Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Kapsamlı Rehberlik Çalışmaları…

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel amacı, tüm öğrencilerin farkındalık kazanması, problem çözme becerilerinin gelişmesi, bulunduğu çevreye kolay uyum sağlayabilmesi, iletişim becerilerini güçlendirmesi, farklılıklara karşı duyarlı olması ve zorlayıcı durumlarda etkili başa çıkma becerileri geliştirmesine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda öğrencileri bilişsel, duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda destekleyip çalışmalarını sürdürür. MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımını benimser. Öğrenciye yönelik çalışmalar onların gelişimsel dönemlerindeki ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır.

  • Her öğrenci özel ve biriciktir.
  • Psikolojik danışmanlık hizmetleri her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını gözetir.
  • Öğrenciler için en üstün fayda sağlama amacı doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, öğretmen, idari kadro ve veli ile iş birliği içinde çalışır.
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik her öğrenci için eşittir.
  • Psikolojik danışmanlıkta gizlilik esastır.
  • Tüm öğrenciler tüm farklılıkları ile birlikte koşulsuz kabul edilir.

Psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre her öğrenci ile bireysel bir çalışma yapılır. Bu çalışmanın sonuçları ve yorumları anne babalar ile paylaşılır.

Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirme, sosyalleşme, çatışma sorun çözme becerilerini geliştirmesi hedeflenir ve buna yönelik sınıf içi aktiveteler yapılır.

Grup Çalışmaları: Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik grup çalışmaları planlanır.

Sosyal Beceri Geliştirme Grup Çalışması: Çocukların gelişim süreçlerinde, arkadaş ilişkilerinde yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri kazanması önemlidir. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaca uygun grup oyunları planlanıp gerçekleştirilir.

Dikkat Geliştirme Grup Çalışması: Öğrencilerin dikkat sürelerini geliştirmek amacıyla yapılan alıştırmaları içerir.

Küçük Kas Gelişimi Destek Grup Çalışması: Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınıf dışında küçük kas gelişimini desteklemek amacı ile yapılan grup çalışmasıdır. Bu grup çalışmasında çeşitli malzemeler kullanılarak birçok alıştırma yapılır.

Arkadaşlık becerilerini desteklemeye yönelik sınıf içi grup çalışmaları gerçekleştirilir.

Duyguları Anlamak

Amaç yaşadığımız temel duyguları (mutluluk, öfke, üzüntü, korku, utangaçlık ve gurur) anlamak ve bu duygularla baş etmek

Diğerlerinin Duygularını Anlamak

Amaç öğrencilerin diğerlerinin duygularını anlamaları için yüz ifadelerini kullanmalarını sağlamak. Öğrencilere, arkadaşlarının duygularına göre davranışlarını değiştirmeleri gerektiğini öğretmek.

Diğerleriyle Konuşmak

Amaç öğrencilerin diğerleri ile sohbeti başlatmaları için gerekli becerileri edinmelerine yardımcı olmak.

Farklılıklara Saygı Göstermek

Amaç öğrencilerin başkalarındaki farklılıklara saygı göstermesini sağlamak ve onları insanların içindeki iyiliği görmeleri için cesaretlendirmek

Sıra Beklemek

Amaç öğrencilerin sıra beklemenin önemini ve nasıl sıra bekleyeceklerini öğrenmelerini sağlamak.

Problem Çözmek

Amaç öğrencilere problemlerini çözmelerine yardımcı olacak problem çözme modelini tanıtmak. Bu oturumda, problem çözmenin üç basamağı, problem çözme stratejileri ve öfke yönetimi anlatılır ve uygulanır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Oyuncağımı Paylaşıyorum: Çalışmanın amacı; ihtiyacı olan kişilere karşı duyarlı olma, yardım etme, paylaşma duygularını yaşamalarına ve önemini anlamalarına yardımcı olmaktır.

Aylık Bülten

Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanır.

İçerisinde anne-baba-çocuk etkileşimini artırmak ve okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacı ile her ay için evde çocuk ile yapılacak etkinlikleri ve önerileri de içeren yazılar yer alır. Öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacı ile evde yapılan bazı çalışmalar sınıfta paylaşılır.

“Biz Bize” Veli-Rehberlik Söyleşileri

Psikolojik Danışmanlarımız ve uzmanlar tarafından tüm seviye velilerine yönelik, her çeyrek dönemde belirli temalarda veli-rehberlik söyleşileri gerçekleştirilir.

2019 – 2020 Yılı Veli – Rehberlik Söyleşileri Temaları:

  • Gelişim Özellikleri
  • Motivasyon & Okul Başarısını Artırma
  • Kuşaklararası İletişim ve İletişim Becerileri
  • Bağımlılık

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında bir sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle iş birliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube