Velilerle İletişim

Eğitim-öğretim sürecinde velilerin rolü çok büyük.

MEF Okulları felsefesinin temel ilkelerinden biri de, eğitim-öğretim sürecinde velilere de önemli roller verilmesidir. Bu bağlamda veliler; çeşitli kurullar aracılığı ile eğitim sürecine katılırlar ve eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olurlar.
Velilerin eğitim-öğretim konusunda, çocuklarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmaları ve yorum yapmaları için tüm kanallar açık bulundurulur.
MEF Okulları, velilere rağmen öğrencinin eğitilip, yetiştirilmesinin mümkün olmayacağına inanır. Veli, öğretmen ve yöneticilerin amacı, öğrencilerin daha iyi yetişmesidir. Bu nedenle, veli-öğretmen-yönetici aynı düşünce ve anlayış düzeyinde davranırlar.
Okulda ve evde uygulanan kuralların, öğrenci davranışlarına karşı sergilenen tepkilerin aynı olması beklenir. Bu nedenle MEF Okulları, eğitim etkinliklerini velileri ile paylaşır; onların görüşünü alır. Velilerin her görüş ve düşüncesi değerlendirilir. Her düşünce ve görüş, ilgili ve yetkili kurullarda tartışılır.

VELİ – ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ
MEF öğretmeni, velinin bilgisinden de yararlanarak öğrenciyi en iyi şekilde tanır, veli ile amaç birliği yapar. “Tam öğrenme”yi gerçekleştirmek için de, sürekli olarak veli ile işbirliği yapar. Veli ve öğretmen işbirliği, öğrenciyi her yönüyle tanımaya ve onun yeteneklerinin açığa çıkmasına yardımcı olmaya yöneliktir.
Bu nedenle öğretmenler, program dahilinde velilerle görüşürler. Öğretmen-veli görüşmesi, karşılıklı sevgi ve saygı temeline dayanır; görüşmelere karşılıklı hoşgörü ve güven ortamı egemen olur. Bu ilişkinin sağlıklı kurulabilmesi için, öğretmen veliyi, veli de öğretmeni, öğrenciyi şikayet edecek makam olarak görmez. Öğrencinin olumsuzlukları varsa, giderme yollarını birlikte ararlar. Uygulamayı birlikte yaparlar.
Öğretmenler, velilerin isteklerini, eleştirilerini dikkate alarak çözüm üretirler. MEF Okulları’nda her yıl velilere yönelik “Ana-Baba Okulu” programı düzenlenir. Programın içeriği, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur ve program, alanında uzman, seçkin bilim adamlarının katılımlarıyla gerçekleştirilir.

VELİ – YÖNETİCİ İLETİŞİMİ
MEF Okulları’nda yöneticiler, okulun eğitim-öğretim ve yönetim alanında daha iyi olması için velilerin görüşlerinden de yararlanırlar.
Yönetici ve velilerin ortak hedefi, öğrenciyi daha iyi eğitmektir. Bu nedenle eğitim-öğretim anlayışı konusunda birliktelik sağlanmasına önem verilir.
MEF Okulları’nda veliler ile iletişim okul müdürlüklerince sağlanır. Okul politikası, kararlar ve uygulamaları içeren bilgiler okul müdürlükleri tarafından velilere iletilir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube