Matematik

Bölüm Çalışmalarının Genel Amacı
Matematik Bölümü olarak  öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmek,  matematiği anlayabilen, günlük yaşamında matematik bilgisini ve matematiksel becerileri kullanabilen bireyler yetiştirmek  temel  amaçlarımızdandır. Bunun için tam öğrenme modelini benimseyerek öğrencilerimizin gelişimine destek olmaya çalışmaktayız. Çalışmalarımızı  yaparken bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanıyor ve  bilgiyi ezberleyen, kuralları bilen insan modeli yetiştirmek yerine ulaştığı bilgiyi problem çözme sürecinde kullanabilen, bilgisini farklı disiplinlere uygulayabilen, varsayımda bulunabilen, genelleme yapabilen, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Matematik sınıflarında MEB kazanımları doğrultusunda hazırlanan müfredatlarımız  yıllık ders planlarımız üzerinden öğrencilerimizin en iyi öğrenebilecekleri teknikler kullanılarak verilmektedir. Bu çalışmalar yapılırken; öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamları sağlamak adına iletişim kurma, akıl yürütme, ilişkilendirme, modelleme, problem çözme yöntemleri kullanılmaktadır. Böylece programların kazanımlarının öğrenciler tarafından yapılandırılması sürecinde;

  •  Keşfetme, merak ve sorgulama,
  •  Kavrama ulaşma,
  •  Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirme,
  •  Matematiksel dilde ifade edebilme,
  •  Uygulama yapma,
  •  Farklı yollarda problemler çözme gibi süreçlerin öğrenciler tarafından yaşanması ile öğrencilerde kalıcı öğrenmeler oluşturmayı hedefliyoruz.

MEF Lisesi Matematik Bölümü olarak öğrencilerin duyuşsal gelişimini de dikkate alıp,
1. Matematikle uğraşmaktan zevk alan,
2. Matematikte öz güven duyabilen,
3. Bir problemi çözerken sabırlı olma becerisi geliştiren,
4. Matematikle ilgili konuları tartışabilen,
5. Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olabilen.
6. Matematik kültürünü hayatına uygulayabilen,
7. Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunduğunu düşünen,
8. Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanan,
9. Matematiğin, mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanan,
10. Matematiğin, zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünen  bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar
Matematik Bölümü olarak öğrencilerimizden  temel beklentimiz; öğrenmeyi isteyen ve bunu gerçekleştirmek için gerekli çabayı gösterebilen, sorumluluklarının bilincinde olan  bireyler olmalarıdır. Böylece derslerimizi dikkatli bir şekilde dinleyen, hazırlıklı   gelerek  aktif olarak derse  katılan her öğrencimiz bölümümüzden en üst düzeyde yararlanabilir.Bu çalışmalarımız sırasında   öğrencilerimizin arkadaşlarını dinlemeleri, onların düşüncelerine saygı göstermeleri  ve söz alarak konuşmaları önem taşımaktadır.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler
Bilginin içselleştirilmesi için düzenli çalışmak şarttır. Matematik dersi tekrar edilmeden tam olarak öğrenilemez. Özellikle ilk tekrar çok önemlidir ve mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. MEF Lisesi Matematik Bölümü’nün ders anlatım materyalleri ve çalışma soruları hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili konulardaki kazanımları hedeflenmiştir. Öğrencilerimiz konu tekrarı yaptıktan sonra soru çözerek bilgilerini pekiştirebilir. Yazmak öğrenmenin bir parçası olduğuna göre öğrencilerimizin yazarak çalışmalarını öneriyoruz. Dersleri düzenli takip eden öğrencilerimiz günlük tekrarlar yaparak bir sonraki derse geldikleri zaman anlayamadıkları konular ya da yapamadıkları ödev sorularını öğretmenleri ile paylaşacak ve öğretmenlerinin destekleriyle eksiklerini kapatmış olacaklardır.

Öğrencilerimiz  sorumluluklarını yerine getiriyor ancak öğrenmede zorlanıyorlarsa öğretmenlerimizin  her hafta yapacakları ek çalışmalara katılarak da ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler
1. Matematik Kulübü
2. Destination-Imagination Kulübü
3. Akıl Oyunları ve Strateji Geliştirme Kulübü

İletişim Bilgisi
Önder Demirbilek – Fizik Öğretmeni – Fen Bilimleri Bölüm Başkanı-Fen ve Teknoloji Lisesi Müdür Yardımcısı
Filiz Kaya
Müslüm Örmeci
Arzu Urbay Şen
Merve Aygün
Mine Toktaş
Çisil Zeynep Kahyaoğlu
Enise Peker
Burhanettin Can

Bölüm öğretmenlerimize 1336 dahili numaradan ulaşabilirsiniz.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube