Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP)

Uluslararası Bakalorya Programı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), 1960’lardan bu yana dünya çapında  157  ülkede, 5.175 okulda uygulanmakta olan üniversite öncesi iki yıllık bir eğitim programıdır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul ve saygı görmektedir.

MEF Okulları, 1998 yılından bu yana  Uluslararası Bakalorya Diploma Programını uygulamaya yetkilendirilmiş bir “IB Dünya Okulu”dur. MEF Lisesi  öğrencilerine ulusal diplomanın yanı sıra Uluslararası Bakalorya Diploması alma fırsatı da sunar.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı okulumuzda 11 ve 12. sınıflarda uygulanmakta olup öğrencilerimizi, akademik olarak zorlayıcı bir müfredat ile üniversite ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaya  hazırlayan; giderek küreselleşen bir toplumda onları aktif katılımcılar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı,  disiplinlerarası, kültürel, ulusal ve coğrafi sınırları aşan ve eleştirel katılımı, ufuk açıcı fikirleri ve etkin ilişkileri öne çıkaracak şekilde planlanan her biri farklı seçenekler içeren altı ana ders grubu ve Bilgi Kuramı ( TOK), Yaratıcılık-Aksiyon-Servis (CAS)  ve Bitirme Tezi(EXTENDED ESSAY)nden  oluşan çekirdek dersleri kapsar. IB dersleri hakkında daha fazla bilgi için ilgili ders sayfalarına bakabilirsiniz. IB Programını seçen öğrenciler, İleri (HL) ve  Standart (SL) olmak üzere iki farklı seviyede sunulan seçenek içerisinden altı ders seçerler. Diploma Programı sayesinde öğrencilerimiz, henüz lisedeyken tez, ödev, deneme yazısı yazma, deney raporu yazma, sözlü sunum ve derinlemesine araştırma yapma konusunda kendini geliştirme fırsatı bulur.

Okulumuzda sunulan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ders grupları ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 

DP language and literature subject group

DP language acquisition subject group

DP individuals and societies subject group

DP sciences subject group

DP mathematics subject group

  • Mathematics: analysis and approaches SL & HL
  • Mathematics: applications and interpretation SL & HL

The DP core

IB Misyon Beyanı

Uluslararası Bakalorya, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca yönelik olarak kuruluş, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla okullar, devletler ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinde öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğini anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

Kaynak: https://www.ibo.org/about-the-ib/mission/

MEF Okulları Misyonu

Öğrencileri, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, özgüveni tam, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, teknoloji ile barışık, yararlı hobileri olan, estetik beğenileri gelişmiş, üretken ve yaratıcı, araştırmaya ve öğrenmeye meraklı; onları Atatürk İlkeleri ile demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan; insana, topluma ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata hazırlamaktır.

MEF Okulları, bu vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için, öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil; öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir.

MEF Okulları eğitiminin temelini oluşturan bu yol gösterici bildirgeyi IB felsefesiyle örtüştürerek  IB Programlarının ortak hedefi olan evrensel kişilik özelliklerine sahip Dünya İnsanını yetiştirmekteyiz.

IB Öğrenen Profili

Araştıran-sorgulayan Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz.
Bilgili Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız. Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz.
Düşünen Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanırız
İletişim kuran Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde işbirliği yaparız
İlkeli Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız
Açık görüşlü Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.
Duyarl Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için hareket ederiz
Riski göze alan Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve dayanıklıyız
Dengeli Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.
Dönüşümlü düşünen Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ederiz

Neden IB DP?

  1. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencileri, program dâhilindeki derslerini işlerken hem IB Diploması için hem de Milli Eğitim Diploması için gerekli koşulları yerine getirmiş olurlar. IB sınavlarında başarılı olan öğrenciler liseden mezun olurken ulusal ve uluslararası geçerliliği olan iki diploma almaya hak kazanmaktadırlar.
  2. Yurt dışında da birçok üniversiteye giriş imkânını elde edebilir ve bazı üniversiteler IB de aldıkları bazı derslerden Diploma Programı mezunlarını muaf tutulabilirler. Programı yüksek bir dereceyle bitiren bir öğrenci, uluslararası üniversitelerde kısmi veya tam burs alma hakkına da sahip olabilir.
  3. Yurt içinde birçok özel üniversite IB Diploma notuna göre öğrenciye burs imkânları sunmakta ve bölümler arası geçiş kolaylığı sağlamaktadır.
  4. IB eğitimi, öğrencilerin kendi bakış açıları, kültürleri, kimlikleri ve ardından da diğerlerininkiler üzerinde dönüşümlü düşünme yapmalarına yardımcı olarak uluslararası bilinç oluşturur.
  5. Farklı inançları, değerleri ve deneyimleri takdir etmeyi öğrenerek, kültürler ve disiplinler arası düşünüp iş birliği yaparak, IB öğrenenleri daha barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için gerekli olan anlayışı kazanır.

 

 

 

LINKS: 

What is an IB education? https://ibo.org/learn-more-about-the-ib/

What is the DP?  https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/ 

General Information and Programme-Related Information : https://www.ibo.org/digital-toolkit/presentations/

MEF High School is a candidate school* for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy- a commitment to high-quality, challenging, international education- that we believe is important for our students.

* Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

For further information about the IB and its programmes visit http://www.ibo.org.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube