Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel amacı, tüm öğrencilerin farkındalık kazanması, problem çözme becerilerinin gelişmesi, bulunduğu çevreye kolay uyum sağlayabilmesi, iletişim becerilerini güçlendirmesi, farklılıklara karşı duyarlı olması ve zorlayıcı durumlarda etkili başa çıkma becerileri geliştirmesine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri bilişsel, sosyo-duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda destekleyip çalışmalarını sürdürür. MEF Okullarında; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımını benimser. Öğrenciye yönelik çalışmalar onların gelişimsel dönemlerindeki ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır.

  • Her öğrenci özel ve eşsizdir.
  • Psikolojik danışmanlık hizmetleri her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını gözetir ve her öğrenci için eşittir.
  • Öğrenciler için en üstün fayda sağlama amacı doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; öğretmen, idari kadro ve veli ile işbirliği içinde çalışır.
  • Psikolojik danışmanlıkta gizlilik esastır.
  • Tüm öğrenciler tüm farklılıkları ile birlikte koşulsuz kabul edilir.

Psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre her öğrenci ile bireysel çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların sonuçları ve yorumları anne babalar ile paylaşılır.

Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirmesi, sosyalleşme, çatışma sorun çözme becerilerini geliştirmesi hedeflenir ve buna yönelik sınıf içi aktiveteler yapılır.

Grup Çalışmaları: Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik grup çalışmaları planlanır.

Sosyal Beceri Geliştirme Grup Çalışması: Çocukların gelişim süreçlerinde, arkadaş ilişkilerinde yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri kazanması önemlidir. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaca uygun grup oyunları planlanıp gerçekleştirilir.

Dikkat Geliştirme Grup Çalışması: Öğrencilerin dikkat sürelerini geliştirmek amacıyla yapılan alıştırmaları içerir.

Küçük Kas Gelişimi Destek Grup Çalışması: Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınıf dışında küçük kas gelişimini desteklemek amacı ile yapılan grup çalışmasıdır. Bu grup çalışmasında çeşitli malzemeler kullanılarak birçok alıştırma yapılır.

Öğrencilerimizin arkadaşlık ilişkilerini desteklemeye yönelik sınıf içi grup çalışmaları gerçekleştirilir.

Duyguları Anlamak

Amaç yaşadığımız temel duyguları (mutluluk, öfke, üzüntü, korku, utangaçlık ve gurur) anlamak ve bu duygularla baş etmektir.

Diğerlerinin Duygularını Anlamak

Amaç öğrencilerin diğerlerinin duygularını anlamaları için yüz ifadelerini kullanmalarını sağlamak; öğrencilere, arkadaşlarının duygularına göre davranışlarını değiştirmeleri gerektiğini öğretmektir.

Diğerleriyle Konuşmak

Amaç öğrencilerin diğerleri ile sohbeti başlatmaları için gerekli becerileri edinmelerine yardımcı olmaktır.

Farklılıklara Saygı Göstermek

Amaç öğrencilerin başkalarındaki farklılıklara saygı göstermesini sağlamak ve onları insanların içindeki iyiliği görmeleri için cesaretlendirmektir.

Sıra Beklemek

Amaç öğrencilerin sıra beklemenin önemini ve nasıl sıra bekleyeceklerini öğrenmelerini sağlamaktır.

Problem Çözmek

Amaç öğrencilere problemlerini çözmelerine yardımcı olacak problem çözme modelini tanıtmaktır. Bu oturumda, öğrencilere problem çözmenin üç basamağı, problem çözme stratejileri ve öfke yönetimi anlatılır ve uygulanır.

İkinci Adım – Sosyal Duygusal Becerileri Destekleme ve Şiddeti Önleme Programı: Sosyal Duygusal Öğrenmenin temelinde duygularımızı tanıma ve yönetme, olumlu ilişkiler kurabilme, zorlayıcı durumlar ile yapıcı ve etik bir şekilde baş edebilme ve sorumluluk alabilme becerileri yer almaktadır. İkinci Adım çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için Committee For Children tarafından hazırlanmış Sosyal Duygusal Öğrenmeyi temel alan bir programdır. Çocuklara öğrenme, empati, duygu yönetimi ve problem çözme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Sürdürülebilir, yapılandırılmış, etkililiği araştırmalarla kanıtlanmış, riskli  çocuklar yerine okuldaki tüm çocukları kapsayan bir programdır.

Oyuncağımı Paylaşıyorum Projesi: Projemizin amacı öğrencilerimizin ihtiyacı olan kişilere karşı duyarlı olma, yardım etme, paylaşma duygularını yaşamalarına ve önemini anlamalarına yardımcı olmaktır.

Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini, çocuklarıyla gerçekleştirdikleri kaliteli yaşantı örneklerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul iş birliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle iş birliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

“Biz Bize” Veli-Rehberlik Söyleşileri
Psikolojik Danışmanlarımız ve uzmanlar tarafından, tüm seviye velilerine yönelik öğrencilerin yaş gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerimizin ihtiyaç duydukları konularda ve temalarda veli-rehberlik söyleşileri gerçekleştirilir.

Veli Bültenleri
Öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleriyle ilgili velilerimize yönelik hazırlanan bültenlerdir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube