Ulus Ortaokulu

Matematik Derslerinde Tablet Uygulamalarımız-2

MEF Okulları Ulus Kampüsü 5. sınıf öğrencilerimizle matematik dersinde “Socrative, Bookwidget” programlarını öğrendiklerimizi pekiştirmek için; “Nearpod” programını ise konularımızı işlerken interaktif öğrenmeyi desteklemek için kullandık. Tabletlerle yapılan bu uygulamalar öğrencilerin 21. yüzyıl becerisi olan teknoloji okur yazarlığını etkin bir şekilde kullanmasına katkı sağlarken, anında aldıkları geri bildirimlerle dersteki katılımlarını da arttırdı.