MEF Lisesi (Ulus)

Fen Bilimleri

Bölüm Çalışmalarının Genel Amacı

MEF Okulları Fen Bilimleri bölümü olarak amacımız öğrencilerimizin kendilerini ve yaşadıkları çevreyi keşfetmelerini ve anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca laboratuvarlarımızda yaptığımız yoğun proje çalışmaları ile canlı organizmalardan fizik kanunlarına,  atom, molekül vb. kimyasal yapıların ve onların çevreleri ile olan etkileşimlerini geliştirerek yaşadığımız dünyaya hizmet etmek, deneyimsel öğrenme ve problem çözmeye vurgu yaparak yüksek kaliteli fen eğitimi vermek ve sorgulayan bir toplum inşasına katkıda bulunmak dolaylı amaçlarımız arasındadır.

MEF Okulları Fen Bilimleri bölümü olarak hedefimiz  öğrencilerin doğayı inceleyen, bilimin kanunlarını sorgulayan, deneysel gözlem yapıp analiz edebilen, analitik düşünceyi benimseyen, bilimsel metodolojiyi anlayan bireyler  yetiştirmektir. Diğer bir  hedefimiz de  öğrencilerin ileride yapmak istedikleri meslekler hakkında onları aydınlatmak ve  gelecekteki meslek seçimleri için ışık tutmaktır. Geleceğin üreten toplumunu oluşturacak öğrencilerimiz en küçük canlıdan tüm evrene kadar bilimsel gerçekleri öğrenerek fen alanında yapılan çalışmaları değerlendirebileceklerdir. Tam öğrenme modeli ile öğrenim gören, sorgulayan ve araştıran öğrencilerimiz sadece öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda hayatı anlamamıza aktif olarak katkıda bulunacaklardır.

Dersler Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar

Öğrencilerin sınıf ortamında konuyu dikkatli dinlemeleri ve öğretmenlerinden yüksek düzeyde yararlanmaya çalışmalarının konuyu öğrenmenlerini kolaylaştıracağına inanıyoruz. Öğrencilerin anlamadığı konuları biriktirmeden, ders ortamında ya da ders dışında en kısa sürede öğretmeninden destek istemesi son derece önemlidir. Derste öğretmenin anlattığı her şey öğrenci için gerekli ve önemlidir, unutmayalım ki detaylar ve özel durumlar fen derslerinde öğrencilerin en çok yanılgıya düştükleri noktalardır. Öğrencilerimizden derste çok dikkatli not tutmalarını, öğretmenin anlattıklarını ve örnek soru çözümlerini ders notlarına eksiksiz eklemlerini bekliyoruz.

Fen derslerinde başarılı olmak için öğrencilerin evde de düzenli tekrar yapmaları gerekmektedir. Öğretmenin verdiği ödevlerin mutlaka belirtildiği tarihlerde yapılması son derece önemlidir. Ders tekrarı yaparken öğrencinin derste çözülmüş soruları okuması ona bir fayda sağlamayacağı için soruları cevaplarına bakmadan tekrar çözmesi ve konuya ait farklı uygulamalar yapması konuların kalıcı öğrenilmesini sağlayacaktır. Konuya ait formüllerin ezberlenmesi çalışmış olmak anlamına gelmediği için kavramların anlaşılması, o formüllerin nasıl oluştuğu, nerde nasıl kullanılacağının da bilinmesi gerektiğini hatırlatırız. Öğrencinin her zaman neden – nasıl sorularını sorup mantıksal ilişkileri kurmasını önemsiyoruz. Evde tekrar yaparken not tutmanın konuların akılda kalıcı olmasını kolaylaştıracağına  inanıyoruz. Böylece konuların birbiriyle olan ilişkileri de daha kolay kavranacaktır.

Fen Bilimleri Bölümü olarak öğrencilerden beklentimiz; tüm ders materyallerini (defter, kitap, ders fasikülü vb.) eksiksiz olarak  derslerde yanlarında  bulundurmaları, günlük tekrar yaparak derse hazırlıklı gelmeleri, kendilerine verilen sorumlulukları  zamanında yerine getirmeleridir. Ders içi anlayamadıkları konular ve ödevlerinde yapamadıkları sorular için etütlere katılımlarının tam öğrenmelerini destekleyeceğine inanıyoruz.

Derslerin değerlendirilmesinde öğrencilere her iki yarıyılda da 2 yazılı  sınav uygulayacak ve   2 performans notu vereceğiz.

Performans notları verilirken; öğrenci davranış takip formu (derse geç kalma ve derse devam , ders içi araç gereçleri yanında bulundurma , dersi dinleme ve katılım ,  derste not tutmak , ders ortamına uygun davranmak , laboratuvar performansı ve kurallara uyma) ödevler, performans görevleri değerlendirmeleri  zümre öğretmenleri tarafından belirlenen  oranlarda dikkate alınacağı için öğrencilerimize bu kriterlere uygun çalışmalar yapmalarını öneriyoruz.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler

1) Öğrenmenin günlük bir rutin haline getirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimize belirlenen farklı 2 ya da 3 gün kısa süreli tekrar yapmalarını öneriyoruz. Classroom üzerinden öğrenciler ile paylaşılan ders materyallerinin sadece sınavlardan önce değil, haftalık olarak incelenmesi son derece önemlidir. Öğrencilerin rutin çalışmaları ile kendilerini test etmeleri arasında yeterli bir zaman ayrılması gereklidir.  İşlenen konuların ne kadar  öğrenildiğini  ölçmeye yönelik uygulanan  kazanım bazlı ara sınavlar ya da yazılı sınavlarından çok önce, ünitenin alt konularının belirlenerek çalışmaların tamamlanması önemlidir. Konu tekrarı ve eksik kalan kazanımların tamamlanması son ana bırakılmamalıdır. Öğretmenler tarafından dersten önce verilen materyallerin (örneğin kitapçık ya da powerpoint sunu) çalışırken öğrencilerin yanında bulunmasının not almaları için gerekli olduğunu hatırlatırız.

2) Haftalık döngülerde ders notlarının  gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatırız. 

Dersten sonra, ders sırasında tutulan notların temize geçirilmesinin öğrenmenin bir parçası olduğunu unutmayınız. Not alırken ya da çalışma sayfası hazırlarken tam cümleler kullanılmasını bekliyoruz. Ders notlarının şemalarla etiketler ve notlar ile düzenlenmesi son derece önemlidir. Eksiklerin tamamlanması için classroom materyallerinden, arkadaşlardan ya da ders öğretmenlerinden destek alınmasını öneriyoruz.

3) Sadece kelimelerin ezberlenmesi için değil, anlamak ve öğrenilenleri yaşantıda kullanmak için çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu vurgularız. Bunun için alınan ders notları ve powerpoint sunularını okumak yeterli olmayacaktır. Kazanımların öğrenilmesi aşamasında derse ve doğru şeylere odaklanılmasını öneriyoruz.

4) Kazanımları bütünleştirmeden tek tek kazanımların öğrenciler tarafından öğrenilmesini tavsiye ediyoruz. Bilgileri bütünleştirerek bir sonraki biliş düzeyine (Bilgi – Kavrama – Uygulama – Analiz – Sentez – Değerlendirme) geçmeden önce içeriği öğrenmiş ve anlamış olmak gereklidir.

5) Öğrencilerimizin aktif çalışma yöntemlerini kullanmasını öneriyoruz. Tüm bağlantılı kazanımların haritası çıkarılmalı ve birbirinden farklı ders konularının, kazanımlarının ve terimlerinin nasıl bağlantılı olduğunun görülmesi  son derece önemlidir.

6) Öğrencilerimizin dersleri ne kadar anladıklarını gerçekten ölçmek için sık sık değerlendirme yapmalarını öneriyoruz. Kazanımların öğrenilmesi aşamasında öğrencilerin tamamen hafızasından, net, doğru, kısa ama eksiksiz açıklamaları yapabilmeleri gerekir.  

Bölümde Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Proje Yarışması çalışmalarına destek,
 • TÜBİTAK Ortaoğretim Araştırma Projeleri yarışması katılımı,
 • İstanbul Bilim Olimpiyatları katılımı,
 • Görsel sanatlar, müzik ve sahne sanatları, beden eğitimi bölümleriyle eşgüdümlü olarak disiplinler arası projeler üretilmesi,
 • Diğer okullar tarafından açılacak yarışmalara katılım (KİMFİBİ Deney Yarışması vb.)
 • TSA-TEAMS yarışması  katılımı,
 • Waterloo Üniversitesi – The Avogadro Exam katılımı,
 • MEF Bilim Bülteni (Matematik-Fen Bilimleri Eşgüdüm Çalışması)
 • Sosyal Sorumluluk projelerine katkı (Kardeş okul projesi –deney çalışmaları)

Gezi ve Etkinlikler 

 • Şehir içi gezi planlamaları; İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi  Müzesi Gezi Gözlem Etkinliği (Matematik-Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Eşgüdüm Çalışması)
 • Şehir dışı  gezi planlamaları; Şirince Matematik Köyü Gezi-Gözlem Etkinliği (Matematik ve Fen Bilimleri Bölümleri Eşgüdüm Çalışması)
 • MEF Ortaokul-Lise işbirliğinde  laboratuvar çalışmaları,
 • “Mol Günü”  Etkinliği,
 • “Bilim Günü” Etkinlikleri,

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler

Fizik Proje Kulübü
Kimya Proje Kulübü
Biyoloji Proje Kulübü

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube