Bungee Jumping Etkinliği

MEF Lisesi 11-C Sınıfı öğrencilerimizle birlikte Fizik ve Matematik ortak çalışması adı altında Bungee Jumping etkinliği yapılmıştır. Etkinlikte öğrencilerimizin bir kütleyi lastikler yardımıyla belirli bir yükseklikten bırakmaları, cismin altına konulan yumurtaya en çok yaklaşarak kırmamaları gerekiyordu. Bu etkinlikte öğrencilerimizin öğrendikleri mekanik konular bağlantılar kurmalarına, deneyde çıkan grafikler ise matematiksel olarak incelemelerine fırsat vermiştir. Öğrencilerimiz, gerçek hayattan bir örnek olan bu etkinlikle; Newton yasaları, itme momentum, atışlar konularını uygulamalı olarak, etkinlikte çıkan grafikleri ve beklenen teorik grafikleri karşılaştırarak grafik analizi yapmışlardır. Yaparak-yaşayarak öğrenen öğrencilerimiz derslerde işlenen konuların hayatla bağlantılarını kurmuştur.

InstagramLinkedinYouTube