Hakkımızda

MEF Anaokulu, öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye teşvik eden, meraklarını ve yaratıcılıklarını geliştiren, küresel sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Çocukların hayatlarının en önemli ve şekillendirici aşamalarından biri olan erken çocukluk döneminde, onlara sağlıklı bir başlangıç yapma,entelektüel,kişisel,sosyal ve duygusal olarak büyüme  ve öğrenme tutkularını keşfetme fırsatı sunmaktadır.

MEF Anaokulu öğrencilerini merkeze alarak, her bir çocuğun bireysel özelliklerini ve öğrenme tarzını göz önünde bulunduran bir yaklaşım benimser.Sevgi dolu bir ortamda ve güvenli bir atmosferde geçirilen zamanın çocukların sağlıklı gelişimi için ne kadar önemli olduğunu kabul eder.

  • Çocuklara oyun aracılığıyla dünyayı keşfetme fırsatları sunar.Oyun aracılığı ile sorgulayan çocuklar öğrenmeyi aktif bir süreç haline getirir.
  • Çocuklara erken yaşlarda dil becerilerini güçlendirmek ve kültürlerarası bir perspektif kazanmalarını sağlamak amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli bir program sunar.
  • Müzik, drama ,dans ve el işleri gibi sanatsal etkinliklerle çocukların yaratıcılıklarını destekler.
  • İşbirliği, paylaşma, empati gibi sosyal becerilerin geliştirilmesine önem verir.
  • Çocuklara çevre bilinci kazandırma ve doğayla etkileşimde bulunma fırsatları sunar.

MEF Anaokulu öğrencilerin Atatürk ilkeleri ile demokratik ve laik Cumhuriyete sahip çıkarak geleceğin liderleri, düşünürleri ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini  hedefler.Daha iyi ve barışçıl bir dünyaya katkıda bulunmak için araştıran-sorgulayan,bilgili,düşünen,iletişim kuran,ilkeli,açık görüşlü, duyarlı,riski göze alan,dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmalarını destekler. 

About Us

MEF Kindergarten aims to raise globally responsible individuals who encourage lifelong learning, develop their curiosity and creativity.  It offers children the opportunity to make a healthy start, grow intellectually, personally, socially and emotionally, and discover their passion for learning in early childhood, one of the most important and shaping stages of their lives.

MEF Kindergarten adopts an approach that takes into account the individual characteristics and learning style of each child by putting its students at the center. It recognises the importance of time spent in a loving environment and a safe atmosphere for the healthy development of children.

  • It offers children opportunities to explore the world through play. Children who question through play make learning an active process.
  • It offers a bilingual programme in Turkish and English in order to strengthen children’s language skills at an early age and enable them to gain an intercultural perspective.
  • Supports children’s creativity through artistic activities such as music, drama, dance and handicrafts.
  • It attaches importance to the development of social skills such as co-operation, sharing and empathy.
  • It provides opportunities for children to gain environmental awareness and interact with nature.

MEF Kindergarten aims to raise students as future leaders, thinkers and responsible individuals by protecting Atatürk’s principles and the democratic and secular republic.. In order to contribute to a better and peaceful world, MEF Kindergarten supports children to become inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, principled, open-minded, caring, risk-takers, balanced and reflective.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube