Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları

MEF Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

MEF Lisesi’nde öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri,bireysel farklılıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kayıt olan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün liderliğinde  planlanan “oryantasyon” çalışmaları  ile  okulu tanıma ve okula uyum sağlama fırsatı  bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları;

Öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla çok yogun sınıf rehberlik çalışmaları yapılır.

 • Zaman Yönetimi
 • Akran Zorbalığı
 • Sosyal Beceri Geliştirme Çalışmaları
 • Dijital vatandaşlık
 • Meslek Seçimi/karar verme
 • Ders Seçimi Yönlendirme Çalışmaları
 • Kariyer Seçiminde Değerler
 • Motivasyon ve Hedef Belirleme
 • Cinsel Sağlık Eğitimi
 • Bağımlılık Eğitimi sunumu
 • Kariyer Planlama
 • Psikolojik Sağlamlık
 • Yeni Normale uyum
 • Toplumsal Cinsiyet ayrımı /flört şiddeti
 • Stres yönetimi

Akademik Başarı İzleme Performans Değerlendirme ve Geliştirme Çalışmaları
Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
Bunlar;

 • Öğrenme Stilleri Envanteri,
 • Motivasyon Çalışmaları,
 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
 • Sınav kaygısı ile baş etme grup çalışması
 • Etkili Ders Çalışma Seminerleri vb. çalışmalardır.

Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.

 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Geleceğimi Planlıyorum. (Meslek ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları, Söyleşiler, Üniversite Fuarı)
 • Kariyer Söyleşileri
 • Üniversite Tanıtım Etkinlikleri
 • İş Yeri Meslek Gözlemi Çalışmaları
 • İşte Meslekler Etkinliği
 • Ders Seçimi ve Kariyer Planlama

Üniversite Sınavına Hazırlık Çalışmaları
Öğrencilerimizin, lise sonrası ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

Sınav Sisteminin Tanıtımı,

 • Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,
 • Ders Çalışma ve Zaman Yönetimi Çizelgesi Oluşturulması,
 • Motivasyon Çalışmaları,
 • Üniversiteye Hazırlık Komisyonu Çalışmaları (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı),
 • Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,
 • Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması,
 • Sınav Kaygısı İle Baş Etme Çalışmaları,
 • Üniversite Tercih Danışmanlığı

Öğrencilerimize toplumsal duyarlığını güçlendirmek, empati becerilerini kazanabilme ve sorumluluk, saygı, iş birliği, yardımseverlik, bireysel farklılıklara saygı vb. evrensel değerleri kazandırmak amaçlı yapılan çalışmalardır.

 • Umut Işığı Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Kardeş Okul Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Best Buddies Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Bir Kulak Ver Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Lösev Dilek Ağacı Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Barışçıl Okul  Sosyal Sorumluluk Projesi
 • Öğrendiklerimizi Öğretiyoruz Projesi
 • Bir Tablet Bir Okul Projesi
 • DERSDEM SSP

İşte Meslekler Söyleşileri
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ve online eğitim ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmalardır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul iş birliğini güçlendirmek hedeflenir.

Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, velilerimizle ihtiyaç duyulduğunda çeşitli konuları kapsayan görüşmeler yapılır.

Veli Seminerleri ve Aile Okulu
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, ergenlik ,sınava hazırlık süreci,riskli davranışlar,kariyer planlama,sınav sistemi v.b)

MEF Aile Rehberi
Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanan veli bültenleridir.

Yaşam Becerileri Programı; MEF lisesinde öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmek için 12 haftalık  atölye çalışmaları uygulanır. Atölyelerde dikiş dikme,araba tamiri,su ve elektrik tesisatı,bahçe bakım,boya badana,görgü kuralları,çay demleme kahve yapımı,duyguları tanıma, kariyer yolculuğu, ütü,marangozluk becerilerine yer verilmektedir.

21. Yüzyıl Becerileri Programı; Öğrencilerin 21 yüzyıl becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Bu programın amacı öğrencinin,iletişim becerileri,eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi, iş birliği yapmak,liderlik,girişimcilik,bilgye erişime  ve bilgiyi analiz etme ,merak ve hayal gücünü geliştirmektir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube