Günlük Yaşam

  • MEF Anaokulu’nda tüm öğrenmeler iki dilde yapılır. Gündelik iklimde iki dil de aynı anda iletişim dili olarak kullanılır,  gün boyunca bilgi ve işleyişin aktarılmasında  samimi bir iki dilli erişim ortamı da sağlar. Çocuklar yeni kelimeleri ve deyimleri her iki dilde de deneyebilir ve gündelik hayatlarına sokabilirler.
  • Çocukların dikkat süresi büyüdükçe daha artar. Hikaye, oyun, şarkı, dans ve drama, ritim vb. etkinlikler de, bu öğrenme süreçlerini daha etkin kılar. Çocukların her biri diğer gelişim ve öğrenme alanlarının beraberinde okuma yazmaya hazırlık becerilerini pekiştirir ve geliştirirler.
  • Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını sağlamak amacıyla belirli bir günlük rutin uygulanmaktadır. Bu rutin çocuklarımızın eğitsel ve fiziksel ihtiyaçlarına göre planlanmıştır.
  • Oyun eğitim programının temelini oluşturur. Serbest ve organize oyunlarla kendini ifade etmeyi, keşfetmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, becerilerini uygulamayı öğrenirler.
  • Çocukların ihtiyaçları ve çalışmaları gözlenip, merakları desteklenerek başarıları teşvik edilir. Böylece deneyerek öğrenir ve kendi kendilerine karar vermekten zevk alırlar.
  • Her iki dilde de sınıf zamanları küçük ve büyük gruplar halinde yapılan çeşitli çalışmalar şeklinde planlanmıştır. Küçük grup çalışmaları öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve gelişimsel hızlarına  göre düzenlenir. Büyük grup çalışmaları ise  öğrencilerin birlikte hareket etmek, günü yaşamak, yönergeleri izlemek, sosyalleşmek, dilsel gelişimleri  ve paylaşım için olanak sağlar.  Özellikle hazırlık sınıfları için büyük grup çalışmaları ilkokula hazırlık konusunda da alt yapı oluşturur.
  • Bahçe ve bahçe oyunları bizim için çok önemlidir. Bahçemiz,  tırmanma ve denge aletleri, kaydırak, bitki bahçesi gibi eğlenceli ve fonksiyonel olarak düzenlenmiş olup çocukların kendi oyunlarını  ve gruplarını oluşturmaları, kurallar koyup karar vermeleri, tüm fiziksel becerilerini ortaya koymaları, okulumuzun diğer sınıflarındaki çocuklarla arkadaşlıklar kurmaları, doğayı algılamaları ve keşfetmeleri için olanaklar sağlar.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube