Ulus Lisesi

Özel MEF Lisesi; fen ve matematik ağırlıklı, fen ve matematik derslerinin öğretimini yabancı dille yapan dört yıllık bir lisedir.

Öğrenciler; ilgi, istek ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirebilmeleri, yeteneklerine uygun alanları seçmeleri, bu alanlarla ilgili temel bilgi ve becerileri edinmeleri, üniversitede ilgi ve isteklerine uygun bölümleri kazanmaları konusunda desteklenir. Ayrıca, öğrencilerin ÖSYS’de başarılı olmaları için ek çalışmalar yapılır. Belirli bir başarı düzeyine ulaşmış istekli öğrenciler, Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programına katılabilirler.

MEF Lisesi’nde öğrencilerin, İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dili de etkin biçimde öğrenmelerine olanak sağlanmıştır. Öğrenciler, ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca derslerinden birini seçerler.

Özel MEF Lisesi’nde 4 yıllık Anadolu lisesi programı uygulanmaktadır. Haftalık ders çizelgemize göre;
9-10-11. sınıflarda 45 saat
12. sınıflarda 41 saat ders yapılmaktadır.
Okulumuzda bir günde 9 saat olmak üzere haftada 45 ders saati vardır.

DERSLİK SİSTEMİ
MEF Lisesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren derslik sistemi uygulanmaktadır. Bu düzenleme ile öğrencilerimiz programları doğrultusunda öğretmenlerin sabit olarak kullandıkları dersliklerde öğrenim görmektedir. MEF Lisesi öğrencileri, her dersin kendi özelliğine göre ilgili materyallerle donanmış dersliklerde derinlemesine bir eğitim almaktadır.

Derslik Siteminde;
Matematik için: 4
Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım için: 4
İngilizce için: 5
Sosyal Bilimler grubu için: 3
Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji) için: 4 (laboratuvar),
İkinci Yabancı Dil (Fransızca, Almanca ve İspanyolca) için: 3 derslik kullanılmaktadır.

MEF REFERANS BELGESİ
MEF Lisesinde öğrencilerin kişisel sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü veri işlenir. Katıldıkları kulüp çalışmaları, sosyal etkinlikler, bireysel proje çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, tören vb. etkinliklerdeki performansları, kişisel becerileri, yani kısaca derslerin dışındaki yetkinlikleri ve gelişimleri de izlenir, değerlendirilir. Bu faaliyetler öğrencilerle paylaşılarak öğrenciler bu tür çalışmalara katılmaya teşvik edilir. Kariyer planlamaları içerisinde bu çalışmalar MEF Lisesinin öğrencilere referans olabilmesi için kayıt altına alınır ve puanlanır. Değerlendirmelerde fark yaratan sonuçlar ve süreçler MEF REFERANS belgesi ile öğrenciye referans olunarak kariyer dosyasına eklenir. Bu konuda dikkat edilen ölçütler öğrencilerle ilgili etkinlik öğretmenleri tarafından paylaşılır.

InstagramLinkedinYouTube