Uluslararası Bakalorya (IB) Programı

“Ulusal ve Uluslararası Geçerliliği Olan Diploma Programları”

Cambridge IGCSE, 14-16 yaş grubundaki lise öğrencilerine Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifika Programı olarak okulumuzda uygulanmaktadır. Bu programı bitiren öğrencilerimiz A Level, AS Level ve IB gibi daha ilerideki akademik çalışmalara devam edebilirler. IGCSE programı okulumuzda 2014 yılından itibaren eğitim ve öğretime açılmıştır. Program, dünyanın en iyi yükseköğrenim kurumları tarafından kabul görmektedir.

IGCSE Programı içerisinde, içinde durum çalışmalarının (case study) da bulunduğu 70 farklı konu başlığı yer almaktadır. Program sonunda kendilerine güvenen, çevrelerine karşı duyarlı ve saygılı, meraklı ve öğrenmeye açık hale gelmiş öğrenciler yetiştirilmektedir.

IB Diploma Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş içerikli, iki yıllık bir eğitim ve öğretim programıdır. Okulumuzda, IGCSE programından sonra IB programına devam edilmekte ve program bitirildiğinde Uluslararası Bakalorya Diploması sahibi olunmaktadır. IB öğrencisi, IB Diploma Programı’nın öngördüğü 6 dersten 3’ünü ileri seviyede, 3’ünü de standart seviyede alır. Bunlara ek olarak IB Programı’nda öğrencilere TOK (Bilgi Teorisi) dersi ve CAS (Yaratıcılık-Aksiyon-Servis) uygulaması verilir.

IB sınavlarında başarılı olan öğrenciler liseden mezun olurken ulusal ve uluslararası geçerliliği olan iki diploma almaya hak kazanmaktadırlar. ABD, Kanada, İngiltere vb. ülkeler IB diploması alan öğrencileri üniversitelerine sınavsız olarak kabul etmektedir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube