Günlük Yaşam Becerileri

Günlük Yaşam Becerileri Öğrencilerin yaşamı deneyimlemesi, kendini geliştirmesi ve hayata hazırlanmaları için yaşam becerileri oldukça önemlidir. Yaşam becerileri, bireylerin günlük yaşamın istekleriyle, zorluklarıyla ve engelleriyle etkin bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan uyumlu ve olumlu davranış becerileridir. Bu beceriler verimli bir yaşam için bireyleri destekleyen, bireyin içinde bulunduğu durumlara daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olan ve…