Medusa'nın Salı - Resimden Hikâyeye Sunumu

4 Ocak 2018 Perşembe günü Lise Plastik Sanatlar ve Edebiyat Bölümleri eşgüdüm çalışmaları kapsamında planlanan “Medusa’nın Salı- Resimden Hikâyeye” adlı etkinliğimizin 2. aşamasını gerçekleştirdik.  Çalışmanın ilk aşaması 11. sınıf öğrencilerimizin Türk Edebiyatı dersi konuları içinde yer alan akımlar konusunun işlenmesiyle başladı. 2. aşama resimde romantizm ve neo-klasisizmin etkilerini incelemek amacıyla Plastik Sanatlar Öğretmenimiz Sn. Saadet Gündoğan, Louvre Müzesinde sergilenen “Medusa’nın Salı” adlı tablonun hikayesini ve bu tablonun farklı alanlara olan etkisini öğrencilerimize etkili bir sunumla aktardı. Çalışmamızın 3. bölümü de tablodan yola çıkarak bir hikâye yazma  aşaması şeklinde 11. sınıf öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

InstagramLinkedinYouTube