Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları

MEF Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü gelişimsel ve kapsayıcı bir rehberlik anlayışını benimser. Bu bakış açısı ile, öğrencilerin bireysel gelişimleri desteklenirken aynı zamanda bireylerin çeşitli ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşılır.  Bu anlayış, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini göz önünde bulundurarak, her bir öğrencinin potansiyelini fark etmesini ve en üst düzeye çıkarılmasını hedefler. Aynı zamanda, çeşitli öğrenci profillerini ve ihtiyaçlarını kucaklar, kapsayıcı bir ortam oluşturur. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

MEF Lisesi’ne  kayıt olan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün liderliğinde  planlanan “oryantasyon” çalışmaları  ile  okulu tanıma ve okula uyum sağlama fırsatı  bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Öğrenci Meclisi Seçimleri:

Öğrencilerde demokrasi bilinci oluşturmak ve katılımcı demokrasiyi yaşatmak amacıyla her yıl Öğrenci Yönetim Kurulu seçimleri yapılır. Öğrenci Yönetim Kurulu seçimlerinin ilk basamağı olarak sınıf temsilcileri seçimi gerçekleştirilir. Sınıf temsilcileri seçimi gönüllülük esasına bağlıdır. Her şubemizde öğrencilerimizin oylaması ile birer temsilci seçer. Lise  başkanlığı seçimine gönüllü öğrencilerimiz seçim kurulunun da onayı ile katılım sağlar.  Açıklanan seçim takvimine göre propaganda süreci ve seçim gerçekleşir ve Okul Yönetim Kurulu yıl içindeki çalışmalarına başlar.

TAP Vakfı Eğitimleri:

Öğrencilerin değişen bedenlerine uyum sağlamaları, kendi bedenlerini tanıyabilmeleri bedensel ve duygusal değişimlere yönelik anlayış geliştirmelerine yönelik olarak TAP Vakfı ile birlikte öğrencilerimize yaş düzeylerine uygun eğitimler yapılmaktadır.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları;

Öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla sınıf rehberlik çalışmaları yapılır. Aşağıda sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında yapılan bazı konu başlıkları yer almaktadır :

 • Zaman Yönetimi
 • Akran Zorbalığı
 • Sosyal Beceri Geliştirme Çalışmaları
 • Dijital Vatandaşlık
 • Meslek Seçimi/ Karar Verme
 • Ders Seçimi Yönlendirme Çalışmaları
 • Kariyer Seçiminde Değerler
 • Motivasyon ve Hedef Belirleme
 • Cinsel Sağlık Eğitimi
 • Bağımlılık Eğitimi sunumu
 • Kariyer Planlama
 • Psikolojik Sağlamlık
 • Yeni Normale uyum
 • Toplumsal Cinsiyet Ayrımı / Flört Şiddeti
 • Stres yönetimi

Akademik Başarı İzleme Performans Değerlendirme ve Geliştirme Çalışmaları
Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
Bunlar;

 • Öğrenme Stilleri Envanteri,
 • Motivasyon Çalışmaları,
 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
 • Sınav Kaygısı ile baş etme grup çalışması
 • Etkili Ders Çalışma Seminerleri vb. Çalışmalardır.

Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır. Her bir öğrencimiz  mesleki gelişim konusunda bireysel olarak takip edilir;  kariyer seçiminde doğru karar verebilmesi yönünde desteklenir.  Ayrıca her yıl aşağıdaki etkinliklerle öğrencilerimizin Kariyer Yolculuklarına eşlik edilir.

 • MEF’te Kariyer Günleri
 • Yurt içi / Yurt dışı Üniversite Tanıtım Etkinlikleri
 • İş Yeri Meslek Gözlemi Çalışmaları
 • Ders Seçimi ve Kariyer Planlama 

Üniversite Sınavına Hazırlık Çalışmaları
Öğrencilerimizin, lise sonrası ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

Sınav Sisteminin Tanıtımı,

 • Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,
 • Ders Çalışma ve Zaman Yönetimi Çizelgesi Oluşturulması,
 • Motivasyon Çalışmaları,
 • Üniversiteye Hazırlık Komisyonu Çalışmaları (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı),
 • Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,
 • Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması,
 • Sınav Kaygısı İle Baş Etme Çalışmaları,
 • Üniversite Tercih Danışmanlığı

Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, ergenlik ,sınava hazırlık süreci,riskli davranışlar,kariyer planlama,sınav sistemi v.b)

Yaşam Becerileri Programı; MEF lisesinde öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmek için 12 haftalık  atölye çalışmaları uygulanır. Atölyelerde dikiş dikme,araba tamiri,su ve elektrik tesisatı,bahçe bakım,boya badana,görgü kuralları,çay demleme kahve yapımı,duyguları tanıma, kariyer yolculuğu, ütü,marangozluk becerilerine yer verilmektedir.

21. Yüzyıl Becerileri Programı; Öğrencilerin 21 yüzyıl becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Bu programın amacı öğrencinin,iletişim becerileri,eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi, iş birliği yapmak,liderlik,girişimcilik,bilgye erişime ve bilgiyi analiz etme ,merak ve hayal gücünü geliştirmektir.

Lise öğrencilerimizin  gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılından beri Türkiye’de ilk defa lisemizde başarıyla yürütülen Kişisel Gelişim Programı her yıl yenilenerek güncel gelişmelere yönelik öğrencilerimize destek sağlamaktadır. MEF Üniversitesi’nin iş birliği ile 6 hafta süren programın en az 4 oturumuna katılan öğrencilerimiz; MEF Üniversitesi Kişisel Gelişim Programı Katılım Sertifikası almaya kazanmaktadırlar. . Ayrıca katılan tüm öğrencilerimiz katıldıkları her oturum için Mef Referans almaktadırlar. Eğitimler hafta içi bir gün okul sonrası online olarak gerçekleştirilmektedir.  Farklı fakültelerden çok değerli akademisyenlerimizle öğrencilerimizin buluşması çok anlamlıdır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube