Eğitim Felsefemiz

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

MEF Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Sosyo-Duygusal Becerilerin Gelişimine Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme ve kendini yönetebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Rehberlik çalışmaları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen temalar doğrultusunda uygulanmaktadır. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı PDR Temaları

  1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
5. Sınıflar Eğitsel Başarı
Sorumluluk Bilinci
Zorbalık Arkadaşlık İlişkileri – Empati
Problem Çözme Becerisi
6. Sınıflar Başarı ve Sorumluluklarım
Hedef Koyma
Arkadaşlık İlişkileri
İletişim Kurma
Akran Zorbalığı
Siber Zorbalık
Dikkat – Konsantrasyon
7. Sınıflar Eğitsel Başarı
Zaman Yönetimi
Arkadaşlık ilişkileri – Özgüven
Akran Zorbalığı
Siber Zorbalık
Problem Çözme Becerisi – Düşünme Becerileri
8. Sınıflar Başarı ve Sorumluluklarım
Çalışma Alışkanlıkları
Çalışma Alışkanlıkları
Kaygı
Mesleki Rehberlik
LGS Hedefleri
Kariyer Gelişimi

                 

Anne-Babalara Yönelik Çalışmalar

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Temel Alışkanlıkları vb.)

Mesleki Rehberlik Çalışmaları

MEF Okulları’nda yürütülen mesleki rehberlik çalışmaları öğrencilerin kişisel özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini tanıyarak, bu özellikleri ile mesleklerin özellikleri arasında bir ilişki kurmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, anaokulundan liseye öğrencilerin yaş dönemi özelliklerine göre planlanır. Hedef ve vizyon belirleme gibi kariyer gelişimine yönelik ders ve etkinlikler gerçekleştirilir.

LGS  sınavlarına hazırlık sürecinde tüm öğrencilere yönelik bilgilendirme seminerleri yapılır, ihtiyacı olan öğrencilere danışmanlık hizmeti verilir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube