Aileler ve Biz

Velilerle İletişim ve İşbirliği

MEF Anaokulunda, velilerle güçlü bir iletişim ve işbirliği kültürüne önem verilir. Okulun açıldığı hafta düzenlenen bireysel veli toplantıları ile velilerle birebir görüşmeler yapılarak, öğrencileri daha yakından tanıma ve velilerin eğitim sürecine katkı sağlaması desteklenir.Bireysel veli toplantılarına yıl içinde düzenli olarak devam edilir.

Haftalık bültenler ve Google Classroom aracılığıyla velilere düzenli olarak okuldaki etkinlikler, güncel gelişmeler ve gelecek planları hakkında bilgi verilir. Böylece, veliler ile  güçlü bir iletişim ağı oluşturulur, öğrencilerin başarılı bir eğitim süreci geçirmeleri amaçlanır.

Veli ve Öğrencilerimizle İnteraktif Etkinlikler

MEF Anaokulunda, veliler ve öğrenciler ile  daha yakın bir bağ kurabilmek ve birlikte keyifli zaman geçirebilmek amacıyla çeşitli interaktif etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerle, öğrencilerimizin sosyal becerilerinin geliştirilmesine  katkı sağlanır , velilerle güçlü bir iletişim ağı oluşturulur.

Dönem Sonu Veli Toplantıları

MEF Anaokulunda, öğrencilerin dönem boyunca gösterdiği çaba ve başarıları değerlendirmek, bilgi vermek ve gelecek döneme dair planları velilerle paylaşmak amacıyla dönem sonu veli toplantıları düzenlenir.Bu toplantılar, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini yakından takip etmeye ve birlikte daha sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmaya yardımcı olur.

Families and Us

Communication and Cooperation with Parents

MEF Kindergarten attaches importance to a strong culture of communication and cooperation with parents. Individual parent meetings are organized the week the school opens and one-to-one meetings are held with parents to get to know the students more closely and to support parents to contribute to the educational process.

Through weekly bulletins and Google Classroom, parents are regularly informed about school activities, current developments and future plans. Thus, a strong communication network is created with parents, and it is aimed for students to have a successful education process.

Interactive Activities with Parents and Students

At MEF Kindergarten, various interactive activities are organized in order to establish a closer bond with parents and students and to have a pleasant time together. These activities contribute to the development of our students’ social skills and create a strong communication network with parents.

End of Term Parent Meetings

At MEF Kindergarten, end-of-term parent meetings are organized to evaluate the efforts and achievements of students throughout the term, to provide information and to share plans for the next term with parents. These meetings help to closely follow the academic and social development of students and to create a healthier educational environment together.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube