Değerlendirme

Öğrenme, öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlediği ve devam eden değerlendirme ve geri bildirimi kullanarak öğrenmelerinin bir sonraki aşamasını planladığı sürekli bir yolculuk olarak görülür.

Öğretmenler öğrencinin öğrenmesini izlemek, belgelemek, ölçmek ve geri bildirim sağlamak üzere planlanırlar. Kavramların anlaşılması, bilginin edinilmesi, becerilerin ustalığı, öğrenen profilinin özelliklerinin geliştirilmesi ve kendi /ortak hayatlarında eyleme dönüşmesi takip edilen ve veri toplanan alanlardır.

MEF Anaokulu öğretmenleri olarak programda temsil edilen bu unsurların her biri hakkında veri toplamak için zengin bir değerlendirme yelpazesi kullanırız.Öğrencilerin değerlendirilmeleri, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak ve çeşitli teknikler kullanılarak yapılır. Gözlem ve kayıt tutma, rubrikler, projeler, çeşitli sanatsal çalışmalar çocukları değerlendirmemiz ve onların ihtiyacı olan yeni hedefler için program yapmamızda kullandığımız yöntem ve araçlardır. Ayrıca yıl için de yapılan sergi /display, portfolyo çalışmaları da velilerimizin değerlendirmesine olanaklar sağlar.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube