Branşlar

Bilişim Teknolojisi

MEF Anaokulunda  Bilişim Teknoloji dersi;

 •  Çocuklara temel dijital becerileri kazandırır. Bu beceriler; fare ve klavye kullanımı, temel bilgisayar işlemleri, güvenli internet kullanımı gibi pratik bilgiler içerir.
 •  Teknolojik araçlar, çocukların yaratıcılığını geliştirir. Oyunlar, interaktif uygulamalar ve eğitici programlar sayesinde çocuklar problem çözme yeteneklerini, mantıksal düşünmeyi ve el-göz koordinasyonunu geliştirirler.
 •  Kodlamayı küçük yaşlarından itibaren blok programlama siteleri ve uygulamaları ile bütüncül bir yapıyla öğrenir.Öğrendiği kodlama bilgisini çeşitli robotlar üzerinde deneyimleyerek robotiğin çalışma prensibini anlayabilir.
 •  Robotik ve kodlama etkinlikleri, gruplar halinde çalışma ve işbirliği yapma fırsatı sunar. Proje bazlı çalışmalar, çocukların birlikte çalışma ve fikir alışverişi yapma becerilerini geliştirir.

Müzik

MEF Anaokulunda  Müzik dersi;

 • Çocukların müzikle bütünleşmelerini desteklerken keyifli bir öğrenme atmosferi sunar.
 • Seçilen çocuk şarkıları, bedensel hareketlerle birleşerek dersleri interaktif kılar.
 • Ritim çalışmaları ile öğrencilerimizin müziği hissetmelerine ve ifade etmelerine olanak tanır, bu da onların gelişimine renk katar.

Satranç

MEF Anaokulunda  “Satranç” dersi;

 • Öğrencilerin zihinsel, konsantrasyon, öğrenme, karar verme, ekip çalışması, fair play ve etik değerler edinme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan çalışmaları gerçekleştirir.
 • Strateji kurma, planlama, problem çözme fırsatları yaratılarak zihinsel gelişimlerini destekleyen fırsatları sunar.
 • Oyuncuların odaklanma ve uzun süreli dikkatlerini sürdürme yeteneklerine katkı sağlar. 
 • Her hamlede karar verme süreci, öğrencilerin düşünme ve değerlendirme yeteneklerini arttırır. 
 • Fair play ve etik değerlere önem veren bir oyun olması nedeniyle öğrencilere dürüstlük, saygı ve rekabetin sağlıklı yönetimi gibi değerleri öğretir.
 • Stratejik düşünmeyi teşvik ederek öğrencilerin uzun vadeli hedefler belirleme ve bunlara ulaşma yeteneklerini geliştirir.

Hareket Eğitimi

MEF Anaokulunda  “Hareket Eğitimi” dersi;

 • Çocukların motorik özelliklerin mümkün olan en üst seviyeye çıkartarak hareketin keşfedilmesini ve üretilmesini sağlar.
 • Fiziksel becerilerin yanında çocuğun kendini ifade edebilmesi için yeni yöntemler bulmasına imkan tanır.
 • Problem çözme yeteneğini geliştirmesine olumlu katkılar sunar.
 • Dikkat ve zihinsel becerilerinde tam anlamıyla gelişimini sağlayan planlı ve sistematik  çalışmaları içerir.

Drama

MEF Anaokulunda  Drama dersi;

 • Çocuklara sosyal değişim ihtiyacını ifade etmelerini, evrensel bir temayı iletmeyi, bilgileri, fikirleri ve duyguları yeniden yaratmayı ve yorumlamayı  problem çözmede yaratıcılığı teşvik etmeyi  eğlenceli yolla sunar.  
 • Rol, karakter ve ilişkiler, durum, ses, hareket, mekan ve zaman, dil ve metinler, sembol ve metafor, ruh hali ve atmosfer, seyirci ve dramatik gerilim olarak sıralanan drama öğelerini  kullanarak eski bilişsel örüntüleri yeniden düzenleyerek  “oyunsu” süreçlerin anlamlandırılmasını ve canlandırılmasını sağlar.
 • Başkalarıyla yeni yollar kullanarak iletişim kurmalarına olanak sunulur. 
 • Eğitici ve eğlenceli oyunlar oynayarak, çocukların özgün bir şekilde kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyarak dramatik egzersizler yapılır.

Dans

MEF Anaokulunda  “Dans” dersi;

 • Çocukların müzik, duygu, ve hikâye gibi sahne unsurlarını içeren, vücudun jest ve mimiklerle uyum içinde hareket ettiği bir performans sergilemelerini sunar.
 • Çocukların bedensel koordinasyonu, postür, özgüven, sanatsal ifade, sosyal beceriler, müzikal yetenekleri ve fiziksel gelişimi desteklenir.
 • Müziğin ritmiyle uyumlu bir şekilde hareket etmeyi öğrenerek eğlenceli ve interaktif oyunlar ile sanatsal yaratıcılıkların ortaya çıkması sağlanır.
 • Temel dans terminolojisi  öğrenilir. 

Branches

Information Technology

Information Technology course at MEF Kindergarten;

 • Provides children with basic digital skills. These skills include practical information such as mouse and keyboard usage, basic computer operations, safe internet usage.
 • Technological tools develop children’s creativity. Through games, interactive applications and educational programmes, children develop problem-solving skills, logical thinking and hand-eye coordination.
 • They learn coding in a holistic structure with block programming sites and applications from an early age. They can understand the working principle of robotics by experiencing the coding knowledge they have learned on various robots.
 • Robotics and coding activities offer the opportunity to work and co-operate in groups. Project-based work develops children’s ability to work together and exchange ideas.

Music

Music lessons at MEF Kindergarten;

 • It offers a pleasant learning atmosphere while supporting children’s integration with music.
 • Selected children’s songs, combined with physical movements, make the lessons interactive.
 • Rhythm exercises allow our students to feel and express music, which adds color to their development.

Chess

“Chess” lesson at MEF Kindergarten;

 • It carries out activities aimed at developing students’ mental, concentration, learning, decision-making, teamwork, fair play and ethical values.
 • It provides opportunities to support their mental development by creating opportunities for strategizing, planning and problem solving.
 • It contributes to the players’ ability to focus and maintain long-term attention. 
 • The decision-making process in every move increases students’ thinking and evaluation skills. 
 • As it is a game that gives importance to fair play and ethical values, it teaches students values such as honesty, respect and healthy management of competition.
 • By encouraging strategic thinking, it improves students’ ability to set and achieve long-term goals.

Movement Education

“Movement Education” course at MEF Kindergarten;

 • It enables children to discover and produce movement by maximizing their motoric characteristics to the highest possible level.
 • In addition to physical skills, it allows children to find new ways to express themselves.
 • It contributes positively to the development of problem solving skills.
 • It includes planned and systematic studies that ensure the full development of attention and mental skills.

Drama

Drama class at MEF Kindergarten;

 • It offers children a fun way to express the need for social change, communicate a universal theme, recreate and interpret information, ideas and emotions, and encourage creativity in problem solving.  
 • By using drama elements such as role, character and relationships, situation, voice, movement, space and time, language and texts, symbol and metaphor, mood and atmosphere, audience and dramatic tension, it reorganizes old cognitive patterns and enables them to make sense of and enact “playful” processes.
 • They are enabled to communicate with others in new ways. 
 • Dramatic exercises are performed by playing educational and entertaining games, allowing children to express themselves in an original way.

Dance

“Dance” class at MEF Kindergarten;

 • It enables children to perform a performance that includes stage elements such as music, emotion, and story, in which the body moves in harmony with gestures and mimics.
 • Children’s physical coordination, posture, self-confidence, artistic expression, social skills, musical skills and physical development are supported.
 • By learning to move in harmony with the rhythm of the music, artistic creativity is revealed through fun and interactive games.
 • Basic dance terminology is learnt.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube