Kar - Zarar Etkinliği

MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsü 7. sınıf öğrencilerimiz ile bu yıl ilkini düzenlediğimiz “Kar- Zarar” etkinliğine katıldık. 7. sınıf öğrencilerinin evde yaptıkları yiyecek ya da çeşitli eşya (oyuncak,takı,süs eşyası vb.) ürünlerin satış öncesinde maliyet hesabının yapılması, bu hesaplamanın sonucuna göre üzerine bir miktar kar koyarak satışının yapılması ve elde edilen kar- zarar durumlarının matematik dersinde incelenerek, problemlerin somutlaştırılmasını amaçladık. Matematik dersinin günlük hayattaki uygulamasını deneyimlerken, elde ettiğimiz gelir ile “Kardeş Okul Eğitim Programımıza” katılan öğrenciler için matematik materyalleri satın aldık.

InstagramLinkedinYouTube