. sınıflar arası çeşitli oryantasyon oyunları ve yarışmalarla öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması, birlikte bir takım olarak bir amaç için çalışmaları sağlandı.

Gezi-Ziyaret Etkinliği

“Koruncuk” sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler koruncuk anaokulu öğrencilerini ziyaret edip beraber plastik sanatlar çalışmaları yaptılar. “Yurdumuza Borcumuzdur” sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü öğrenciler tabiiyeci mehmet emin ilkoğretim okulunu ziyaret edip oradaki öğrencilerle fen,matematik,resim ve beden eğitimi çalışmaları yaptılar. “Bir İnsan” sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 kardeş okul ortak olarak bolu seben alpağut koyünü ziyaret ederek,milli ve manevi değerlerimizi yaşatma konusunda bilinçlendiler.

Diğer Etkinlikler
Gönüllü lise öğrencilerimiz küçük sınıflardaki öğrencilere matematik alanında akademik destek sağladı.

OCAK-ŞUBAT AYLARI DEĞERİ: TAKIM RUHU

Seyirlik(sinema-tiyatro, okul içi görsel materyal v.b.)
Öğrenciler kuşaklar arası futbol bulusması kapsamında okulumuza gelen eski futbolcularla yapılan maçı izlediler.takım ruhun önemi vurgulayan konuşmalarını dinlediler.

Tören Konuşmaları
Çeşitli spor dallarında ve munazara gibi alanlarda takım olarak çalışıp başarı gösteren öğrencilerin isimleri törenlerde anons edilip belgeleri verilmiştir.

Örnek Davranışlar ve Örnek Öğrenci Seçimi
Spor,münazara gibi alanlarda takım olarak çalışıp başarı gösteren öğrencilerin isimleri törenlerde anons edilip belgeleri verilmiştir.

Rehberlik Servisi Tarafından Yapılan Çalışmalar
8 ve 9. Sınıflar arası çeşitli oryantasyon oyunları ve yarışmalarla öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması, birlikte bir takım olarak bir amaç için çalışmaları sağlandı.

Yarışma Etkinliği (Resim-Şiir-Kompozisyon-Karikatür-Afiş-Münazara v.b)

Beden eğitimi bölümü tarafından,uluslarası okul öğrencileriyle kardeşlik ve dostluk turnuvaları düzenlenmiştir. Ayrıca her ünite sonunda takım oyunları düzenlenmiş, takım ruhunun ve paylaşmanın onemi vurgulanmıştır. Okulumuz munazara takımı öğrencileri istek kemal atatürk lisesi munazara turnuvasında yarı fınale kalmıştır. Düzenli olarak çalışmalarını surdurmekte ve turnuvalara katılarak takım olarak mucadele etmenın ve başarmanın önemini yaşayarak görmüşlerdir. Ayrıca 9.10. Ve 11. Sınıflar munazara turnuvaları devam etmektedir.

Diğer Etkinlikler
‘Fark yaratanlar’ ödül töreninde öğrenciler organizasyonun her aşamasında bir takım olarak çalışarak takım ruhunun ve birlikte çalışmanın önemini deneyimlemişlerdir.

Günlük Yaşam Becerileri; MEF lisesinde öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmek için 12 haftalık  atölye çalışmaları uygulanır. Atölyelerde dikiş dikme,araba tamiri,su ve elektrik tesisatı,bahçe bakım,boya badana,görgü kuralları,çay kahve demleme,duyguları tanıma, kariyer yolculuğu, ütü,marangozluk becerilerine yer verilmektedir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube