Edebiyat

Edebiyat Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
Okuma alışkanlığı kazanmamış bir toplumun, çekici bir görsel teknoloji bombardımanıyla (tv, bilgisayar, cep telefonu vs.) karşı karşıya olan gençlerine anadillerinde yetkin olmayı, araştırmayı, düşünmeyi, düşünce üretmeyi; onları kültürlerini bilen, üretken, sorumlu birer vatandaş ve birey yapmayı nasıl başarabiliriz?

Biz bölüm olarak olarak öncelikle bu temel soruya yanıt arıyoruz. Ayrıca Edebiyat dersinin aydınlatıcı, farkındalığı artırıcı yönünü iyice ortaya çıkaran, farklı kültürleri tanıtan ve onlara hoşgörüyle bakılabilmesini sağlayan bir yöntemle eğitilen gençlerin, ülkelerini ve dünyayı seveceklerine, okumayı ve düşünmeyi bir gereksinim olarak yaşamlarına yerleştireceklerine, gerek mesleklerinde gerekse özel yaşamlarında bu yıllarda kazandıkları altyapıyla mutluluğu yakalayabileceklerine inanıyoruz.

Amacımız

  • Öğrencilerimizin kişisel görüşlerini ortaya koyabilmesi,
  • Bağımsız olarak eleştiri yapabilmesi,
  • Düşüncelerini hem yazılı hem sözlü olarak mantıksal bir akış içinde sunabilme ve bu düşünceleri uygun örneklerle destekleyebilme becerisi kazanması,
  • En önemlisi de öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımaları, yaşadıkları çevreye ve topluma karşı duyarlıklar kazanmasıdır.
  • Okulumuzda en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri öğrencilerimizin okuma alışkanlığını kazanmalarıdır. Katılıp yorum yapmaları öğrencileri kitap okuma ve inceleme eyleminde yüreklendirmektedir.

Edebiyat Öğretiminin Temel Dayanağı

  • Öğrenciyi merkeze alan ünite kitapçıkları ve seçkiler
  • Edebiyat terminolojisinin, tür ve türün teknik bilgilerinin ve seçkin örneklerinin verilmesi
  • Bilgilerin pekiştirilmesi ve uygulamanın etkinleştirilmesi için seçilen eserlerin okutulması ve incelenmesi
  • Eserler üzerine bireysel sunum, bireysel sözlü eleştiri, yapılandırılmış tartışma gibi sözlü çalışmaların yapılması,
  • Edebi eleştiri (commentary), edebi makale (essay) gibi yazılı çalışmalar sistemin temelini edebi eserlerle ilgili yazılan yazılarda aşağıda yer alan değerlendirme ölçeğimizi kullanıyoruz:

A: Alıntı veya eser hakkında bilgi ve metin ya da eserin anlaşılması
B: Yorumlama ve Kişisel Yanıt
C: Edebi Farkındalık
D: Sunum
E: Dilin Akademik Kullanımı

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde her dönemde toplam 2 erişi uyguluyoruz. 11. ve 12. sınıflarımızda TM ağırlıklı bölüm tercih eden öğrencilerimiz için ayrıca 2 Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı sınavı yapılmaktadır. Her ders için 2’şer performans notu veriyoruz. Öğrencinin bir performans notu tamamen ders araç gereçlerinin getirilmesi, verilen ödevlerin yapılması ve incelenen kitaplarla ilgili sunumlarının değerlendirilmesi, öğrencilerin sınıf içinde ve dışında gerçekleştirdiği yazma çalışmalarından alınan ortalamadır. Diğer performans notu ise öğrencinin derse katılımı ve derse ilgisiyle bağlantılı olarak oluşan performans notuyla belirlenir. İncelenecek kitaplar çok önemlidir, çünkü her dönem 1 performans notunun %80’ini incelenen kitaplarla ilgili yapılan çalışmalar belirlemektedir.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler:
Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için öğrencinin istikrârlı olması çok önemlidir. Konular bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğu için herhangi bir konudaki eksiklik, diğer konunun anlaşılmamasına neden olur. Böyle bir durum söz konusu olduğunda öğrencinin bireysel etüt çalışmasına katılarak eksiğini kapatması çok önemlidir. Öğrencilerimizin zorlandığı diğer bir nokta da kitap incelemesi çalışmasıdır. Öğrencilerimizin düzenli olarak süreli bir yayını, gazeteyi ve dergiyi takip etmeleri kültürel ve sosyal gelişimleri açısından çok önemlidir. Yazma konusundaki becerilerini geliştirmeleri için kitap okumalarını ya da günlük tutmalarını, eleştiri yazmalarını öneririz.

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler:
MEF Lisesi Okuma Atölyesi, Sine-Sanat Kulübü Edebiyat bölümü öğretmenlerinin danışmanlığını yürüttüğü kulüplerdir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube