Değerli Veliler ve Sevgili Öğrenciler

MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsü Anaokulu ve İlkokuluna hoş geldiniz…

MEF Okullarında; Eğitimde öncü, yeniliklere açık bir model oluşturmak misyonu ile; öğrencilerini, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, özgüveni tam, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, teknoloji ile barışık, yararlı hobileri olan, estetik beğenileri gelişmiş, üretken ve yaratıcı, araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı, Atatürk ilkeleri ile demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan; insana, topluma ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata hazırlamak amaçtır.

Eğitim ve öğretim politikamıza yön veren anlayış; yüksek akademik standartları çağdaş eğitimin gerektirdiği tüm unsurlarla bütünleştirmektir. Çabamız; her öğrenciyi, kişisel kapasitesini en verimli şekliyle kullanmaya yöneltmek, bilgi ve becerilerini, “başaran” ve “kazanan” güdüsünü koruyarak geliştirmelerine rehberlik etmektir.

Ulusal eğitim sistemimizin ilke ve amaçları doğrultusunda çağdaş, laik ve bilimsel bir eğitim sunmak, öğrenci veli ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak, kurumumuzun güvenirliğini, saygınlığını ve işlevini arttırmak kalite anlayışımızın hedefidir. Yalnızca sınav başarısına dönük bir eğitim anlayışı değil, yaratıcı düşünme, seçenek yaratma gibi zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi, etik ve estetik duyarlılığın oluşturulması önemsenir.

Öğrencilerimize yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan Tam Öğrenme modelini uygulamayı ilke edinmiştir. Bizler tüm yönetici ve öğretmen kadrosu olarak; mutlu ve olumlu bir okul iklimi oluşturmak çabasıyla; öğrencilerimize her türlü olanağı sunacak, her türlü desteği vereceğiz. Öğrencilerimizin de derslerini düzenli takip etmeleri, programlı çalışmaları başarılı olmalarında etken olacaktır.

Eğitim kadromuzla, değerli velilerimiz ve öğrencilerimizle bütünleşerek amacımıza ulaşacağımıza inanıyor, saygılar sunuyorum.

 

Ayşe Aykut
Anaokulu ve İlkokul Müdürü

 

 

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube