Matematik Kulübü

Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi…

Kulüp Amacı:
1. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek,
2. Matematiksel düşünceyi bir yaşam biçimi haline getirmek için;
   a) Bilişsel davranışları kazandırmak ve bu davranışları pekiştirmek,
   b) Matematiksel kavram ve/veya formları 1-2 ve 3 boyutlu modellemeye dönüştürmek,
   c) Duyuşsal davranışları dengelemek,
   d) Matematik hobisi geliştirmek,
3. Paradokslara matematik aksiyomları yardımıyla yaklaşmak,
4. Öğrencilerimizin matematik alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmelerini sağlamak.

Matematik Proje Kulübünün Etkinlikleri

  • Öğrencilerle matematik projeleri üzerinde çalışmalar yapmak,
  • Üniversitelerin matematik bölümleri, TÜBİTAK , ve matematik alanında çalışma yapan diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak bu alanda öğrencileri geliştirmek,
  • Meraklı öğrencilerle ucu açık matematik çalışmaları yapmak,
  • Sanat ve sosyal sorumluluk projelerine destek olmak.

Kulüp Amacı: 

Olimpiyat Kulübünün temel amacı; öğrencilerimizin üst düzey matematik becerileri geliştirmelerini sağlamak, onları bilimsel çalışmalara yönlendirmek, mantık ve muhakeme yeteneklerini artırarak matematiksel problemlerde düşünce analizi ve yeteneğini geliştirmek , öğrencileri ulusal ve uluslararası sınavlara ve matematik olimpiyatlarına hazır duruma getirmektir.

Matematik Olimpiyat Kulübünün Etkinlikleri:

  • Öğrencilerle TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları, İstanbul Bilim Olimpiyatları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası olimpiyatlara yönelik çalışmalar planlanması,
  • Kulüp derslerinde işlenen konuların üst düzey ve yoğun bir içeriği vardır. Öğrencilerimiz ile kulüp saatleri dışında da çalışmalar yürütülmektedir.

Kulüp Amacı: 

Akıl Oyunları Kulübünün temel amacı ; öğrencilerin  içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve  geliştirmek,onların yeniliklere açık olmalarını sağlamak, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerilerini kazandırmaktır.

Akıl Oyunları Kulübünün  Etkinlikleri:

  • Türkiye Zeka Vakfı tarafından hazırlanan akıl oyunları yarışmalarına ve Purple Comet gibi ulusal ve uluslararası matematik ve zeka yarışmalarına katılım sağlanması ,
  • Sudoku, tangram, kelime avı vb. akıl oyunları oynamak,
  • Takım çalışması yapılarak stratejik oyunlar oynamak,
  • Zeka küpleri ile çalışma yapılması,

 

Kulüp Amacı:

DI Kulübünün temel amacı; öğrencilerin yaratıcı güçlerini ortaya çıkararak onlara eleştirel düşünme, takım çalışması,problem çözme, risk alma, proje yönetimi, sabırlı olma, özgüven gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaktır.

Destination-Imagination Kulübünün Etkinlikleri: 

Ulusal ve Uluslararası DI turnuvalarına hazırlanmak üzere çalışma yapan öğrenci takımlarından oluşur.

Bu kulüpte problem çözme, yaratıcılık, takım çalışması ve zaman yönetimi konularında çalışmalar yapılır. Takımlar bir Ana Görev bir de Anlık Görev olmak üzere iki adet problemi çözmek ve çözümlerini sunmakla görevlidirler.Ana Görev hazırlığı 3 aydan fazla sürmekte, Anlık Görev ise turnuva sırasında belli olmaktadır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube