MEF Lisesi (Ulus)

Avrupa Birliği Comenius Okul Projeleri

“H2O – Not Only Water…”

Projenin İsmi: “H2O – Not Only Water…” (H2O – Sadece Su Değil…)

Proje, İtalya koordinatörlüğünde 12 ülkenin katılımı ile gerçekleşen ve aralarında MEF Lisesinin de bulunduğu Avrupa Birliği Comenius Okul Projeleri çalışmasıdır. Bu proje Avrupa Komisyonu’na bağlı kültürler arası iletişimi geliştirme, yeni medya ve teknolojilerin eğitim alanında kullanılmasını yaygınlaştırma sorumluluklarını üstlenen Netd@ys Europe tarafından, bilişim teknolojilerini özellikle Internet teknolojisini kullanarak eğitime sağladığı katkı açısından Avrupa Eğitim Projeleri arasından İtalya’nın en iyi proje çalışması ödülüne layık görülmüştür.

Türkiye’den MEF İlköğretim Okulu’nun da katıldığı “H2O – Not Only Water…” (H2O – Sadece Su Değil…) projesi, evrensel bir başlık olan “su” konusunu; paylaşılan sanal bir masa üstüne kurarak, eğitsel, işbirlikçi, interaktif ve ülkeler arası bir çalışma olarak uygulamaya koymak ve geliştirilebilir bir model olarak, öncelikle okullar için, öğrencilerin başarısına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu sebeplerden dolayı proje; işlevsel ve yaratıcı olarak multimedya teknolojileri ve telekomünikasyonun denenmesine, internet kanalıyla paylaşılan uzaktan eğitimin gelişimine öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri dahil ediyor. Projenin hedefi, karşılıklı zenginleşme ve bilişsel özendirme gibi çeşitlilik kullanarak arkadaşça ve yaratıcı tanışıklığın birleşmesini desteklemek. Böyle bir Avrupa Eğitim Projeleri çalışmasının,“bilgi ve iletişim teknolojilerinin” kullanımını öğrenmek; Avrupa boyutunu güçlendirmek, vatandaşların ülkeler ötesi işbirliğini desteklemek, yenilikçi ve faydalanılabilir metodlarla ömür boyu öğrenmenin uyarılması için esas olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık üç yıl sürmesi planlanan “H2O – Not Only Water…” (H2O – Sadece Su Değil…) projesine, şu ana kadar İtalya koordinatörlüğünde Polonya, Bulgaristan, Portekiz, Romanya, Yunanistan, Finlandiya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Slovenya ve Türkiye’den de MEF İlköğretim Okulu katıldı. Ülkelerin kültürler arası iletişim, işbirliği ve bilgi paylaşımını amaçlayan bu proje sonunda, suyun değişik özellikleri ile ilgili farklı dillerde ve birçok konuda bilgi sahibi olunabilecek ortak bir noktada buluşmak amaçlanıyor.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube