MEF Ortaokuluna hoş geldiniz…

MEF Okulları olarak ‘aldığı eğitimin izlerini yaşam boyu taşıyacak bireyler yetiştirme’nin sorumluluğuyla, kendisi ve çevresiyle barışık, evrensel değerlere duyarlı, yaşam boyu öğrenmeye ve gelişime açık, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine yürekten bağlı çağdaş ve mutlu gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

MEF Ortaokulu olarak; çocukluk evresinden genç bireyler olmaya giden bu özel sürece yönelik yapılandırılan özgün eğitim programlarımız ile, öğrencilerimizin nitelikli akademik kazanımlarının yanı sıra, toplum ve dünya ilişkisi kurması ve bireysel farkındalıklarını geliştirmesini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimize doğrudan bilgi vermeyi değil, bilgi edinme yöntemlerini de aktarmayı amaçlayan eğitim anlayışımızda, öğrencilerimiz karşılaştıkları her tür bilgiyi araştıran, eleştiren, analiz eden ve sentez yaparak kendi bilgilerini üreten entelektüel bir eğitim sisteminin içinde yer alırlar.

Kurum ilkelerimiz doğrultusunda, sınıf içi “tam öğrenme” yöntemi ile tüm öğrencilerimize eşit kazanım olanağı sağlanırken, “farklılaştırılmış eğitim” modeliyle de her öğrenciye bireysel olarak ulaşılması amaçlanır. Değer üreten birey olma yolunda sosyal sorumluluk bilinci edinmiş, öğrenenler topluluğu için MEF Ortaokuluna özgü olarak tasarladığımız ESSA (Eğitimde Sosyal Sorumluluk Anlayışı) programı ile her bir öğrencimiz, sosyal sorumluluk çalışmalarının etkin katılımcısıdır.

Haftalık ders programlarımızda akademik derslerin yanı sıra, öğrencilerimizin farklı ilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek üzere, kendi seçimleri ile belirledikleri bilim ve teknoloji, dil, kültür, sanat ve spor alanlarında zengin eğitsel etkinlik programlarına da (MEFEP) yer verilmektedir.

Tüm öğrencilerini özenle kucaklayarak, onları nitelikli bir temel eğitim ile lise sürecine hazırlayacak olan MEF Ortaokuluna hoş geldiniz!

Welcome to MEF Middle School…

As MEF Schools, with the responsibility of raising individuals who will carry the traces of their education throughout their lives, we aim to raise modern and happy young people who are at peace with themselves and their environment, sensitive to universal values, open to lifelong learning and development, and deeply committed to the principles of the Republic and Atatürk.

As MEF Middle School, we aim for our students to establish a relationship with society and the world and to develop their individual awareness, in addition to their qualified academic achievements, with our unique education programs structured for this special process from childhood to becoming young individuals.

In our educational approach, which aims not only to provide direct information to our students, but also to transfer the methods of obtaining information, our students take part in an intellectual education system that researches, criticizes, analyzes and synthesizes all kinds of information they encounter and produces their own knowledge.

In line with our institutional principles, the “mastery learning” method in the classroom provides all our students with equal opportunity to gain, while the “differentiated education” model aims to reach each student individually. Each of our students is an active participant in social responsibility activities with the ESSA (Social Responsibility Approach in Education) program, which we have designed specifically for MEF Middle School for a community of learners who have acquired social responsibility awareness on the way to becoming value-producing individuals.

In addition to academic courses, our weekly curriculum includes rich educational activity programs (MEFEP) in the fields of science and technology, language, culture, arts and sports, which our students choose to develop their different interests, talents and skills.
Welcome to MEF Middle School, which will embrace all its students with care and prepare them for high school with a qualified education!

 

Zeynep Kılıç
Okul Müdürü
Principal

 

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube