2. Yabancı Dil

Bölüm Çalışmalarının Genel Amacı:
Teknolojinin sürekli geliştiği ve sınırların giderek kalktığı günümüz dünyasında, 2. Yabancı dilin öneminin farkında olan, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, özgüveni yüksek ve dış dünyayla barışık bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Bu bağlamda, öğrencilerimize uluslararası iletişim dili olarak kabul görmüş İngilizce dilinin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İspanyolca dilleri de birbirini tamamlayan temel iletişim becerilerini (konuşma, okuma-anlama, yazma, dinleme) içeren ve çok yönlü aktivitelerle donatılmış bir eğitim programıyla öğretilmektedir.

Öğrencilerimiz 4 yıllık 2. Yabancı dil eğitimlerinin sonunda ülkemizde yetkili kurumlarca yürütülen dil yeterlilik sınavlarına yönlendirilir ve geldikleri dil seviyelerinin somut göstergeleri olan, uluslararası boyutta geçerliliğe sahip dil sertifikalarını alarak okulumuzdan mezun olurlar.

Bölüm Hedefleri:

  • Günlük yaşamdaki konuşmaların ve bildik konularla ilgili dinlediklerinin çoğunu anlar.
  • Güncel ve bildik konularla ilgili metinleri, olayları, dilekleri ve duyguları anlar.
  • Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken iletişim kurabilir ve ortaya çıkabilecek birçok durumla rahatlıkla başa çıkabilir.
  • Bildik ya da ilgi alanına giren bir konu hakkında olaylar arasında bağlantı kurarak konuşabilir.
  • Planlarını, bir öyküyü, bir izlenimi, kitap ya da filmin konusunu aktarabilir, görüş bildirebilir.
  • Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı metinler, deneyim ve izlenimlerini betimleyen ve kişisel fikirlerini ifade eden mektuplar yazabilir.
  • Öğrendikleri yabancı dilin konuşulduğu ülkenin kültürel özelliklerini tanır, kendi kültürüyle bağlantı kurup değerlendirmeler ve çıkarımlar yapabilir.
  • 2. Yabancı bir dili öğrenen bir birey olarak yeni dillere, kültürlere ve insanlara saygı, ilgi ve hoşgörüyle yaklaşır.
  • 2. Yabancı dili öğrenmeye ve öğrenimini sürdürmeye isteklidir.
  • 2. Yabancı dil edinimleriyle yaşadığı toplumun yararına olan etkinlik ve çalışmalara katılmaya isteklidir.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:

2. Yabancı Diller bölümü olarak derslerimiz sırasında öğrencilerimizden en temel beklentimiz, dil öğreniminin bireysel bir çabayı gerektirdiğini unutmamaları ve sorumluluklarının bilincinde olmalarıdır. Yabancı dil derslerinde öğretmen yol göstericidir ve öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini kolaylaştırır. Derslerde aktif olan öğrencidir. Derste yapılan çalışmaları dikkatle izlemek ve bu çalışmalara katılmak, derslere tüm materyalleri ile eksiksiz bir şekilde zamanında gelmek, duygu ve düşüncelerini sözel ve yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeye çalışmak 2. yabancı dil derslerinde başarılı olmanın en önemli unsurlarıdır.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler: 

Öğrencilerin Yabancı dil öğrenmelerini kolaylaştıracak temel ilkelerden birisi şüphesiz sık tekrardır. Öğrencilerin sık aralıklarla az süreli tekrarlar yapması, ders içinde edindikleri bilgileri ders dışında da kullanılır hale getirmeleri, öğrendikleri dilde film, dizi, müzik, dergi gibi yayınları takip etmeleri o dili öğrenmeleri adına son derece önemlidir. Derse ait materyallerin düzenli tutulması ve kullanımı, verilen ödevlerin zamanında ve evde yapılması öğrencilerin düzenli çalışma alışkanlığını edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerin bireysel eksiklikleri bölümümüz öğretmenleri tarafından yapılan ek çalışmalarla giderilmekte yine bu eksikliklerini gidermek adına kişiye özel çalışma kitapçıkları oluşturularak öğrenciyle birebir çalışılmaktadır.

Yabancı Diller Bölümünde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Uluslararası Dil Yeterlilik Sertifika Sınavlarına (DELF, DELE, TELC) Hazırlık Çalışmaları;
Öğrencilerimizin öğrendikleri dillerde geldikleri seviyeleri belgelendirmek ve dil yeterliliklerine uluslararası boyutta geçerlilik sağlamak adına hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. DELF, DELE, TELC sınavlarına hazırlık çalışmaları bölüm öğretmenlerimizin belirlediği gün ve saatlerde okulumuzda gerçekleştirilmektedir. 

2.Yabancı Diller Afiş Yarışması

2. dönem tüm seviyelerde öğrencilerimizin katılımıyla bir ‘Afiş Yarışması’ düzenlenecektir. Her öğrenci seçilen tema uygun bir slogan geliştirerek bunu afiş olarak hazırlayacaktır. Her afiş ayrıca 30-60 kelime arası bir açıklamayı kapsayacaktır.

Yeni Yıl Pazarı

2. Yabancı Diller Bölümü rehberliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimiz tarafından Aralık ayı içinde ‘Yeni yıl Pazarı’ etkinliği düzenlenecektir. Elde edilen gelir valilik izinli ‘SMA 1 tip Ölümcül Kas Hastası’ çocuklar kampanyasına aktarılacaktır.

Yurt Dışı Gezileri;

Öğrencilerimizin öğrendikleri dillerin konuşulduğu ülkelerdeki tarihi ve kültürel yapıyı tanımaları ve öğrendikleri dilleri yerinde konuşma imkânı bulmaları amacıyla her yıl Almanca, Fransızca ve İspanyolcanın konuşulduğu farklı ülke ve şehirlere kültürel ya da proje amaçlı düzenlenmektedir.

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler 
Almanca Uluslararası Proje Çalışmaları ve TELC Kulübü
Fransızca Uluslararası Proje Çalışmaları ve DELF Kulübü
İspanyolca Uluslararası Proje Çalışmaları ve DELE Kulübü

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube