Değerli Ebeveynler,

Eğitim doğumla başlayan, hayat boyu devam eden bir süreçtir ve insan hayatının şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Alınan eğitimin kalitesi ise, yaşam kalitesinin belirleyici unsurlarındandır.

Erken çocukluk adı verilen 0-6 yaş arası dönem, çocuğun en hızlı geliştiği ve çevresindeki uyaranlardan en çok etkilendiği dönemdir. Erken çocukluk dönemindeki bu deneyimler, beyin gelişimi için önemli belirleyicilerdir. Okulöncesi eğitim, bütün eğitim hayatının ilk taşıyıcı halkasıdır ve bu halkanın oluşumunda toplum-okul-aile işbirliği olmazsa olmazdır Aile içinde koşullar ne kadar iyi ve elverişli olursa olsun, çocukların yaşıtlarıyla birlikte uygun ortamda ve uzman eğitimciler tarafından verilen nitelikli bir okulöncesi eğitim almalarının önemi tartışılmazdır.

Öğrencilerimiz aldıkları eğitimin izlerini yaşam boyu taşıyacakladır.

 

V. Özlem Görür
Okul Müdürü

 

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube