MOMED

MEF Okulları Mezunları Derneği

Derneğin Amacı

MEF Okullarından mezun olanları bir araya getirerek aralarında sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunarak üyeler arasında koordinasyon, dayanışma, bilgi alışverişini sağlamak ve sürdürmektir.

Derneğin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda  gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 3. Dernek bünyesinde oluşturulacak komiteler ya da görevlendirilecek uzman ve danışmanlar aracılığı ile derneğin amaçları ve çalışma konuları çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapar. Bu amaçla, üyelerin öneri ve dileklerini saptar.
 4. Dernek MEF Okullarında eğitim gören öğrencilerin sportif, bilimsel ve kültürel alandaki gelişimlerini en üst düzeye taşımak için gerekli sosyal çalışmalar içerisinde bulunabilir.
 5. Dernek çağın teknolojik gereksinimlerini ve alt yapılarını kendi lehine olacak şekilde her yönden takip eder. Bunları kendine uyarlayabilir veya uyarlatabilir.
 6. Yurt içine ve yurt dışına her türlü gezi düzenleyebilir.
 7. Dernek önemli gün ve haftalarda her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşya yaptırabilir ve dağıtabilir.
 8. Amaç ve faaliyetleri için özel bir yayın çıkararak tanıtım bilgi iletişim ve akademik gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapar.
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama  faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul  etmek,
 11. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 12. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları  tefriş etmek,
 13. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler..  vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar  üzerinde ayni hak tesis etmek,
 15. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,. Federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,
 16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 17. Üyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlamak,
 18. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 19. Üyelerin hak ve menfaatleri için idari ve yasal girişimlerde bulunmak, dava açmak, üyelerine maddi ve hukuki yardım sağlamak,
 20. Yemekli, yemeksiz toplantılar, eğlence geceleri, çekiliş ve piyangolar düzenlemek,
 21. Taşınmaz mal satın almak, gerektiğinde taşınmaz mallarının kiraya vermek veya satmak, edindiği taşınmaz mallar üzerinde aynı haklar (intifa, ipotek, irtifak) tesis etmek ve bunları terkin etmek,
 22. Dernek, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içinde il ve ilçelerde gerek görülen yerlerde genel kurul kararıyla şubeler ve temsilcilik açabilir,
 23. Dernek mülkiyetinde bulunan arsalar üzerinde inşaat yaptırmak

Derneğin Kurucuları

S.N Adı Soyadı
1 Müjdat Karayılan
2 Alp Şahin
3 Sevgi Şenel
4 Deniz Erdoğru
5 İsmail Serdar İplikçioğlu
6 Zeynep Eda Umay Ramok
7 Cenk Şen

Dernek Yönetimi

S.N Adı Soyadı
1 Talip Oturan, Başkan
2 Rana Alkan, Başkan Yardımcısı
3 Serhat Özalpat, Sayman
4 Begüm Giray, Sekreter
5 Sezgin Kına, Üye

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube