Edebiyat Kulübü

Edebiyata ilgi duymak ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek…

Amaç: Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak öğrencilerimizin kendine güven ve sorumluluk duygusunu, eleştirel düşünebilme ve kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmesine; araştırma yaparak bilgiye ulaşması, ulaştığı bilgileri amacı doğrultusunda etkin olarak kullanabilmesi için gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Edebiyat  Kulübünde: Kulüpte yer alan öğrencilerle eş zamanlı olarak Okuma Atölyesi , Sine-Sanat dersleri yürütülecektir. MEF Lisesi Okuma Atölyesi, 23.09.2011’de “MEF Lisesi Yazma Becerileri Merkezi” projemizin ilk pilot çalışması olarak başlamıştır. MEF Lisesinin tüm yöneticileri, öğretmenleri bu kulübün doğal üyeleri olmuştur.2012 yılında bu yolculuğumuza öğrencilerimizi ve velilerimizi de katarak yolumuza devam ettik. Bu atölyemizin adını da “ MEF Lisesi Veli-Öğrenci Okuma Atölyesi” olarak belirledik. Şu ana kadar toplam 22 okuma atölyesi gerçekleştirdik. Okuma çemberimize geçen yıl kardeş okul öğrencilerimizi de dahil ettik.10. sınıf öğrencilerimiz 2017-2018 Öğretim yılında Micheal Ende “Momo” romanı 2018-2019 Öğretim yılında kardeş okulumuzun 4. sınıf öğrencileriyle “Şeker Portakalı” romanı okuma atölyesini gerçekleştirdi. Okuma serüvenimiz okul dışı ortamlarda da  devam ediyor.

Okuma Atölyelerinin Yarattığı Farkındalıklar:

Yöneticisinden her branştan öğretmenine ve velisine kadar çevresindeki herkes de okuma kültürünü hisseden ve yaşayan öğrenci, bu doğal ortamın ayrıcalığını yakalamaktadır.
Edebi eserler üzerine ayrıntılı inceleme yapmak, öğrencinin yazılı ve sözlü ifadesini güçlendirmektedir.
Kitapla doğrudan bir bağ kuran kitabı her yönüyle inceleyen öğrenci kitap okumayı sevmektedir.
Eseri inceleyen, onun özelliklerini araştırarak sunan öğrencinin kendine güveni artmakta, öğrenci rahatlıkla hazırlıksız konuşma yapacak düzeye gelmektedir.
Öğrencinin kendisiyle ve dış dünyayla ilgili farkındalığı artmaktadır.
Kulübümüzde aşağıdaki belirtilen konularla ilgili çalışmalar yapılacaktır:

Sine-Sanat derslerimizde sinema dünyasının farklı içerikteki filmlerinden yola çıkılarak  film gösterimleri sonrası, film eleştirileri yapmayı, senaryo yazımı üzerine atölyeler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Okuma Atölyesi derslerimizde seçilen bir eser üzerine ayrıntılı inceleme ve analiz çalışması yapılacaktır. Ayrıntılı inceleme ve analiz çalışmasının ardından öğrenciye tezli yazı yazma çalışması yaptırılacaktır. Atölyede ele alınan kitabın yazarı hayattaysa yazar, okuma atölyemize davet edilecektir.

Kulüp süresi: Bir yıldır. Yıl boyunca davet edilen şair ve yazarlar tarafından atölye çalışmaları yapılacaktır.

Edebiyat Kulübünün Etkinlikleri:

  • Belirlenen konularda okuma, araştırma çalışmaları yapmak
  • Kültürel etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek
  • Güncel konularda ya da belirlenen konularda kişisel eleştiriler, film eleştirileri yapmak
  • Okul içinde veya okul dışında “Okuma Atölyeleri” düzenlemek veya bu atölyelere katılmak
  • İlçe ve il düzeyinde yapılan yazma, kısa film gibi sanatsal içerikli yarışmalarına katılmak
  • Okul içinde münazara turnuvaları düzenlemek. Okulumuzun öğrencilerinin katıldığı geleneksel münazara turnuvaları 9 yıldır devam etmektedir.
  • Film gösterimleri gerçekleştirmek ve film analizi yapmak

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube