Yaş Grupları

KÜÇÜK GRUP  Keşfetmenin ve Öğrenmenin Başlangıcı

Üç yaş sınıfında Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli bir program uygulanmaktadır. Çocuklar, temel becerileri kazanmaya başladıkları bu dönemde, dil gelişimi, motor beceriler, sosyal etkileşim ve temel alışkanlıklar konusunda desteklenir. Oyun aracılığıyla dünyayı keşfederlerken, dil becerileri ve temel matematik kavramlarına giriş yaparlar.Çocukların öğrenmeye olan meraklarını ve sorgulama yeteneklerini destekler. Üç yaşındaki çocuklar, dünya etrafındaki temel kavramları keşfederken, soru sorma becerilerini geliştirirler ve etraflarındaki dünyayı anlamaya başlarlar.

ORTA GRUP  Merakın ve İlginin Derinleştiği Yıl

Dört yaş sınıflarında Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli bir program uygulanmaktadır. Çocuklar, dil gelişimlerini daha da pekiştirirken, temel matematiksel kavramları daha karmaşık düzeyde anlamaya başlarlar. Sosyal etkileşimleri artar, işbirliği yapma ve duygusal farkındalık geliştirme becerilerini güçlendirirler. Çocukların meraklarını daha da derinleştirmelerine olanak tanılır. Tematik öğrenme birimleri, çocuklarımıza farklı perspektiflerden bakma ve problem çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar.

BÜYÜK GRUP  Hazırlık ve Liderlik Zamanı

Beş yaş sınıflarında Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli bir program uygulanmaktadır.Çocuklar, ilkokul  dönemine hazırlanarak okul olgunluğu kazandırılır. Temel akademik becerileri güçlenir ve sosyal becerilerinde liderlik ve sorumluluk alma yetenekleri desteklenir. Çocuklara uluslararası perspektif kazandırılır ve öğrenmeye olan tutkuları güçlendirilir. Özgüvenle sorumluluk alabilme, kendi öğrenme yolculuklarını yönlendirebilme ve çevrelerine duyarlı bireyler olabilme yetenekleri desteklenir.

Age Groups

THE YOUNGEST GROUP The Beginning of Discovery and Learning

In the three-year-old class, a bilingual programme is implemented in Turkish and English. In this period when children begin to acquire basic skills, they are supported in language development, motor skills, social interaction and basic habits. As they explore the world through play, they are introduced to language skills and basic math concepts, supporting children’s curiosity to learn and their ability to question. As three-year-olds explore basic concepts around the world, they develop questioning skills and begin to understand the world around them.

MIDDLE GROUP A Year of Deepening Curiosity and Interest

The four-year-old classes follow a bilingual programme in Turkish and English. Children begin to understand basic mathematical concepts at a more complex level while further reinforcing their language development. Their social interactions increase and they strengthen their ability to co-operate and develop emotional awareness. Children are allowed to further deepen their curiosity. Thematic learning units offer our children the opportunity to look from different perspectives and develop their problem solving skills.

THE OLDEST GROUP Preparation and Leadership Time

A bilingual programme in Turkish and English is implemented in the five-year-old classes. Children are prepared for the primary school period and gain school maturity. Their basic academic skills are strengthened and their ability to take leadership and responsibility in social skills is supported. Children are given an international perspective and their passion for learning is strengthened. Their ability to take responsibility with self-confidence, to direct their own learning journey and to be sensitive to their environment is supported.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube