İlkokul için Hazır Olmak

Anaokulu programı ilkokula hazırlayıcı nitelikte  planlanır ve uygulanır. Dikey olarak yapılanmakta olan sorgulama programımız anaokulu küçük gruptan başlayarak ilkokul 4.sınıfın sonuna kadar devam eder.

Çocuklarımızın bir ilkokul programına hazır olabilmeleri  için bilgili ve donanımlı bireyler olmalarının yanı sıra özgüvenli, hoşgörülü, saygılı olmaları için gereken tüm desteği ve kişisel ilgiyi kendilerine sunarız. İki dilli  programımız, ilk yıllarında kazandıkları tüm tutum ve beceriler, çocukların sonraki adımlarına temel olacak şekilde planlanarak yürütülmektedir.

Çocukların ilkokula uyumlarını  kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan çalışmalar programımızda yer alır. Görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinlikleri gibi bilişsel alanlar yanı sıra, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma, kendini ve zamanını düzenleyebilme gibi sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinliklerle desteklenmektedir. İlkokulumuzla işbirliğini çok önemseriz ve her alanda sürdürürüz.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube