İngilizce

Sorgulamaya dayalı “PYP- Primary Years Program” uygulanan okul öncesi programımız ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla yürütülen İngilizce Öğretim Programı, Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı –CEFR  (Common European Framework of Reference for Languages) ve GSE (Global Scale of English) Pre-A1 Dil Betimleyicisi kazanımları ve alt kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Müfredat programında Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), ve Spoken Production (Konuşma) becerilerine eşit ağırlık verilir. 

Hedef dil etkinlikleri tasarlanırken “PYP- Primary Years Program” temaları ve kavramsal ve sorgulama tabanlı öğrenme ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin evrensel, büyük fikri çalışarak öğrenme tecrübelerini farklı durumlara aktarabilmelerine ve günlük yaşam bağlantısı kurmalarına imkan sunacak çalışmalara yer verilir.  PYP temalarımız doğrultusunda temel iletişim kurmalarını sağlayacak olan kelime ve kalıplardan oluşan program içeriği, “İletişimsel Yaklaşım Metodu” ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış materyaller ve hikayeler üzerinden verilir. Program, bütüncül bir eğitim yaklaşımı içinde ana dil öğrenim modelini baz alarak yapılandırılmıştır. Öğrencilerimizin dil edinim süreçlerini hızlandırmak için sunduğumuz “Tam Zamanlı İngilizce-Full Immersion” program ana dili İngilizce olan sınıf öğretmeni tarafından yürütülür ve öğrencilerin dil edinim süreçlerine katkı sağladığı gözlenmektedir. Öğrenciler ayrıca, ana dili İngilizce olan sınıf öğretmenleriyle günlük etkileşimler yoluyla farklı kültürler hakkında farkındalık kazanırken hedef dilin doğal bir şekilde edinilebileceği öğrenme ortamı yaratılmış olur.

Yarı Zamanlı İngilizce-Half-Day English” program PYP temaları üzerinden sorgulama ve kavramsal anlayışa odaklı bir yaklaşımla yürütülür ve öğrencilerin dil edinim süreçlerinin “Inquiry through play time- Oyun yoluyla sorgulama”, “Circle Time-Çember Zamanı”,“Table Time-Masa Zamanı” etkinlikleri üzerinden yapılandırılır.

English

The English Curriculum, which is carried out with a holistic approach together with our preschool program based on inquiry-based “PYP- Primary Years Program”, has been prepared in line with the Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and GSE (Global Scale of English) Pre-A1 Language Descriptors and sub-skills. In our curriculum, Listening, Spoken Interaction, and Spoken Production skills are given equal weight. 

While designing target language learning engagements, in line with the themes of the “PYP- Primary Years Program” and the principles of conceptual and inquiry-based learning, we ensure that activities will enable students to transfer their learning experiences to different situations and make daily life connections by studying the universal, big idea.  The program content, which consists of words and phrases that will enable them to communicate in line with our PYP themes, is given through materials and stories prepared in line with the principles of the “Communicative Approach Method”. The program is structured based on the mother tongue acquisition model within a holistic educational approach.  The “Full Time English-Full Immersion” program, which we offer to accelerate the language acquisition process of our students, is conducted by a native English-speaking homeroom teacher which contributes to the language acquisition process of the students. Students also gain awareness of different cultures through daily interactions with native English-speaking homeroom teachers, creating a learning environment where the target language can be acquired naturally.                    

The “Half-Day English” program focuses on inquiry and conceptual understanding through PYP themes and is structured through “Inquiry through play time”, “Circle Time” and “Table Time” activities.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube