MEF’te Teknoloji

MEF Okulları, bilişim teknolojilerini kullanmayı bir yaşam biçimi haline getiren, çağdaş dünyanın etkin birer üyesi olan dijital vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlar. Bilişim ve teknoloji eğitimi okulumuzda ders, eğitsel etkinlik ve kulüp çalışmaları ile yürütülür.
Bilişim ve teknoloji eğitiminde öğrencilerimiz, temel bilişim teknolojileri becerilerini kazanmalarının yanında yeni fikirler ve çözümler yaratmaya, bunları denemeye, yeni ürünler üretmeye, bu ürünlerle ve süreç ile ilgili raporlar ve analizler oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar. Öğrencilerimiz bu eğitimle, gelecekteki iş ortamlarına hazırlanarak, tüketici olmaktan fikir ve bilgi paylaşımı yaparak üretici olmaya yöneltilir.

MEF Okullarında kodlama, robotik ve maker eğitimleri anaokulundan başlar ve liseye kadar aşama aşama devam eder. Kodlama ve algoritmik düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılmasına önem verilir. Bu nedenle bilişim teknolojileri ders müfredatında ve eğitsel etkinliklerde kodlama önemlidir. Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak blok programlamadan (lightbot, scratch, code.org, snap… vb.) programlama dili (Java, Pyhton, C#… vb.) öğretimine kadar geniş bir yelpaze sunulur.

MEF Okullarında, Bilişim Teknolojileri alanında pek çok eğitsel etkinlik ve kulüp çalışması mevcuttur. Öğrenciler, Maker’dan, bilgisayar programlamaya, Photoshop’tan animasyon oluşturmaya, film tasarımından görsel tasarıma ilgi alanları doğrultusunda eğitsel etkinlik ve kulüp seçimi yaparak çalışırlar. Bu çalışmalar sonucunda projeler üretirler. Bu projelerin bir kısmı ile ulusal veya uluslararası çeşitli yarışma ve sergilere katılırlar (TUBİTAK, FRC Türkiye, FRC USA, FLL vb). MEF Okulları, hızla değişen ve sürekli kendini yenileyen teknolojik araç ve gereçlerin akımına kapılmaz, değişime uyum sağlar ve benimsediği öğretim modelini uygularken, içinde bulunduğu çağın teknolojik gelişmelerinden nasıl faydalanacağını bilir. MEF Okullarında teknoloji, öğrenme ortamını zenginleştirerek öğrencinin daha iyi öğrenmesini sağlamak için kullanılan birer araçtır.

Öğretmenlerimiz sürekli kendilerini yenileyen bir anlayışla eğitim alırlar. Teknolojik araç ve gereçlerle hazırladıkları materyalleri öğrenme ortamlarında kullanırlar. MEF Tech, bilgisayar laboratuvarları, tablet bilgisayarlar, sınıftaki teknolojik donanımlar aktif bir şekilde kullanılır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube