Bir Yaşam - Bir Filozof

Ulus Kampüsü Lisesi Bir Yaşam-Bir Filozof: Sokrates etkinliğimizin öznesi olan Sokrates, savunmasında “Araştırılmamış, eleştirilmemiş, bir yaşam yaşanmaya değmez.” diyordu. Sokrates’in düşüncesini onun insanı kendisine ussal bir soru sorulduğunda ussal bir yanıt verebilen varlık olarak tanımladığını söyleyebiliriz.

Aralık ayı boyunca farklı bölümlerin farklı etkinliklerinde öğrencilerimizle ele aldığımız Sokrates’i bu kez Felsefe Öğretmenimiz moderatörlüğünde lise öğretmenlerimizle kapıları hep birlikte açmak ve birlikte kendimize bakabilmek amacıyla, soruşturan bir topluluk olarak ve bir felsefi problem üzerinden akıl yürütme, sorgulama ve kavramsallaştırma düşünme becerilerini kullanarak ele aldık. Aydınlanmanın temel dayanak düşüncelerinden olan Sapere Aude “Kendi aklınla düşünmeye cesaret et.” ilkesini hep birlikte hayata geçirdik. Son derece verimli geçen etkinliği hazırlayan felsefe öğretmenimize ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ederiz.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube