Fen Bilimleri

Bölüm Çalışmalarının Genel Amacı:
MEF Okulları Fen Bilimleri bölümü olarak amacımız öğrencilerimizin kendilerini ve yaşadıkları çevreyi keşfetmelerini ve anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca laboratuvarlarımızda yaptığımız yoğun proje çalışmaları yoluyla canlı organizmaları ve onların çevreleri ile olan etkileşimlerini geliştirerek yaşadığımız dünyaya hizmet etmek, deneyimsel öğrenme ve problem çözmeye vurgu yaparak yüksek kaliteli fen eğitimi vermek ve sorgulayan bir toplum inşasına katkıda bulunmak dolaylı amaçlarımız arasındadır.

MEF Okulları Fen Bilimleri bölümü olarak vizyonumuz öğrencilerimizin bilim insanlarını, sağlık çalışanlarını, fen alanında çalışan devlet görevlillerin ve danışmanlarını görevleri hakkında onları aydınlatarak gelecekteki mesleklerini planlamalarını sağlamaktır. Farklı bir açıdan ise seçecekleri farklı meslek alanlarında çalışırkeni yukarıda sıralanan meslek gruplarının çalışmalarını anlayabilmelerini ve saygı duymalarını sağlamaktır. Geleceğin üreten toplumunu oluşturacak MEF Okulları öğrencilerimiz insan dahil olmak üzere gezenimizde yer alan canlı sistemlerini açıklayabilecek ve fen alanında yapılan çalışmaları değerlendirilebilecektir. Tam öğrenme modeli ile öğrenim gören, sorgulayan ve araştıran öğrencilerimiz sadece öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda öğrenmeleri yoluyla hayatı anlamamıza aktif olarak katkıda bulunacaklardır.

Dersler Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:
Öğrencilerin sınıf ortamında konuyu dikkatli dinlemeleri ve öğretmenlerinden yüksek düzeyde yararlanmaya çalışmalarının konuyu öğrenmenlerini kolaylaştıracağına inanıyoruz. Öğrencilerin anlamadığı konuları biriktirmeden, ders ortamında ya da ders dışında en kısa sürede öğretmeninden destek istemesi son derece önemlidir. Derste öğretmenin anlattığı her şey öğrenci için gerekli ve önemlidir, unutmayalım ki detaylar ve özel durumlar fen derslerinde öğrencilerin en çok yanılgıya düştükleri noktalardır. Öğrencilerimizden derste çok dikkatli not tutmalarını, öğretmenin anlattıklarını ve örnek soru çözümlerini ders notlarına eksiksiz eklemlerini bekliyoruz.

Fen derslerinde başarılı olmak için öğrencilerin evde de düzenli tekrar yapmaları gerekmektedir. Öğretmenin verdiği ödevlerin mutlaka belirtildiği tarihlerde yapılması son derece önemldir. Ders tekrarı yaparken öğrencinin derste çözülmüş soruları okuması ona bir fayda sağlamayacağı için soruları cevaplarına bakmadan tekrar çözmesi ve konuya ait farklı uygulmalar yapması konuların kalıcı öğrenilmesini sağlayacaktır. Konuya ait formüllerin ezberlenmesi çalışmış olmak anlamına gelmediği için kavramların anlaşılması, o formüllerin nasıl oluştuğu, nerde nasıl kullanılacağının da bilinmesi gerektiğini hatırlatırız. Öğrencinin her zaman neden – nasıl sorularını sorup mantıksal ilişkileri kurmasını önemsiyoruz. Evde tekrar yaparken not tutmanın konuların akılda kalıcı olmasını kolaylaştıracaktıracağına inanıyoruz. Böylece konuların birbiriyle olan ilişkileri de daha kolay kavranacaktır.

Fen Bilimleri Bölümü olarak öğrencilerden beklentimiz; öğrencilerimizin tüm materyallerinin (defter, kitap, ders fasikülü vb.) eksiksiz olarak tüm derslerde yanında bulundurmaları, günlük tekrar yaparak derse hazırlıklı gelmeleri, kendilerine verilen sorumlulukları  zamanında yerine getirmeleridir. Ders içi anlayamadıkları konular ve ödevlerinde yapamadıkları sorular için etütlere katılımlarının tam öğrenmelerinin destekleyeceğine inanıyoruz.

Dersin değerlendirilmesinde öğrencilere dönem içerisinde 2 erişi uygulayacak ve 2 performans notu verecektir.

Performans notları verilirken; öğrenci davranış takip formu (derse geç kalma ve derse devam + ders içi araç gereçleri yanında bulundurma + dersi dinleme ve katılım + derste not tutmak + ders ortamına uygun davranmak + laboratuvar performansı ve kurallara uyma) ödevler- izleme/tarama ve performans görevleri değerlendirmelerinin zümre öğretmenleri tarafından belirlenen oranlarda dikkate alınacağı için öğrencilerimize bu kriterlere uygun çalışmalar yapmalarını öneriyoruz.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler
1) Öğrenmenin günlük bir rutin haline getirilmesini gerekmektedir. Çalışma belirlenen farklı 2 ya da 3 gün kısa süreli tekrar yapılmasını öneriyoruz. Classroom üzerinden öğrenciler ile paylaşılan ders materyallerinin sadece sınavlardan önce değil, haftalık olarak incelenmesi son derece önemlidir. Öğrencilerin rutin çalışmaları ile kendilerini test etmeleri arasında yeterli bir zaman ayrılması gereklidir. İzleme ya da erişi sınavlarından çok önce, ünitenin alt konularının belirlenerek çalışmaların tamamlanması önemlidir. Konu tekrarı ve eksik kalan kazanımların tamamlanması son ana bırakılmamalıdır. Öğretmenler tarafından dersten önce verilen materyallerin (örneğin kitapçık ya da PowerPoint sunu) çalışırken öğrencilerin yanında bulunmasının not alamaları için gerekli olduğunu hatırlatırız.

2) Haftalık döngülerde ders notlarının  gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatırız. Dersten sonra, ders sırasında tutulan notların temize geçirilmesinin öğrenmenin bir parçası olduğunu unutmayınız. Not alırken ya da çalışma sayfası hazırlarken tam cümleler kullanılmasını bekliyoruz. Ders notlarının şemalarla etiketler ve notlar ile düzenlenmesi son derece önemlidir. Eksiklerin tamamlanması için classroom materyallerinden, arkadaşlardan ya da ders öğretmenlerinden destek alınmasını öneriyoruz.

3) Sadece kelimelerin ezberlenmesi için değil, anlamak ve öğrenilenleri yaşantıda kullanmak için çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu vurgularız. Bunun için alınan ders notları ve PowerPoint sunularını okumak yeterli olmayacaktır. Kazanımların öğrenilmesi aşamasında derse ve doğru şeylere odaklanılmasını öneriyoruz.

4) Kazanımları bütünleştirmeden tek tek kazanımların öğrenciler tarafından öğrenilmesini tavsiye ediyoruz. Bilgileri bütünleştirerek bir sonraki biliş düzeyine (Bilgi – Kavrama – Uygulama – Analiz – Sentez – Değerlendirme) geçmeden önce içeriği öğrenmiş ve anlamış olmak gereklidir.

5) Öğrencilerimizin aktif çalışma yöntemlerini kullanmasını öneriyoruz. Tüm bağlantılı kazanımların haritası çıkarılmalı ve birbirinden farklı ders konularının, kazanımlarının ve terimlerinin nasıl bağlantılı olduğunu görmeye çalışılması son derece önemlidir.

6) Öğrencilerimizin dersleri ne kadar anladıklarını gerçekten ölçmek için sık sık test yapmalarını öneriyoruz. Kazanımların öğrenilmesi aşamasında öğrencilerin tamamen hafızasından, net, doğru, kısa ama eksiksiz açıklamaları yapabilmeleri gerekir. 

Bölümde Gerçekleştirilen Faaliyetler:

 • “MOL GÜNÜ” Etkinliği düzenlenmesi,
 • MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Proje Yarışması çalışmaları yürütülmesi,
 • Fen Bilimleri kazanımları doğrultusunda şehir içi ve yurt dışı gezi-gözlem etkinliklerini gerçekleştirilmesi,
 • Sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi,
 • Bilim Müze ziyaretlerinin yapılması,
 • Plastik sanatlar, müzik ve sahne sanatları, beden eğitimi bölümleriyle eşgüdümlü olarak disiplinler arası projeler ortaya koymak,
 • Bilim Olimpiyatları ve Araştırma Proje Yarışmalarına katılım sağlanması,
 • ALKEV Proje Yarışması,
 • Arel Eğitim Kurumları Deney Yarışması,
 • Darüşşaka 3D Yazıcı Atölye ve yarışması,
 • Kimfibi,
 • TSA-TEAMS,
 • TÜBİTAK,
 • URFODU Yarışmalarına katılım.

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler:

Fizik Proje Kulübü
Kimya Proje Kulübü
Biyoloji Proje Kulübü
Fizik Olimpiyat Kulübü
Kimya Olimpiyat Kulübü
Biyoloji Olimpiyat Kulubü 

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube