Yapay Zeka Politikamız

MEF OKULLARI YAPAY ZEKA POLİTİKASI 2024

MEF Okulları, Yapay Zekanın (YZ) eğitimdeki artan öneminin farkındadır ve sorumlu ve etik kullanım sağlarken öğrenme deneyimini geliştirmek için YZ teknolojilerinden yararlanmayı taahhüt eder. Bu politika, eğitim kurumumuzda yapay zekanın kullanımına ilişkin yönergeleri, ilkeleri ve sorumlulukları özetlemektedir.

1. Amaç

Bu politikanın amacı;

  • Eğitimde YZ teknolojilerinin sorumlu ve etik kullanımını teşvik etmek.
  • YZ tabanlı araçlar ve çözümler aracılığıyla öğrenci deneyiminin ve öğretim ve öğrenimin kalitesini artırmak.
  • YZ tabanlı araçlarda ve uygulamalarda veri gizliliği, güvenliği ve şeffaflığı sağlamak.
  • Okulda yapay zekâ sistemlerinin edinimi, geliştirilmesi ve kullanımı için yönergeler oluşturmak.

2. Sorumlu Yapay Zekâ Kullanımı

MEF Okulları, YZ teknolojilerini eğitim vizyonu ve temel değerleriyle uyumlu bir şekilde kullanmaktadır. YZ uygulamalarının kullanımı, öncelikle eğitim deneyimini geliştirmeye, adil bir ortamın oluşturulmasını teşvik etmeye ve çeşitliliğe saygı göstermeye odaklanmıştır. Öğretmenlerin aksi belirtmediği durumlarda, öğrencilerin projelerde veya ödevlerde YZ kullanmaları yasaktır. Bununla birlikte, tüm öğrenciler, öğrenim programları boyunca öğretmenlerinin rehberliğinde, farklı seviyelerde YZ araçlarıyla etkileşimde bulunma fırsatına sahip olacaklardır. Bu rehberlik, YZ teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda zamanla gelişecektir.

3. Veri Gizliliği ve Güvenliği

Kurum içerisinde YZ tabanlı uygulamaların kullanımı esnasında sıkı veri gizliliği ve güvenlik standartlarına titizlikle uyulmakta, öğrenci ve personel verileri, ilgili veri koruma yasalarına uygun olarak ele alınmaktadır.

4. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Okul, eğitimde kullanılan YZ sistemlerinin şeffaf, açıklanabilir ve hesap verebilir olmasını sağlayacaktır.

YZ ile ilgili hataları, önyargıları veya etik kaygıları ele almak için, sorunları bildirme ve düzeltme mekanizmaları da dahil olmak üzere açık kılavuzlar ve politikalar oluşturulmaktadır.

5. Etik Hususlar

YZ, eğitimde kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik etmek, her türlü önyargı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Okul, uygun gözetim olmadan kopya çekme veya intihal tespiti gibi akademik bütünlüğü tehlikeye atan faaliyetler için YZ kullanmayacaktır.

6. Profesyonel Gelişim

Kurumumuz, öğretmenlerimizin YZ araçlarını etik ve etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla sürekli danışmanlık, rehberlik, eğitim ve kaynaklar sunma konusundaki taahhüdünü sürdürmektedir.

7. Satın Alma ve Geliştirme

Okul, YZ çözümlerini satın almadan önce eğitimle ilgisi, veri gizliliği ve etik hususlar gibi faktörleri göz önünde bulundurarak dikkatlice değerlendirmektedir.

Kurum, kendi YZ uygulamalarını geliştirdiği takdirde, geliştirme ve test süreçlerinde etik kurallara uymayı taahhüt etmektedir.

8. Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme

YZ teknolojilerinin öğretme ve öğrenme üzerindeki etkisini değerlendirmek ve ayrıca etik veya gizlilikle ilgili endişeleri belirlemek ve ele almak için periyodik değerlendirmeler yapılacaktır.

Eğitimde yapay zekanın kullanımına ilişkin öğrencilerden, velilerden ve personelden geri bildirim alınacak ve iyileştirmeler için dikkate alınacaktır.

9. Uyum ve İnceleme

Bu politika, mevcut yasal, etik ve teknolojik standartlara uyumu sağlamak için yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemelere paralel olarak gelişecek, düzenli aralıklarla gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Bu politika çerçevesinde davranış sergilemek tüm öğrenciler, öğretmenler ve personel için zorunludur.

10. Sonuç

MEF Okulları, tüm paydaşları ile birlikte en yüksek etik ve gizlilik standartlarını korurken yenilikçi ve etkili eğitim deneyimleri sağlamak için yapay zekanın potansiyelinden yararlanmaktadır. Bu politika, eğitim kurumumuzda yapay zekanın sorumlu ve şeffaf kullanımı için bir temel görevi görmektedir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube