Müzik ve Sahnet Sanatları

Müzik Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir… Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”
(M.Kemal ATATÜRK)

Atatürk, gerek toplumsal yaşamda, gerekse bireyin iç dünyasında müziğin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını bu sözleriyle dile getirmiştir. MEF Okulları Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü olarak bu bilinçle müziği, yaşama katmak, öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde etkin bir araç durumuna getirmek, sanatsal ve estetik beğeni düzeylerini geliştirmek ve evrensel değerlere sahip olmalarını sağlamak üzere, olabildiğince işlevsel kılmaktır.

Amacımız

 • Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, entelektüel meraklarını geliştirmek.
 • Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanmalarını, genel müzik kültürlerini geliştirmek.
 • Müzik sanatının diğer sanatlarla ilişkisini, tarihsel gelişimi içerisinde sanatsal değerini ve estetiğini kavratmak.
 • İyi, doğru, güzel kavramlarını içselleştirmelerini ve bilinçli bir dinleyici olmalarını sağlamak.
 • Ulusal bir şarkı dağarcığı oluşturmak.
 • Yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanımalarını sağlamak.
 • Bireysel yetenekleri doğrultusunda kendi sesini kullanabilme veya bir enstrüman çalabilme istek ve becerileri ile yaratıcılıklarını geliştirmek.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Yapılacak Etkinlerimizden Örnekler

 • Ulusal Bayramlar, önemli gün ve haftalarda solo, koro ve müzik topluluklarımızla, bale, modern dans, halk dansları, ritim gurubu ve drama olarak yer almak.
 • Okul içi, il düzeyi, ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara ve festivallere katılım sağlamak.
 • Yılda iki kez, tüm alanlarda yapılan çalışmaların sergilendiği konser ve gösteri programları düzenlemek.

MEF Lisesinde Müzik Öğretiminin Temel Dayanağı

 • Öğrenci merkezli uygulama çalışmaları yapılması ve bunların sergilenmesi.
 • Müzik yoluyla öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bireysel ve toplu iş yapabilme becerisi kazandırılması.
 • İlgi ve isteklerine göre öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek.
 • Bağımsız olarak bir eseri dinleyip -izleyip- yorumlayabilmek. Eser hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek.
 • Hayal gücünün ve bağımsız olarak müzikal anlamda yaratıcılıklarının geliştirilmesi.

Sanatsal alanda ve yapılan çalışmalarda şu değerlendirme ölçeklerini kullanıyoruz:

 • A: İlgi, istek, çaba, derse katılım düzeyi
 • B: Ders araç-gereçlerini kullanma, zamanı yönetme becerisi
 • C: Nota bilgisi, iç duyuş, ritimsel algı
 • D: Etkinliklere katılım, söyleme, çalma
 • E: Müzik Tarihi Bilgisi ve Teorik bilgilenme düzeyi.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:

Öğrencilerimizden ders sırasında defter, kalem sene başında karar alınmış ise sınıf çalgısını yanında bulundurmasına, ve işlevsel olarak kullanmasına; dersin gerektirdiği ilgi, istek ve çabayı göstermesine; derse zamanında girip çıkmasına; ders süresince aktif katılımına; solfej ve ritmik çalışmaları eksiksiz yapmasına; ders sırasında toplu olarak, bireysel söyleme ve çalma yapmasına ; teorik bilgilenme için gerekli araştırma, sunum, dinleti gibi etkinliklere katılmasına dikkat etmesi ve uyması; dersi destekleyici konser, etkinlik, workshop gibi etkinliklere katılımı istenmektedir.

Ders Uygulamalarımız:

Yıllık müfredat programı ile paralel yürütülen branş dersi uygulamasında öğrencilerimiz kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda branşlara yönlendirilirler. Her yıl yapılan kulak taramalarında öğrencilerimiz Koro, Keman, Gitar, Müzik Teknolojileri ve Perküsyon branşlarında eğitim almak üzere uygun oldukları branşlara yönlendirilirler. Bir aylık deneme süresini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz yönlendirildikleri branşlarda lise öğrenimleri boyunca eğitim alırlar. Aldıkları eğitimi yıl sonunda düzenlenen konserlerde, uluslararası festival ve yarışmalarda sergilerler.

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler:

Bölümümüz şu alanlarda kulüp çalışmaları yapmaktadır:

 • Popüler Orkestra Kulübü,
 • Yaylı Orkestra Kulübü,
 • Acapella,
 • Türk Müziği Repertuvarı Kulübü,
 • Dijital Ses ve Kayıt Teknolojileri Kulübü,
 • Halk Oyunları Kulübü,
 • Modern Dans Kulübü
 • Tiyatro Kulübü

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube