Eğitim Modeli

MEF Okullarında, “Tam Öğrenme Modeli” benimsenmiştir.

Tam Öğrenme Modeli, her öğrencinin aynı konuyu kavrama süresinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle yeterli zaman verildiğinde, her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır.
Buna göre, sınıfta “tam öğrenme“nin gerçekleşmesi için, dersin içeriğine bağlı olarak tüm öğrencilerin, işlenen konunun %80-90’ını öğrenmeleri hedeflenir. Tam öğrenmenin bazı ilkeleri şöyle sıralanabilir:
Öğretim sürecinde “Tam Öğrenme Modeli” uygulanırken;

  • Öğrenciler konuya motive edilir.
  • Öğrencilerin öğrenmeleri için uygun koşullar sağlanır.
  • Her konu için yeterli zaman ayrılır (hangi öğrenme basamağına kadar öğretileceği önceden belirlenir), tüm öğrencilerin konuyu öğrenmeleri sağlanır.
  • Bir ünite ya da konu ile ilgili hedef/hedef davranışlar tam olarak öğrenilmeden, bir sonraki konuya geçilmez.
  • Öğrencinin, öğretim sürecine katılımı sağlanır.
  • Tam öğrenme ölçütü önceden belirlenir (Örneğin %80-90).
  • İzleme testlerinin sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenme eksiklerini giderici çalışmalar yapılır.
  • Ders saati dışında da öğrencilerin konuya ilgi duymaları sağlanır.
  • Öğrenciye verilen araştırma projeleri ile öğrencilerin konuyu incelemelerine, araştırmalarına ortam yaratılır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube