İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları misyonumuz, MEF çalışanlarının etkinliğini ve verimliliğini artıracak, MEF vizyon ve misyonuna, iş ve kişisel hedeflerine ulaşabilmek için çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilecekleri ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarabilecekleri insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek, sürekli iyileştirilmelerini sağlamaktır.
Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olarak, gelişim ihtiyaçları tespit edilir, uygun eğitim programları ile desteklenerek “sürekli gelişimi” hedefleyen bir yaklaşım sergilenir.

Gücünü çalışanlarından alan ve insan kaynağının bir kurum için en önemli değer olduğunun bilincinde olan MEF okulları, oluşturduğu kurumsal kültür çerçevesinde İnsan Kaynakları politikalarını şekillendirmektedir.

Yüksek performanslı işgücünün çekilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve elde tutulması için gerekli olan aktiviteler gerçekleştirilerek çalışanların birbirlerine güvendikleri, saygı duydukları, demokratik ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratılır. MEF Okulları’nın hedefleri doğrultusunda başarıyı temel alan bir yaklaşımla faaliyetler gerçekleştirilir.

Performans Yönetim Sistemi

MEF Okulları’nda her çalışanın kuruma yarattığı katma değer, Performans Değerlendirme Sistemi ile ölçülür. Yetkinliklere dayalı olarak geliştiren Performans Sistemi, her altı ayda bir düzenli olarak uygulanır. Yöneticilerimiz her çalışanla performansları hakkında açık bir sistem çerçevesinde görüşerek gelişim planları yapar, eğitim ihtiyaçlarını belirler.
Performans sonuçları ilk etapta gelişime odaklı olmakla birlikte, aynı zamanda terfi sisteminde, ödüllendirmede, ücretlendirme çalışmalarında da kullanılmaktadır.

Öğretmenlerimizin performansları hem ders sırasında, hem de günlük iş yaşamlarında yapılan gözlemlere dayalı olarak değerlendirilmektedir. Diğer boyutlarda öğretmenlerimiz; kendilerini değerlendirmekte, iş arkadaşlarının,veli ve öğrencilerin öğretmen hakkındaki değerlendirmeleri de performanslarını belirlemektedir. Bu anlamda bakıldığında çok boyutlu bir değerlendirme sürecinden bahsedilmektedir.

Ayrıca kurum içerisinde düzenli olarak yapılan çeşitli anket, ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla performans hakkında bilgi akışı sağlanmaktadır.

Başvuru

MEF Okulları oluşturduğu kurumsal kültür çerçevesinde şekillendirdiği insan kaynakları politikaları ile mükemmellik peşinde koşan, takım çalışmasına inanan, iyi iletişim ve ilişki kurabilen, iş etiklerine bağlı, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık herkese kariyer imkanı sunmaktadır.

*Okul yöneticisi ve öğretmen kadroları dışındaki başvurular için CV’inizi jobs@mef.k12.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

*Başvuru aşamasında karşılaşabileceğiniz olası sorun ya da sorularınız için jobs@mef.k12.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

MEF Okulları
İnsan Kaynakları Birimi
Ulus Mah. Leylak Sok. No:22 34340 Ulus Beşiktaş, İstanbul

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube