Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel amacı, okul öncesi dönemde öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini sağlamak, gelişimsel ve önleyici çalışmalar yapılarak duygusal, bilişsel, sosyal ve bedensel alanlardaki gelişim basamaklarını takip etmek, değerlendirmek ve gözlemlemektir.

Öğrenciye yönelik çalışmalar onların gelişimsel dönemlerindeki ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır;

  • Her öğrenci özel ve eşsizdir.
  • Psikolojik danışmanlık hizmetleri her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını gözetir ve her öğrenci için eşittir.
  • Öğrenciler için en üstün fayda sağlama amacı doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; öğretmen, idari kadro ve veli ile işbirliği içinde çalışır.
  • Psikolojik danışmanlıkta gizlilik esastır.
  • Tüm öğrenciler tüm farklılıkları ile birlikte koşulsuz kabul edilir.

Kayıt görüşmeleri

Aday öğrencilerimizin  yaş grubu gelişimlerini değerlendirmek amacıyla yapılan öğrenci tanıma çalışmalarıdır.

Oryantasyon Çalışmaları

Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlayan bireysel ve grup çalışmalarıdır. 

Okul Olgunluğu çalışmaları

Okul öncesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin ilkokul birinci sınıfa geçerken gelişimsel ve akademik olarak hazır bulunuşluk durumunun tespiti amacıyla yapılan görsel algı ve okul olgunluğu  çalışmalarıdır.

Gelişim takibi (Bireysel rehberlik çalışmaları)

Her kademeyi kapsayan, içerisinde öğrencinin sosyal ,duygusal ve bilişsel gelişimini yaş gelişimine göre değerlendirmeye yarayan, öğrenciyi yakından tanımaya ve gelişimsel anlamda desteklenmesi gereken bir alan olup olmadığına dair fikir sahibi olmayı sağlayan envanterlerdir.

Sınıf gözlemleri

Her yaş düzeyinde yapılan arkadaşları ve öğretmenleri ile ilişkisi, derse ilgi ve katılımı ve sınıf kurallarına uyumunu doğal ortamında ve grup içerisinde tanıyarak yapılan gözlemlerdir.

Rehberlik ders saatleri

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda paylaşma, korkular, mahremiyet vb. konularda çocuklarımızı geliştirmek ve desteklemek amacıyla yapılan  çeşitli aktivite ve etkinlikleri içeren çalışmalardır.

Bireysel öğrenci görüşmesi

Öğretmen ve velilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde öğrencilerle yapılan  bireysel görüşmelerdir.(Küçük kas gelişimi, algı ve dikkat gelişimi,davranış gelişimi vb.)

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla yapılan bireysel veli görüşmeleridir.

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Velilerimizin talepleri doğrultusunda öğrencilerimizle günlük hayatlarında zorlandığı konular hakkında danışma ve destek süreci hizmetlerini kapsayan çalışmalardır.

Bültenler

Yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda velilerle yapılan bilgi paylaşımlarını içeren çalışmalardır.

Guidance Counsellor

The main purpose of the Guidance and Psychological Counseling Department is to enable our students to discover themselves in the preschool period, to follow, evaluate and observe their developmental stages in emotional, cognitive, social and physical areas through developmental and preventive studies.

Student-oriented studies are planned in accordance with the needs of their developmental periods;

  • Each student is special and unique.
  • Psychological counseling services take into account the individual needs of each student and are equal for each student.
  • The Guidance and Psychological Counseling Department works in cooperation with teachers, administrative staff and parents in order to provide the highest benefit for students.
  • Confidentiality is essential in psychological counseling.
  • All students are accepted unconditionally with all their differences.

Registration interviews

These are student recognition studies carried out in order to evaluate the age group development of our prospective students.

Orientation Studies

These are individual and group activities aimed at new students who are new to our school, aiming to realize the adaptation process of the student to the school in a healthy and fast way. 

School Readiness activities

Visual perception and school maturity studies are carried out to determine the developmental and academic readiness of pre-school preparatory class students as they move to the first grade of primary school.

Development follow-up (Individual guidance studies)

Inventories that cover all levels, which are used to evaluate the social, emotional and cognitive development of the student according to age development, to get to know the student closely and to have an idea about whether there is an area that needs to be supported developmentally.

Classroom observations

Observations are made at all age levels by recognising the relationship with friends and teachers, interest and participation in the lesson and compliance with classroom rules in the natural environment and in the group.

Guidance lesson hours

In line with the topics that our students need, sharing, fears, privacy, etc. These are the activities that include various activities and activities carried out in order to develop and support our children.

Individual student interview

Individual interviews with students if deemed necessary in line with feedback from teachers and parents (small muscle development, perception and attention development, behavioral development, etc.).

Individual Parent Interviews

Individual parent-teacher interviews to monitor and evaluate the development of students.

Psychological Counseling Services

In line with the demands of our parents, it is the work that includes counseling and support process services about the issues that our students have difficulties in their daily lives.

Newsletters

These are the activities that include information sharing with parents in line with the requests and needs determined during the year.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube