Eğitim ve Öğretim Yaklaşımımız

MEF Anaokulu 1996’dan dan bu yana okul öncesi eğitimde fark yaratan bir eğitim anlayışı benimsemektedir. Çocuklara  bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda doğru eğitimin ve öğrenme ortamının sunulması bilinciyle hareket eden okulumuzda, her zaman ağırlıklı yabancı dil programı sunulmuştur.

Sorgulamaya dayalı eğitim programı

Paralel iki dilli programımız, öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmasını teşvik eder.

3-6 yaş arasındaki öğrencilere yönelik olarak tasarlanan programımız, genç öğrencilerin başarılı yaşamları için onları hem bugün hem de gelecekte içinde bulundurmaları gereken kişisel yetenekleri ve harekete geçme kapasitelerini geliştirmeyi hedefler ve sağlar.

Sorgulamaya dayalı programımız, çocukların önceden edinmiş oldukları bilgilerden faydalanarak,  yaşadıkları çevre ile ilgili her an yeni deneyimler keşfetmelerini hedefler. Çocuğun araştırmacı olarak gelişimine odaklanarak her öğrenciyi aşağıdaki yollarla desteklemek üzere tasarlanmıştır:

  • Öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını, sosyal ve duygusal refahlarını sağlamayı öncelikli olarak ele alır.
  • Öğrencileri bağımsızlığını geliştirmeye ve kendi öğrenmeleri için sorumluluk almaya teşvik eder.
  • Öğrencilerin dünyayı anlamaları ve içinde etkili bir şekilde çalışabilmeleri için verdikleri çabayı destekler.
  • Öğrencilerin uluslararası değer yaratacakları ve kişisel değerler oluşturmalarına yardımcı olur.
  • Öğrenci merkezli öğrenme ortamı yaratır.

MEF‘te öğrenim, her biri gerçek dünyayla alakalı olarak seçilen temalarla desteklenmektedir. Öğrenciler, insan deneyiminin ortaklığını keşfederler ve öğretmenlerinin ana hatlarını oluşturduğu bu temaları araştırırlar. Bu temalar, öğrencileri öğrenme sürecinin merkezine yerleştirir.

Bu program ile, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları ve aktif katılımlarının sağlandığı  bir sınıf atmosferi yaratmayı amaçlıyoruz.  Aynı zamanda öğrencide merak uyandırmayı, onlara hazır bilgi vermek yerine bilgiye ulaşmalarını sağlamayı ve öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca amaçlanan öğrenen profilini kazanmalarını hedefliyoruz.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube