Okulda Yaşam

Güvenlik, Sağlık, Sorumluluk, Saygı…

MEF Okulları’nda yaşam, insanların haklarının ve gereksinimlerinin saygı gördüğü, doğrulandığı ve korunduğu güvenli ve değer verilen bir ortamdır.

Bu ortamın özellikleri;

 • Öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğrenci-yönetici, öğretmen-yönetici ilişkilerini belirleyen temel değer sevgi, saygı ve hoşgörüdür.
 • Bireyin kendine ve başkalarına özen ve saygı göstermesini hedefler.
 • Öğrencilerin her türlü bedensel, akademik, sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini destekler ve gözetir.
 • Öğrencilerin, Öğretmenlerin, Anne-Babaların hak ve sorumluluklarını gözetir ve savunur.
 • Yasaklayıcı ve baskıcı değil, geliştiricidir.
 • Disiplinli ve düzenli yaşam, dıştan denetime değil, bireylerin iç denetimine (disiplinine) dayanır.

MEF Okulları’nın yaşam kurallarının oluşturulması ve uygulanmasında dört öğe temel olarak alınır: GÜVENLİK, SAĞLIK, SORUMLULUK, SAYGI. Her davranışın uygunluğu bu dört temel öğeye göre değerlendirilir.

Bu bağlamda MEF öğrencisi;

 • Sorumluluk bilinci gereği, derslerine geç kalmaz ve devamsızlık yapmaz.
 • Tüm öğrencilerin yararlanması, öğrenme etkinliklerinde kullanılması, öğrenme ortamının zenginleştirilmesi amacıyla bulundurulan okul eşyalarına, araç-gereçlerine zarar vermez.
 • Ders akışının bozulmaması ve diğer öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için derste söz alarak konuşur.
 • Spor etkinliklerine uygun kıyafetle gelir, arkadaşlarının eşyalarına, spor salonlarındaki araç – gereçlere zarar vermez.
 • Bulunduğu ortamın kurallarına uyar.
 • Yurt, bayrak, insan sevgisi gibi değerleri kazandıran resmi gün ve törenlere istekle katılır.

Kütüphanede;

 • Ortamın çalışmaya, öğrenmeye, araştırmaya uygun biçimde olması ve bu düzenin bozulmaması için çaba gösterir.
 • Kütüphane kurallarına uyar.

Laboratuvarlarda;

 • Yaparak ve yaşayarak öğrenme için önemini bilir, bu amaçla laboratuvarı kullanır.
 • Amaç dışı davranışlardan kaçınır.

Kantin ve yemekhanede;

 • Kendine sunulan olanaklardan en iyi şekilde yararlanır.
 • Kantinde alışveriş yapmak için sırasını bekler.
 • Kantin ve yemekhane görevlilerine saygılı davranır.
 • Çevresini ve masasını temiz tutar.
 • Yemek-kahvaltı öncesinde ve sonrasında temizliğe özen gösterir.
 • Kantin ve yemekhane dışına yiyecek ve içecek çıkarmaz.

Eğitsel etkinliklerde;

 • Etkinliğe zamanında gider ve çalışmalara katılır.
 • Derslere verdiği önemi, etkinlik çalışmalarına da verir.
 • Etkinlik alanlarında bulunan araç-gereçlere zarar vermez.

Okul dışında;

 • Zamanlarını en iyi ve verimli şekilde değerlendirir.
 • Evde, ailesinin kendisinden beklediği sorumlulukları yerine getirir.
 • Bir MEF üyesi olarak, grup içinde ve diğer insanların bulundukları ortamlarda örnek tutum ve davranışlar sergiler.
 • Çevreye ve sosyal olaylara duyarlı davranır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube