Değerli Anne Babalar,

MEF Okulları olarak 1996 yılından bu yana Atatürkçü ve yenilikçi bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası platformda başarılı öğrenciler yetiştirmekteyiz. İlkokulumuzda öğrencilerin gelişimini akademik, sosyal, duygusal ve entelektüel açıdan bir bütün olarak ele alır; okulda edinilen bilgileri gerçek yaşam becerisine dönüştürebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlarız. Bizler için okul öğrenenler topluluğunun kesişim noktasıdır. MEF İlkokulu olarak eğitimcilerin, ebeveynlerin ve öğrencilerin bu etkileşimi sağladığı bir ekosistem oluşturmak öncelikli hedeflerimizdendir. İlkokul çocukların merak duygusunun ve bireysel farklılıklarının çok yüksek olduğu bir dönemdir. Okulumuzda akademik program bu gerçekten yola çıkarak yapılandırılmaktadır. Müfredat sorgulamaya dayalı bir yaklaşımla ele alınırken, programda farklılaştırılmış öğrenme yöntemlerine yer verilmektedir.

İlkokul anadil ve hedef dil okuryazarlığının temelinin atıldığı dönemdir. Bu nedenle öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmayı çok önemseriz. Okulumuzda İngilizce edinimi anadil temel alınarak yapılandırılmakta, 2. yabancı dil ise Fransızca, Almanca ve İspanyolca seçenekleri ile 3. sınıfta başlamaktadır.

Güçlü akademik kadrosu, teknolojik ve inovatif derslikleri, spor tesisleri, sağlık birimi ve kütüphanesi ile bir kampüs içinde yer alan okulumuzu yakından tanımak, eğitim programlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak ve MEF Okulları Ailesi ile tanışmak üzere sizleri de okulumuza bekleriz.

Dear Parents, 

As MEF Schools, we have raised successful students on national and international platforms with an Atatürkist and innovative approach since 1996. In our primary school, we consider the development of students as a whole in terms of academic, social, emotional, and intellectual aspects; we aim to raise students who can transform the knowledge acquired at school into real-life skills. For us, school is the intersection point of a community of learners. As MEF Primary School, one of our primary goals is to create an ecosystem where educators, parents, and students can interact. Primary school is a period when children’s sense of curiosity and individual differences are very high. The academic program at our school is structured based on this fact. While the curriculum is handled with an inquiry-based approach, differentiated learning methods are included in our program.

Primary school is a period when the foundation of mother tongue and target language literacy is laid. For this reason, we attach great importance to providing our students with reading habits. In our school, English acquisition is structured based on the mother tongue, while the second foreign language starts in the 3rd grade with French, German, and Spanish options.

We welcome you to get to know our school, which is located on a campus with its strong academic staff, technological and innovative classrooms, sports facilities, health unit, and library, to get more detailed information about our education programs and to meet the MEF Schools Family.

 

 

Hande Engür Bozkurt
Okul Müdürü
Principal

 

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube