İki Dilli Programımızın Yapısı

Paralel iki dilde  yapılan programlar yeni bir yaklaşım değildir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde başarı ile kullanılan sistem çocuklarımız için ömür boyu faydalar üreten iki dilli eğitimin en etkili şeklidir. Çocukların çok küçük yaşlardan başlayarak çift dillilik becerilerini kazandıkları ve geliştirebildiklerini öngörerek hazırlanan programımız, tamamen  paralel iki dilli olarak uygulanmaktadır.

MEF Anaokulu, paralel iki dilli eğitim sistemi ile  kaliteli bir  akademik programı Türkçe ve İngilizce  dillerinin akıcılığını da sağlayarak sunar. Hem Türkçe, hem İngilizce gündelik iletişim ve öğrenme dili olarak kullanılır. Okul saatlerinin yarısı  İngilizce diğer yarısı Türkçe  öğrenme zamanlarına  ayrılmış bulunmaktadır. Bu dengeli yaklaşım tam olarak iki dilli ve iki kültürlü bireylere ulaşmanın zevkli bir yolu ve anahtarıdır.

Gerçek iki dillilik deneyimle oluşur. Bebeklerin ve küçük çocukların ebeveynlerini izleyerek, gülümsemeyi, kahkaha atmayı,  yürümeyi öğrenmesi gibi, bizim çocuklarımız da doğal etkileşim yoluyla bu deneyimlerini geliştirmektedirler. MEF Anaokulu’nda  çocuğunuzun öğrenme zamanı Türkçe ve İngilizce öğretmenleri tarafından planlı bir şekilde paylaşılır.

Çocuklar bu programda merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler. Tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak, problem çözerek öğrendiklerini iki dilde de yaşama geçirirler.

İngilizce Öğrenim Programı

Sorgulamaya dayalı bir öğrenim modelinin uygulandığı okul öncesi programımız ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla yürütülen  “İngilizce Öğrenim Programı” literatürde adreslenen ana dil edinim modeli ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmıştır. Literatürde hedef dil edinim sürecinde beş farklı evre tanımlanmıştır, anaokulu yıllarında bu evrelerin ilk ikisi üzerine program yapılandırılır. Anaokulu yıllarında öğrenenler “Silent Period” olarak adlandırılan “Sessiz Dönemde” kelime hazinelerini oluşturmaya başlarlar.

Anaokulu yıllarında dil edinim sürecindeki “Early Production” olarak adlandırılan ikinci evre olan “Erken Üretim” sürecinde ise kısa dil yapılarını  kullanma kapasitesine sahip olurlar. İlkokul sınıflarının ilk (iki-üç)  yıllarını da kapsayan bu süreç öğrenenlerin bireysel öğrenme hızlarına göre farklılık göstermektedir.

Bu bilimsel veriler ışığında programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı –“CEFR”  (Common European Framework of Reference for Languages) ve “GSE” (Global Scale of English) kazanımları doğrultusunda hazırlanmış olup çalışmalar  Pre-A1 dil seviyesinde yürütülmektedir.

Ders tasarımlarında oluşturulmuş ortak temalarda, öğrenenler hedef dil aracılığıyla öğrenmelerini gerçekleştirirler. Bu süreçte, edinilen bilgiyi düşünüp sorgulayabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, hedef dil etkinlikleri tasarlanırken kavramsal öğrenme ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin öğrenme tecrübelerini farklı durumlara aktarabilmelerine imkan sunacak çalışmalara yer verilir.  Böylelikle hedef dil öğrenim programımızda yarım gün boyunca sınıf öğretmeni ve ingilizce öğretmeni salt hedef dilde iletişim ile dilin doğal bir şekilde edinilebileceği öğrenme ortamı yaratılmış olur. Programımızda “Listening” (Dinleme), “Spoken Interaction” (Karşılıklı Konuşma), ve “Spoken Production” (Konuşma) becerilerine eşit derecede ağırlık verilir.

Bu program aynı zamanda ilkokula hazırlayıcı nitelikte olup, eğitimin devamlılığı göz önünde bulundurulmaktadır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube